Hyppää sisältöön

Alueellinen viranomaisyhteistyö Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 5.7.2017 10.24
Tiedote

Jääkäriprikaatin keskeisimmät yhteistyöosapuolet ovat Lapin AVI ja ELY, Lapin poliisilaitos, Lapin pelastuslaitos, Lapin lennosto ja Lapin rajavartiosto.

Alueellisen viranomaisyhteistyön ylin toimija Lapin maakunnan alueella on valmiustoimikunta. Valmiustoimikunnassa ovat edustettuina Lapin maakunnan eri viranomaiset sekä yhteistyökumppanit ja yritykset. Valmiustoimikunnan lisäksi Lapin maakunnan alueella toimii valmiustoimikunnan sihteeristö, joka valmistelee valmiustoimikunnalle asiat päätöksentekoa varten. Jääkäriprikaatilla on edustajat molemmissa yhteistyöelimissä.

Jääkäriprikaatin viranomaisyhteistyön tavoitteena on kehittää poikkeusolojen valmiuksia yhteistoimintaan ja ylläpitää valmiuksia virka-aputehtävien toteuttamiseen Lapin maakunnan alueelle.

Viranomaisyhteistyö Lapin maakunnan alueella voidaan jakaa häiriö- ja poikkeusolojen suunnitteluun sekä toimeenpanon harjoitteluun, virka-apuun eri viranomaisille, alueellisen varautumisen ja valmiuskoulutuksen yhteistoimintaan eri viranomaisten ja kumppaneiden sekä yrityksien kanssa ja viranomaisrekistereiden käyttöön asevelvollisuusasioissa ja varautumisessa. Tämän lisäksi Jääkäriprikaatilla on virka-apuun rinnastettava velvoitteita, joista merkittävin on sotilasräjähteiden raivaaminen.

Lapin maakunnan laaja alue ja harva asutus tuovat viranomaisyhteistyöhön omat erityispiirteensä. Viranomaisten keskittyminen Rovaniemelle helpottaa käytännön toimeenpanoa. Yhteistyötä selkeyttää se, että vastuu- ja toimialue on pääosalle toimijoista sama.

Eri tehtävien suunnittelun kannalta alueen laajuus ja harva-asutus tuovat toimintaan omat erityispiirteensä. Haasteena poikkeusoloissa on yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen.

Poikkeusolojen valmiuksien kehittäminen

Jääkäriprikaatilla on vakiintunut käytäntö sotilaallisen virka-avun suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä harjoitteluun. Harjoituksia järjestetään useita kertoja vuodessa. Harjoitusten tavoitteet ja tilannekehykset suunnitellaan yhdessä Lapin poliisilaitoksen, Lapin Lennoston ja Lapin rajavartioston kanssa. Harjoitukset jakaantuvat suunnitteluharjoituksiin ja käytännön yhteistoiminnan harjoitteluun. Harjoituksissa on saatu merkittävästi kehitettyä eri viranomaisten valmiuksia ja käytännön yhteistoimintaa.

Harjoituksissa on myös testattu ja kehitetty Jääkäriprikaatin uusia suorituskykyjä. Samalla on lisätty eri viranomaisten tietoisuutta puolustusvoimien valmiuksista ja resursseista virka-aputehtävien toimeenpanoon.

Virka-apu

Jääkäriprikaatin virka-apuvelvoitteet ovat selkeät ja käytäntö on vakiintunut. Tavanomaisia virka-aputehtäviä on vuosittain varsin vähän, mutta virka-aputehtäviin rinnastettavia räjähteiden raivaamisia on runsaasti. Jääkäriprikaatilla on käytössä sotilasräjähteiden kiireellistä tunnistamista ja raivaamista varten oikeutettuja sotilaita. Raivaustehtävät toteutetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti yhdessä Lapin lennoston, Lapin rajavartioston ja 3.Logistiikkarykmentin henkilöstön kanssa.

Merkittäviä puolustusvoimien ulkopuolisia tehtäviä ei juuri ole ollut. Jääkäriprikaatin komentaja päättää asevelvollisten määräämisestä puolustusvoimien ulkopuolisiin tehtäviin ja hyväksyy toiminnasta tehtävät sopimukset.

Viranomaiset Ivalo17 - harjoituksessa

Jääkäriprikaatin viranomaisyhteistoiminnan käytännöt Lapin maakunnan alueella ovat vakiintuneet ja yhteistoiminta on sujuvaa. Puolustusvoimien kannalta keskeiset viranomaiset ovat tietoisia itse kunkin tehtävistä ja resursseista.

´