Osiot
Valikko
Maavoimat

Alueraivaaminen käynnistyy Ahvenistonjärvellä Hämeenlinnassa

Panssariprikaati 7.10.2019 2.00
Tiedote

Ahveniston ulkoilualueella Hämeenlinnassa sijaitsevalla Ahvenistonjärvellä käynnistetään suunnitelman mukainen alueraivaus maanantaina, 7.10.2019. Raivaus jatkuu alustavasti 25.10. saakka ja aiheuttaa liikkumisrajoituksia järvellä sekä sen välittömässä läheisyydessä.

Ahvenistonjärven pohjasta on joitakin vuosia sitten löydetty vanhoja räjähteitä.  Räjähteiden ei ole Puolustusvoimien riskiarvion perusteella todettu aiheuttavan välitöntä vaaraa järven virkistyskäytölle. Sotilasräjähteiden raivaaminen maa-alueella ja sisävesistöissä kuuluu Maavoimien vastuulle.  Ahvenistonjärven tilanne on löydösten johdosta kartoitettu ja alueelle on tehty raivaussuunnitelma. Ahvenistonjärven alueraivauksesta vastaa Panssariprikaati.  Suunnitelman mukaisesti raivaus on ajoitettu ajankohtaan, joka ei rajoita järven virkistyskäyttöä parhaan uintisesongin aikana. Raivaus tehdään 7. - 25.10.2019.

Rajoituksia Ahvenistonjärvellä ja Ahveniston ulkoilualueella
Raivaamisen aikana Ahvenistonjärvellä on voimassa tiettyjä rajoituksia ja kieltoja. Räjähteiden nostovaiheeseen liittyy aina mahdollinen räjähdysvaara, jonka vuoksi alue eristetään sivullisten suojaamiseksi.
Järvellä on laitesukelluskielto 7. - 25.10.2019. Samalla ajanjaksolla koko järvessä on uintikielto arkipäivisin kello 08.00 - 16.00. Punaisilla poijuilla rajatulla alueella järven itärannassa, uintikielto on voimassa koko ajan 7.-25.10.2019. Järven eteläpäässä on raivaamisen tukialue, joka on merkitty nauhoin - merkityille alueille on pääsy kielletty. Myös ulkoilureiteille asetetaan rajoituksia arkipäivisin kello 08.00 - 16.00.  Puolustusvoimat vartio eristettyä aluetta ja valvoo liikkumisrajoituksia alueella.
Ahveniston ulkoilualueella liikkuminen on edelleen sallittua rajoitusten sallimissa puitteissa.

 

 

 

Joukko-osasto Muut tapahtumat Parolannummi, Hattula