Hyppää sisältöön

Porin prikaatiin kuuluvien aluetoimistojen alaisten asioiden hoito koronatilanteessa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 18.3.2020 17.54
Tiedote
Kuvituskuva, jossa näkyy neljä maakuntakomppanian reserviläistä selin kameraan.

Porin prikaatin apulaiskomentaja eversti Riku Suikkanen tiedottaa Suomessa käyttöön otetun valmiuslain vaikutuksista aluetoimistoihimme Turussa ja Vaasassa sekä sidosryhmiin ja asevelvollisiin toimialueellamme.

Porin prikaatin reserviläiset ja sidosryhmät,

Suomessa on otettu käyttöön valmiuslain mukaisia toimenpiteitä koronaviruksen rajaamiseksi. Puolustusvoimien osalta ilmoitettu, että Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä käyttöön otettavat valmiuslain kohdat eivät anna Puolustusvoimille lisätoimivaltuutuksia.

Porin prikaati turvaa valmiutensa sekä toimintakykynsä täyttää lakisääteiset tehtävänsä kaikissa olosuhteissa.

Porin prikaati on jo aiemmin ryhtynyt toimenpiteisiin koronaviruksen vaikutusten ehkäisemiseksi. Henkilökuntaa ja varusmiehiä vuorotellaan eri tehtävissä tartuntariskin minimoimiseksi. Asevelvollisten koulutuksen järjestelyillä ylläpidetään valmius ja varmistetaan kyky täyttää lakisääteiset tehtävät ja kriittisten tehtävien toteuttaminen. Porin prikaati on johtamisvalmiina ja valmistautuu johtamiskyvyn tehostamiseen tarpeen niin vaatiessa. Porin prikaati valmistautuu tukemaan muita viranomaisia tarpeen mukaan antamalla virka-apua.

Porin prikaatin, kuten koko Puolustusvoimien, kertausharjoitukset (KH) ja vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH) ja osallistuminen MPK:n järjestämään koulutukseen on peruttu toistaiseksi. Virallinen harjoituksen tai koulutustapahtuman peruuttamispäätös tulee jokaiselle harjoitukseen käsketylle reserviläiselle postitse. Lue Puolustusvoimien tiedote kertausharjoitusten järjestelyistä täältä.

Kaikki ulkopuolinen liikenne, esimerkiksi omaiset, vierailut, varuskunta-alueille on kielletty toistaiseksi. Vain varuskunnan kannalta välttämätön liikenne sallitaan. Porin prikaatin hallinnoimien ampumaratojen käyttö on kielletty toistaiseksi Puolustusvoimien ulkopuolisilta tahoilta.

Asevelvollisten valvontaan ja kutsuntoihin liittyvät tilaisuudet, kuten asevelvollisten jälkitarkastukset, kansalaisuuden saaneiden kutsunnat sekä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen info-tilaisuudet pidetään, mutta ajankohdan tai järjestelyiden osalta sopeutettuna.

Lounais-Suomen ja Pohjanmaan aluetoimistot tiedottavat alueensa reserviläisiä kertausharjoitus- ja asevelvollisuusasioissa sekä sidosryhmiä yhteistyöasioissa.

Reserviläisenä sinulle on tärkeintä tällä hetkellä pitää huolta omasta ja läheistesi terveydestä, jotta sinulla olisi liikkuma- ja toimintavapaus tilanteen sitä vaatiessa.

Olen vakuuttunut, että selviämme yhteiskuntana tästä kriisistä. Porin prikaati ja sen kokonaismaanpuolustuksen eri tehtäviin kykenevät maanpuolustustahtoiset reserviläiset ja sidosryhmät ovat omalta osaltaan tämän takaajina.

Terveisin,

Eversti Riku Suikkanen

Porin prikaatin apulaiskomentaja

Porin prikaatin apulaiskomentaja eversti Riku Suikkanen

´