Hyppää sisältöön

Analyysitoiminta Ilmapuolustusharjoituksessa

JääkäriprikaatiKarjalan prikaatiPanssariprikaati
Julkaisuajankohta 25.5.2021 19.57
Tiedote
Johtaminen

Ilmapuolustusharjoituksessa koulutuksen tukena toteuttava analyysitoiminta perustuu ilmatorjunnan taisteluanalyysiprosessiin. Taisteluanalyysiprosessin tavoitteena on ilmatorjuntayksikön suorituskyvyn todentaminen, analysointi sekä taistelukyvyn kehittäminen.Taisteluanalyysin perustana on suorituskykyperustaisen ajattelu, jossa tavoitteena on oman joukon suorituskyvyn tunnistaminen ja kehittäminen vastaamaan entistä paremmin vallitsevaan uhkaan sekä annettuun tehtävään ja suorituskykyvaatimuksiin. Taisteluanalyysiprosessi kuuluu osaksi joukon tilanteen seurantaa ja analysointia. Prosessi tukee näin ilmatorjuntajoukon johtajan toimintaa.

Ilmatorjunnan taisteluanalyysiprosessissa yhdistyy järjestelmien ja niiden käyttäjien suorituskyky, joka liitetään joukon taktisen tason käyttöperiaatteisiin. Tätä suorituskykyä pyritään mittaamaan ja analysoimaan sekä arvion kautta kehittämään. Analyysin tulokset tukevat joukon johtajan kykyä arvioida joukon suorituskyvyn kehitystä. 

Teknisiä järjestelmiä ja rekontruktiivista visualisointia
Analyysitoiminta toteutetaan ilmapuolustusharjoituksessa tehtävätukiosaston tukemana hyödyntäen teknisiä järjestelmiä ja rekontsruktiivista visualisointia, joilla joukon avaintoimijoille ja pääkouluttajalle luodaan mahdollisuus toteuttaa oma taisteluanalyysinsä. Analyysitoiminta on kiinteä osa joukon johtamistoiminnan harjoittelua sekä joukon koulutusta. Normaaliolojen harjoituksissa tämän toteuttamiseen on hyvät mahdollisuudet.

Ilmapuolustusharjoituksessa toteutettavien kaksipuoleisten analyysitilaisuuksien tarkoituksena on luoda joukoille ymmärrystä siitä, mitä ilmahyökkäyksessä on ”oikeasti” tapahtunut dataan perustuvan rekonstruoinnin avulla. Kaksipuoleisessa analyysissä on käytettävissä sekä lento-osaston, että ilmatorjunnan tapahtumatiedot operaation toteutumisesta. Vuorovaikutuksen ja tapahtumatietojen pohjalta on mahdollisuus muodostaa mahdollisimman todenmukainen kuva ilmahyökkäyksestä, pohtia kuinka siihen vastattiin ja olivatko tehdyt toimenpiteet oikeita. Kaksipuoleiset analyysitilaisuudet tuottavat lisäarvoa ilmatorjuntajoukon suorituskyvyn analysoimiseksi tilaisuuden jälkeisissä varsinaisissa taisteluanalyysitilaisuuksissa, joissa voidaan arvioida tarkemmin joukon omaa onnistumista tehtävissä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

´