Hyppää sisältöön

Aukkilainen oppii johtamista teoriassa ja käytännössä -eväitä reserviin intistä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 20.7.2021 9.51
Tiedote
Kaksi varusmiestä seisovat maastopuvuissa ja kasvomaskeissa, taustalla näkyy muistomerkki-tykki.
AUK:lla oppii johtamista ja myös sosiaalisia taitoja, kertovat AUK:lla olevat varusmiehet Makkonen ja Laakso.

Osa varusmiehistä pääsee aliupseerikurssille eli AUK:lle, jossa saa johtajakoulutusta. - Aliupseerikurssilla opetetaan johtamisen teoriaa sekä käytäntöä, kouluttamisen perusteita sekä esiintymistaitoa. Tarkoituksena on antaa perusteet ryhmän johtajana toimimiselle sekä eväät oman osaamisen kehittämiseen johtajakauden aikana, kertoo luutnantti Turo Veini.

Luutnantti Turo Veini on AUK-linjanjohtaja Jääkärikomppaniassa, Maasotakoulun Reserviupseerikoulussa Haminassa.


- Lisäksi aliupseerikurssin aikana opetetaan oman koulutushaaran mukaisia taitoja. Meillä Jääkärikomppaniassa on SPOL-AUK, joten aukkilaisille opetetaan perusteet SPOL-ryhmänjohtamisesta eri sotilaspoliisien tyyppitehtävissä kuten kohteensuojaamisessa, etsintä- ja kiinniottotehtävissä sekä henkilönsuojaustehtävissä, Veini sanoo.

Aliupseerikurssi alkaa alokas- ja koulutushaarajakson jälkeen 13. palvelusviikolla ja se kestää 12 viikkoa (6 viikkoa AUK1 ja 6 viikkoa AUK2).


Mitä varusmiehen "uralla" tapahtuu AUK:n jälkeen?


Aliupseerikurssin päätteeksi aliupseerioppilaat ylennetään alikersanteiksi. Tämän jälkeen he toimivat alokasryhmänjohtajina tai koulutushaaransa mukaisissa johtotehtävissä. Antamiensa näyttöjen perusteella varusmies voi ylentyä kersantiksi palveluksensa aikana. 

Oppitunteja ja maastoharjoituksia

Aliupseerikurssin opetus noudattelee tavallista sotilaskoulutusta.

- Ehkä oppituntimaista koulusta on hiukan enemmän, missä keskitytään erityisesti johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman mukaisiin aiheisiin. Maastoharjoituksia on AUK1:n aikana (ensimmäiset 6 viikkoa) yhteensä kaksi sekä lisäksi muutaman päivän kestävä johtamisharjoitus. AUK2:n aikana (viimeiset 6 viikkoa) on myös kaksi sotaharjoitusta, luutnantti Turo Veini kertoo.


Nykyaikaiset opetusmenetelmät ja digitaalisuus näkyvät myös aliupseerikurssilla. Digitaalisuus näkyy erityisesti PvMoodlen eli verkko-oppimisympäristön käyttönä.


- AUK käyttää PvMoodle-viikko-ohjelmaa, johon saadaan "upotettua" linkkejä erilaisiin harjoitekortteihin ynnä muihin. Lisäksi toimintakykykoulutuksen itsearviointeja toteutetaan kännykkään ladattavan MARSMARS-sovelluksen avulla.

Onko AUK:lla eri "linjoja" tai opetussuuntia?


- Riippuen joukko-osastosta löytyy jokaisesta koulutushaarasta oma aliupseerikoulutuksensa. Meillä Haminassa voi varusmies hakeutua aliupseerikoulutukseen seuraaviin koulutushaaroihin:
•    sotilaspoliisi,
•    kuljetus,
•    tiedustelu,
•    tiedustelutulenjohto,
•    lentotiedustelu,
•    lääkintä ja
•    huoltopalvelu.

Miten AUK:lle pääsee? Mitä vaatimuksia on?


- AUK:iin valitaan koulutushaarajakson jälkeen varusmiespalveluksen alettua. Siihen vaikuttaa oma halukkuus, valintapisteet, peruskokeet ja kouluttajien näkemys, luutnantti Veini sanoo.

Miksi kannattaa hakeutua AUK-kurssille?


- Johtajakoulutus on oiva tapa ottaa varusmiespalveluksesta hiukan enemmän irti. On mahdollisuus kehittää omia vuorovaikutus- ja johtamistaitoja. Kasvattaa omaa itseluottamusta ja haastaa itseään, saaden samalla hienoja kokemuksia. Lisäksi jos sotilasura kiinnostaa, on johtajakoulutus vaatimuksena Kadettikouluun ja Maanpuolustuskorkeakouluun, aliupseerin uralle tai sopimussotilaaksi, luutnantti Veini kertoo.


Miten korona on vaikuttanut kurssiin ja opetukseen?


- Paljon. Esimerkiksi poikkeavan lomajaksottelun takia oppilaat ovat aina 4 viikkoa kiinni ja kaksi viikkoa VMP-lomalla. Lisäksi osa oppilaista on ollut karanteenissa, jolloin osa luokkaopetuksesta toteutettiin etäyhteydellä karanteenitiloihin. Lisäksi on noudatettu kerralla pienempiä osastojakoja, luutnantti Turo Veini sanoo.


Johtamistaitoja opetellaan päivittäin


Alikersantti Tatu Makkonen, 20, on kotoisin Kotkasta, mutta asuu Lappeenrannassa. Hän aloitti asepalveluksen tammikuussa 2021. (Kuvassa hän vielä oli korpraali, ennen ylennystä alikersantiksi.)

- Suoritan varusmiespalvelusta Maasotakoulussa, Haminassa. Olen koulutushaaraltani sotilaspoliisialiupseeri.


- Inttiaika on kulunut nopeasti ja palvelus on pääosin ollut mielekästä. Koronaviruspandemia on aiheuttanut etenkin omaan joukko-osastooni suuriakin haasteita ja niihin mukauduttiin ja vastattiin vaihtelevalla menestyksellä, Makkonen kertoo.


- Parasta palveluksessa tähän mennessä on ollut tilanteet ja harjoitukset, joissa pääsee mahdollisimman kokonaisvaltaisesti testaamaan omaa osaamista ja johtamista. 


- Ikävintä palveluksessa on ollut koronan aiheuttamat haasteet palvelukselle ja pitkät kiinniolot eli lomajaksojen epätietoisuus, rajoitukset, kohortit harjoituksissa.

"Johtaminen on keskiössä." Alikersantti Tatu Makkonen, joka suoritti AUK:n kesällä 2021.

- Aliupseerikurssi on varmasti sekä fyysisesti että henkisesti vaativampi kuin miehistötehtävät. Johtamisen taitoja opetellaan ja harjoitellaan käytännössä päivittäin. Sotilaan taitoja sekä koulutushaaran tyyppitehtäviäkin harjoitellaan, mutta johtaminen on keskiössä.


- Olen kurssilla oppinut sotilaan perustaitojen lisäksi hyvät perusteet sotilaspoliisiryhmän johtamiseen erilaisissa tilanteissa. Lisäksi olen oppinut erilaisten ihmisten kanssa toimimista ja ihmisten johtamista kokonaisuutena. Kunto on myös noussut kurssin aikana, alikersantti Makkonen sanoo.

"Kunto on myös noussut kurssin aikana."


Siviilissäkin tarvittavia taitoja


Alikersantti Makkosen mukaan aliupseerikurssille kannattaa hakeutua, sillä kurssilla oppii sotilasjohtamisen lisäksi siviilissäkin hyödyllisiä ihmisten johtamisen taitoja ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. Lisäksi AUK:ssa pääsee jakamaan oppimansa tiedot ja taidot seuraavalle saapumiserälle. 


- Intin jälkeen palaan jatkamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin opintojani LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. Ehdin opiskella puolitoista vuotta ennen inttiä.


 - Intin ja AUK:n hyödyistä siviilielämään on monenlaisia mielipiteitä, mutta itse uskon, että jokainen sotilas koulutushaarasta tai palveluksen pituudesta riippumatta vie intistä vähintään jonkin siviilissä hyödyllisen tiedon tai taidon mukanaan reserviin. Johtajakoulutetuilla reserviin lähtee mukaan ainakin kattavat johtamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen opit ja kokemukset, Makkonen sanoo.


"Parasta on porukka ja hyvä ilmapiiri"


Alikersantti Mikael Laakso on 20-vuotias ja kotoisin Helsingistä. Hän suorittaa varusmiespalvelustaan Haminassa, Maasotakoulussa. Hän aloitti varusmiespalveluksensa 4. tammikuuta 2021. (Kuvan ottohetkellä hän oli vielä au-oppilas, ennen ylennystä alikersantiksi.)


- Koulutushaaraltani olen sotilaspoliisi, jonka lisäksi toimin varusmiestoimikunnan puheenjohtajana.


- Inttiaika on ollut mukavaa vaihtelua arkiseen opiskeluun verrattuna. Tämä on ollut minulle kuin välivuosi opiskelusta. Korona on vähän häirinnyt meidän koulutuksiamme, mutta tällä hetkellä alkaa jo näyttää siltä, että päästään pikkuhiljaa takaisin normaalimpaan rytmiin, kun varusmiehet saavat rokotukset. 


- Parasta on ollut meidän AU-kurssin porukka. Meillä on hyvä yhteishenki ja ilmapiiri, olemme tulleet hyvin toimeen keskenämme sekä olemme yhdessä päässeet kokemaan sekä hyviä että huonoja hetkiä.


- Huonoja hetkiä ei kuitenkaan ole oikein ollut. Tietenkin on ollut hetkiä, jolloin ei vain millään olisi jaksanut tai hommat eivät ollenkaan kiinnostaneet. Mutta piti vain muistaa, että ne ovat sen tilanteen hetkisiä ajatuksia, eivätkä ne hetket kestä kuitenkaan ikuisesti. Niistäkin päästiin yli ja sen jälkeen menneitä hetkiä pystyi muistelemaan hymyssä suin.

Millaista AUK:lla oli? Mitä opit AUK:lla?


- AUK oli mahtava kokemus. Pääsin koettelemaan itseäni sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti. Oli erilaisia sotaharjoituksia, joilla testattiin jaksamistamme, johtamistaitojamme ja miten toimimme tietyssä tilanteessa sekä virkeänä että väsyneenä. Sain myös tärkeää oppia itsestäni, johtamisesta sekä esiintymisestä, Laakso sanoo.

"Johtamisen ja esiintymisen taitoja tarvitsee myös siviilielämässä." Alikersantti Mikael Laakso, joka suoritti AUK:n kesällä 2021.

Miksi mielestäsi kannattaa hakeutua AUK:iin?


- Suosittelen AUK:a kaikille, jotka vähänkin harkitsevat johtajakoulutusta sekä jotka haluavat oppia itsestään lisää ja koetella itseään. Lisäksi johtamisen ja esiintymisen taitoja tarvitsee myös siviilielämässä, joten sen pohjalta suosittelen todellakin hakeutumaan AUK:iin, Laakso kertoo.


- Armeijan jälkeen haen Aalto-yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä. Tällä hetkellä olen väliaikaisesti töissä lukkoseppänä, mutta tulevaisuudessa tavoite olisi olla pankkiiri, Laakso sanoo ja jatkaa:


- AUK:sta ja ylipäänsä intistä on hyötyä myös siviilielämässä. Armeijasta saa hyvän pohjan johtamiseen, esiintymiseen sekä ihmisten kanssa toimimiseen. Lisäksi täällä itsetuntemus kasvaa, oppii hyvin itsekuria ja ryhmädynamiikkataidot paranevat sekä esimiesten kunnioittaminen on myös tärkeä taito siviilielämässä.

Lue lisää intti.fi-sivuilla: Johtajakoulutus - Intti.fi Intti.fi