Hyppää sisältöön

Kansainvälinen toiminta vahvistaa maapuolustusta
Bold Quest 19.1:stä havaintoja maapuolustuksen kehittämiseen

Maavoimat
Julkaisuajankohta 24.5.2019 12.37
Uutinen

Bold Quest 19.1 -tapahtuman testaus- ja todentamistoiminta tulee päätökseensä Maavoimien osalta 24.5. Tavoitteena oli tutkia toiminnan eri alueita muun muassa johtamisjärjestelmiin ja logistiikkaan liittyen Riihimäellä, Rovajärvellä ja Sodankylässä. Tapahtumasta saatiin runsaasti hyödyllisiä havaintoja johtamisen ja tulenkäytön järjestelmien toiminnallisuuden ja kansainvälisen yhteensopivuuden kehittämiseen.

Kansainvälinen toiminta tukee monipuolisesti maapuolustuksen kehittämistä. Bold Quest 19.1:n kaltaisista tapahtumista saadaan kokemuksia suorituskykyjen, joukkorakenteiden, johtamisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari vieraili tapahtuman aikana seuraamassa toimintaa Riihimäellä, Rovajärvellä ja Sodankylässä. Hänen mukaansa Bold Quest on lisännyt Maavoimien palkatun henkilöstön ammattitaitoa.

– Henkilöstöllämme on ollut erinomainen mahdollisuus verkottua ja tutustua eri maiden asiantuntijoihin, toimintatapoihin ja järjestelmiin. Lisäksi tehdyt pohjoisen johtamisyhteyksien parannustyöt sekä harjoitusalueiden ja työtilojen kehittäminen jäävät käyttöömme ja pysyviksi hyödyiksi Bold Quest 19.1:n jälkeen, toteaa Saari.

Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Kari Nisula (vas.), Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari ja Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Jyrki Kaisanlahti tarkastamassa Bold Quest 19.1 -tapahtumaa Sodankylässä.

Rovajärvellä Maasotakoulun johtamaan kansalliseen ampumaharjoituksen yhdistettiin Bold Quest 19.1:n tulenkäyttöön liittyvää tutkimustoimintaa. Kovapanosammunnoilla mahdollistettiin kansallisen tulenkäyttö- ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuuden testaus sekä todentaminen yhdessä tapahtumaan osallistuvien kumppanimaiden kanssa.

Riihimäellä toimi tapahtuman kansallinen ja kansainvälinen johtamisjärjestelmäalan operaatiokeskus. Tapahtuman aikana järjestelmien käytöstä saatiin runsaasti kokemuksia, joita hyödynnetään niiden kehitystyössä tapahtuman jälkeen.

– Rovajärvellä, Sodankylässä ja Riihimäellä Bold Quest 19.1:een osallistui runsaasti eri kansallisuuksia. Osallistujamaiden monipuolisuus tarjosi erinomaisen alustan muun muassa Puolustusvoimien yhteisen tulenkäytön järjestelmien ja toimintatapojen testaamiseen. Tapahtumassa todennettiin, että Maavoimilla on hyvät valmiudet tulenkäyttöön kansainvälisten kumppaneiden ja muiden puolustushaarojen kanssa, kuvailee Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari.

Kansainvälinen osallistujajoukko mahdollisti Puolustusvoimien logististen järjestelyiden ja vieraille tarjottavan tuen testaamisen. Tapahtumassa havaittiin, mihin suuntaan suomalaisia ohjeita ja toimintaperiaatteita tulisi kehittää. Vieraita pystyttiin tukemaan niin ennakolta tehtyjen tukipyyntöjen kuin toimeenpanon aikana heränneiden tarpeiden osalta.

Erityinen kiitos henkilöstölle

Prikaatikenraali Saari kiittää Maavoimien henkilöstöä jaksamisesta, sillä tapahtuman järjestäminen on ollut pitkä projekti ja vaatinut paljon työtä.

– Tahdon nostaa esiin erityisesti johtamisjärjestelmäalan pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen valmistelutyön. Johtamisjärjestelmäverkkojen rakentaminen etukäteen mahdollisti Bold Quest 19.1 -tapahtuman sujuvan käynnistymisen sekä onnistuneen testaus- ja todentamistoiminnan.

 

Lue lisää Bold Quest 19.1 -tapahtumasta tästä.