Hyppää sisältöön

CIMIC-toimintaa Libanonissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 26.6.2017 15.53
Tiedote
Sotilaita lasten leikkipuistossa

Siviili-sotilasyhteistyö (CIMIC) on sotilasjoukon sekä ympäröivän yhteiskunnan välistä yhteydenpitoa, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää hyviä suhteita sekä vakautta ja tuoda joukon komentajan tietoisuuteen ympäröivän yhteiskunnan tila.

Termi CIMIC ei ollut vielä muotoutunut, kun UNIFIL aloituksensa jälkeen vuodesta 1978 omaksui humanitaarisen asenteen ympäröivään yhteiskuntaan. Myös suomalaiset avustivat UNIFIL-toimintansa alusta asti alueensa kyliä. Esimerkiksi 1990-luvulla suomalaisen rauhanturvajoukon esikunnan sairaalassa hoidettiin päivittäin paikallisia ja lähikyliä avustettiin lähettämällä työkoneita kuljettajineen auttamaan yleisissä töissä.

Paikallisia siivilejä pitelemässä paperilappuja sekä kaksi sotilasta

UNIFIL-operaatiossa CIMIC on osa laajempaa politiikkaa, jonka tarkoitus on luoda mahdollisimman hyvät suhteet sotilasorganisaation sekä ympäröivän siviilimaailman välillä ja tasapainottaa yhteiskuntaa. UNIFIL painottaa CIMIC-toimintaa edistämällä paikallishallinnon asemaa, vahvistamalla koulutusjärjestelmää, parantamalla paikallisen väestön peruspalveluja (koulutus, vesi, terveys ja sähkö), edistämällä paikallisten luottamusta tulevaisuuteen ja ottamalla huomioon ympäristöasiat.

CIMIC-organisaatio pyrkii niin hyvään yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa, että mahdolliset avustusprojektit ja muu yhteistyö eivät ole päällekkäistä vaan toiminnot täydentävät toisiaan. Yhteistyö edesauttaa avustusten ja yhteisprojektien tasapuolista jakautumista paikalliseen yhteiskuntaan.

UNIFIL-operaation siviilivirasto (Civil Affairs) on CIMIC-toiminnan ohella tukemassa Etelä-Libanonin paikallisyhteiskuntaa. Se avustaa alueen organisaatioita, helpottaa yhteyksien luomista eri organisaatioiden välille ja neuvoo ulkomaisia rahoittajia Etelä-Libanonin hankkeissa. Siviilivirasto järjestää myös erilaisia tapahtumia, kuten miinaturvallisuusluentoja, naistenpäivän tapahtumia ja lasten kevätfestivaaleja.

 

Quick Impact Projects (QIP)

Osa CIMIC-toimintaa ovat paikallista yhteiskuntaa tukevat pienimuotoiset avustusprojektit (Quick Impact Projects, QIP). Urakan kesto saa olla maksimissaan kolme kuukautta, joten urakoitsijan hyvämaineisuus on tärkeää. Projektin valmistuttua pidetään avajaistilaisuus, johon kutsutaan paikallisvaikuttajia ja median edustajia.

Kolme sotilasta paljastavat verhon takaa kyltin jossa on eri maiden lippuja ja tekstiä. Siviilit taputtavat.

Pienimuotoisten projektien rahoitus tulee joko YK:lta UNIFI -operaation esikunnan kautta tai operaation osallistujavaltioilta. Toimintaan myönnettävä vuosittainen kansallinen rahoitus vaihtelee nollan ja puolentoista miljoonan euron välillä.

Irlantilais-suomalaisen pataljoonan CIMIC-toimistossa työskentelee kaksi suomalaista ja kaksi irlantilaista sotilasta.

– Tämä toimisto on aidosti monikansallinen, sillä teemme töitä tiiminä, jossa kaikki ovat tietoisia kaikesta. Toimiston käyttökieli on englanti, ja irlantilainen apulaispäällikkö toimii sijaisenani, kertoo toimiston johtaja majuri Kari Danielsson.

Eri toimintamuodot edesauttavat CIMIC-ryhmiä muodostamaan hyvän kuvan toimialueensa kylien tilanteesta.

– Työhömme kuuluu muun muassa erilaiset opetustapahtumat ensiapukoulutuksesta kielikursseihin. Osallistumme myös paikallisiin tapahtumiin, kuten koulujen juhliin. Tämä osoittaa, että olemme kiinnostuneita paikallisesta elämästä ja kunnioitamme ympäröivää kulttuuria. Lisäksi tuemme pieniä avustusprojekteja. Vuonna 2016 osallistuimme noin viiteentoista urakkaan. Tuella kehitettiin vedenkastelujärjestelmiä, kunnostettiin teitä ja järjestettiin naisille, lapsille ja nuorille suunnattua koulutus- ja virkistystoimintaa. Vuoden 2017 aikana tuetaan infrastruktuurihankkeita kuten vesihuollon, valaistuksen ja jätehuollon parantamista sekä korjataan urheilupaikkoja, Danielson listaa.

CIMIC-toiminnalle haetaan rahoitus loppuvuonna, jolloin myös neuvotellaan paikallisten kanssa mahdollisista projekteista. Kevään kuluessa rahoitus varmistuu, jolloin voidaan valita toteutettavat kohteet. Kesällä sekä syksyllä rakennetaan ja keväällä pidetään avajaiset. Paikallisviranomaisten osallistuminen kustannuksiin varmistaa projektin tarpeellisuuden ja kustannusten kohtuullisuuden paikalliseen hintatasoon nähden.

– Erityisesti ensiapukoulutus, englannin kielen kurssit, jalkapalloleirit ja erilaiset lasten- sekä nuorten tapahtumat ovat olleet erittäin suosittuja. Niiden avulla olemme saaneet rakennettua pataljoonastamme hyvää mielikuvaa paikallisten ihmisten keskuudessa. Kiinnostusta kyllä riittää. Erään Suomi-esittelytilaisuuden loputtua lapset piirittivät paikallistulkkimme kyselläkseen suomiasioita, Danielsson kertoo.

– Kaikki sotilaat tekevät täällä CIMIC-työtä kulkiessaan paikallisissa kylissä, jutellessaan ihmisten kanssa ja käydessään kahvilla kylissä. Kommunikointi paikallisten ihmisten kanssa vähentää epäluuloja ja saa osapuolet näkemään toisensa ihan tavallisina ihmisinä, painottaa Danielsson.

´