Hyppää sisältöön

Elektroninen sodankäynti suojaa, paljastaa ja hyökkää keihään kärjessä 

Karjalan prikaatiMaavoimatPanssariprikaatiPorin prikaati
Julkaisuajankohta 5.5.2022 18.06
Tiedote

Ylivertainen tilannetietoisuus parantaa menestystä, tiedustelu paljastaa vastustajan toiminnan ja oma toiminta suojataan.

Nykyaikaisella taistelukentällä voittaminen edellyttää vastustajaa parempaa tilannetietoisuutta ja kykyä johtaa tehokkaasti omia joukkoja sekä asejärjestelmiä. Ilman kokonaisvaltaista ymmärrystä omien joukkojen tilanteesta ja vastustajan toiminnasta olemme jo lähtökohtaisesti takamatkalla, kun taistelu alkaa. Menestymisen lähtökohdat parantuvat myös silloin, kun vastustajan johtaminen on sekasorron tilassa ja omat joukot osaavat suojautua vastustajan elektroniselta tiedustelulta ja häirinnältä.

Tänä päivänä sotajoukon varustuksen tasosta tai taktiikasta riippumatta kaikki käyttävät radioita, johtamisjärjestelmiä ja asejärjestelmiä, jotka säteilevät sähkömagneettista säteilyä - eli erikoisvälineillä havaittavia radioaaltoja. Elektroniseen sodankäyntiin (ELSO) erikoistuneet joukot ovat erottamaton osa nykyaikaista sodankäyntiä. Elektronisella tiedustelulla ja valvonnalla paljastetaan vastustajan joukkojen ja asejärjestelmien toiminta maalla, merellä ja ilmassa. Lisäksi ELSO-joukkojen kanssa harjoittelu parantaa omien yksiköiden elektronisen suojautumisen taitoja. ELSO:n vaikutuspiirissä toimimaan koulutettu taisteluyksikkö kykenee välttämään paljastumista ja väistämään vastustajan elektronista häirintää, jonka tavoitteena on estää viestiyhteyksien toiminta.

Elektronisen suojautumisen perustaistelumenetelmät ovat osa ase-, viesti- ja johtamisjärjestelmien peruskoulutusta. Tekniikan kehittyessä sotavarusteet ja asejärjestelmät jo lähtökohtaisesti suunnitellaan sietämään paremmin ELSO:n vaikutuspiirissä toimimista. Taistelijoiden, jotka käyttävät asejärjestelmiä, henkilökohtainen osaaminen hioo kärjen niin teräväksi kuin mahdollista ja siten täysi suorituskyky saadaan taistelussa käyttöön. Taitoja on hankala kehittää huippuunsa ilman kehittävää palautetta ja käytännön harjoittelua. Taitojen harjaantuminen on myös tapahduttava mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa. 

ARROW22-harjoituksessa joukot harjaantuvat toimimaan ELSO:n vaikutusten alla

Harjoitusjoukkojen ELSO-osaamista parannetaan vaiheittain. Yksittäisen taistelijan taidot ja tiedot todetaan muodollisella koulutuksella ja kohdennetuilla taitotason tarkastuksilla. Puutteet tiedoissa ja taidoissa voidaan paikata heti ja joukot ovat valmiimpia tilanteenmukaiseen toimintaan. Tämän jälkeen ELSO-joukot seuraavat harjoitusjoukkojen tilanteenmukaista toimintaa taisteluharjoituksen aikana ja palaute laaditaan havaintojen perusteella. Kaikkia ELSO:n vaikutuksia ei suinkaan kaadeta kerralla harjoitusjoukkojen niskaan, vaan vaikeustasoa kohotetaan joukon osaamistason myötä. Tavoitteena on kuitenkin, että harjoituksen huipentuessa toimintaympäristö on mahdollisimman todenmukainen ja kaikki suorituskyvyt ovat täysimääräisesti käytössä.

 

Kaikki taistelukentän informaatio hyödynnetään tilannetietoisuuden muodostamisessa ja omien joukkojen johtamisessa

Samalla, kun suojautumisen taitoja testataan tiedustelemalla ja häiritsemällä harjoitusjoukkoja, koulutetaan myös taistelunjohtoa hyödyntämään täysimääräisesti ELSO-joukkojen tuki reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisessa. Paljastuneiden joukkojen toimintaa tiedustellaan ja valvotaan, kunnes tuettava komentaja tekee päätöksensä vastustajan lyömiseksi. Tällöin komentaja saa käyttöönsä täysimääräisen ELSO-joukkojen tuen. Vastustajan asejärjestelmät ja johtaminen lamautetaan elektronisella häirinnällä samanaikaisesti, kun omien joukkojen hyökkäys käynnistyy. Hyökkäyksellinen ELSO-toiminta saa vastustajan johtamisen joko sekasorron valtaan tai käskyjen ja tilannekuvan välittyminen viivästyy juuri kriittisellä hetkellä, eikä vastustajan taisteluajatus toteudukaan suunnitellulla tavalla. Epäselvän tilannekuvan ja hajanaisen johtamisen varassa toimiva vastustajan sotajoukko lyödään tehokkaasti ELSO-joukkojen tukemilla vastahyökkäyksillä.

Yhteistoiminnan voima on moninkertainen

#ARROW22-harjoituksessa on ollut mahdollista harjoitella ELSO-joukkojen yhteistoimintaa eri johtamistasojen, eri aselajien sekä kumppanimaiden joukkojen kanssa. Yhteistoimintakyvyn kasvu tarkoittaa kasvanutta joukkojen suorituskykyä, joka on enemmän kuin se osiensa summa. Harjoituksessa saadut tulokset puhuvat puolestaan, ELSO on kiinteä osa suojautumisen kokonaisuutta sekä selviytymistä nykyaikaisen taistelukentän uhkilta.

Elektronisella tiedustelulla ja häirinnällä tuettu joukko on aina vahva - se iskee ja murtaa!

 

Artikkelin on kirjoittanut everstiluutnantti Marko Uotinen, Panssariprikaatiin kuuluvan Elektronisen sodankäynnin keskuksen johtaja.

 

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto
´