Hyppää sisältöön

Erikoisjoukkokoulutuksen valintakokeet alkavat Utin jääkärirykmentissä

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 19.1.2023 18.02
Tiedote

Utin jääkärirykmentti järjestää valintakokeet varusmieheksi laskuvarjojääkärikoulutukseen ja sopimussotilaaksi Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille pyrkineille 23. - 28. tammikuuta 2023. Koulutukset alkavat heinäkuussa.

Maanantaina 23. tammikuuta alkavien valintakokeiden tarkoituksena on arvioida varusmieheksi Laskuvarjojääkärikomppaniaan tai sopimussotilaaksi Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille hakeneiden henkilöiden fyysiset ja psyykkiset edellytykset läpäistä vaativa erikoisjoukkokoulutus.

Valintakokeiden perusteella laskuvarjojääkärikoulutukseen valitaan vuosittain 60 - 80 parhaiten soveltuvaa henkilöä. Fyysisten testien lisäksi haastavaan varusmieskoulutukseen hakevien soveltuvuutta arvioidaan terveystarkastuksessa, haastatteluilla ja psykologisilla testeillä. Laskuvarjojääkärikoulutukseen haetaan Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta.

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille sopimussotilaaksi pyrkivien valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe järjestetään tammikuussa ja sen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan toiseen, keväällä järjestettävään vaiheeseen. Erikoisjoukkokurssille valitaan vuosittain noin 15 henkilöä.

Hakuaika koulutuksiin päättyi 30. marraskuuta. Valintakokeisiin kutsuttiin vain osa hakijoista. Hakemusten perusteella karsittiin pois ne henkilöt, jotka eivät täyttäneet koulutusten pääsyvaatimuksia. 

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi reserviläisille

Monipuolista ja haastavaa koulutusta tarjoava Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi on 12 kuukautta kestävä ammattimaisen erikoisjoukkotoiminnan peruskurssi. Erikoisjoukkokurssille voivat hakea missä tahansa maa-, meri- tai ilmavoimien joukko-osastossa varusmiespalveluksensa suorittaneet miehet ja naiset, joilla täyttyvät kurssille pääsyn edellytykset. 

Erikoisjoukkokurssille voi hakea jo varusmiespalveluksen aikana, mutta varusmiespalveluksen pitää olla suoritettu loppuun erikoisjoukkokurssin alkuun mennessä. Erikoisjoukkokurssilla koulutettavat sopimussotilaat ovat määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimiin. 

Heinäkuussa 2023 alkavalle Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille tuli 129 hakemusta, joiden lisäksi parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittavat laskuvarjojääkärit voivat jättää hakemuksensa myöhemmin keväällä, suoraan erikoisjoukkokurssin valintakokeen toiseen vaiheeseen. 

Vaativa varusmieskoulutus kiinnostaa

Laskuvarjojääkärikoulutuksen hakijamäärä nousi takaisin vuoden 2021 tasolle. Varusmiespalvelukseen heinäkuussa alkavalle laskuvarjojääkärikurssille haki kaikkiaan 544 henkilöä, joista kuusi oli naisia. 

Eniten hakijoita oli Uudeltamaalta ja Hämeestä. Kolmanneksi kiri Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue, jossa hakijoiden määrä yli kaksinkertaistui.

Hakijamäärät aluetoimistoittain (suluissa edellisen vuoden hakijamäärä)

•    Etelä-Savon aluetoimisto 13 (8)
•    Hämeen aluetoimisto 56 (41)
•    Kaakkois-Suomen aluetoimisto 30 (23)
•    Keski-Suomen aluetoimisto 21 (19)
•    Lapin aluetoimisto 11 (10)
•    Lounais-Suomen aluetoimisto 52 (50)
•    Pirkanmaan aluetoimisto 38 (40)
•    Pohjanmaan aluetoimisto 27 (21)
•    Pohjois-Karjalan aluetoimisto 13 (11)
•    Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 53 (24)
•    Pohjois-Savon aluetoimisto 20 (18)
•    Uudenmaan aluetoimisto 210 (171)
•    Yhteensä 544 (436).

Läpäistäkseen vaativan erikoisjoukkokoulutuksen, on koulutukseen valittavilla oltava hyvä fyysinen lähtötaso. Hakijat voivat tutustua valintakokeen fyysisiin testeihin etukäteen ja harjoitella niitä varten. 

Muutos varusmiesten erikoisjoukkokoulutuksen valintaprosessiin

Puolustusvoimissa marraskuun lopussa 2022 voimaan tulleen ohjauksen mukaan erikoisjoukkokoulutuksen hakuprosessiin ei voida enää hyväksyä sellaisia hakijoita, jotka ovat jo aloittaneet varusmiespalveluksensa jossakin toisessa joukko-osastossa, tai joiden palvelus toisessa joukko-osastossa on määrätty alkamaan ennen kuin päätös erikoisjoukkokoulutukseen pääsemisestä on olemassa.

Tarvittaessa hakijoiden on anottava etukäteen palveluksen aloittamisajankohdan muutosta omasta aluetoimistostaan. 

Aiemmin laskuvarjojääkärikoulutukseen on voinut siirtyä toisesta joukko-osastosta sitoumuksen tekemällä. Uudella toimintatavalla vältetään tilanne, jossa varusmiesten palvelusaika ylittää 347 vuorokautta.
 

´