Hyppää sisältöön

Erikoisjoukoilla hyvä valmius toimia Lapissa

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 17.3.2017 20.50
Tiedote

Utin jääkärirykmentin talviolosuhdeharjoitus Northern Griffin 2017 järjestettiin Lapissa 20. helmikuuta – 17. maaliskuuta. Harjoitus paransi entisestään erikoisjoukkojen ja helikopterimiehistöjen valmiutta toimia pohjoisimman Suomen kylmissä olosuhteissa ja vaativissa maastoissa.

Maavoimien erikoisjoukko Utin jääkärirykmentti harjoittelee ja valmistautuu toimimaan koko valtakunnan alueella - aina pohjoisinta Lappia myöten. Talvisen Lapin kaltaisia olosuhteita ei muualta Suomesta tavoita. Kylmä sää, korkeat hanget ja laajat asumattomat alueet ovat elementtejä, joissa harjoittelu on välttämätöntä joukon operatiivisen suorituskyvyn ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi.

Northern Griffin 2017 sisälsi monta erilaista, joustavasti toisiinsa kytkeytynyttä vaihetta, jotka mahdollistivat erikoisjoukkojen ja helikopterien monipuolisen harjoittelun vaativissa olosuhteissa. Kansallisen puolustuksen näkökohdista luotu harjoitus muodosti kokonaisuuden, johon tarjottiin osallistumismahdollisuutta myös kansainvälisille yhteistoimintakumppaneille. Tällä kertaa harjoitukseen osallistui lento-osastoja Ruotsista ja Yhdysvalloista sekä erikoisjoukkohenkilöstöä Virosta, Puolasta ja Yhdysvalloista.

Varusmiehillä vaativa harjoitus

Laskuvarjojääkärien Lapin harjoituksilla on vuosikymmenien perinteet. Ensimmäiset harjoitukset järjestettiin jo 1960-luvulla. Laskuvarjojääkärien pelastautumis- ja selviytymiskoulutus aloitettiin 70-luvun puolivälissä.

Northern Griffin 2017 -harjoitus kesti laskuvarjojääkäreiden osalta kolme viikkoa.  Varusmiesten koulutus keskittyi pääosin Ivaloon ja lähialueille sisältäen olosuhde- ja talvikoulutusta, taisteluammuntoja, taisteluharjoituksen sekä talviselviytymisharjoituksen Sarmitunturin alueella.  Harjoituksen aikana laskuvarjojääkäreille järjestettiin myös erilaisia tehtäväkokonaisuuksia sisältänyt tasokoe, jonka aikana varusmiehet etenivät hiihtäen noin 100 kilometrin matkan.

Osa varusmiehistä suoritti Lapissa moottorikelkkakurssin. Kurssilaiset pääsivät välittömästi soveltamaan oppimaansa tukemalla partioita moottorikelkoin taisteluharjoitusvaiheen aikana. Taisteluharjoituksen aloitti Nangujärvelle 11. maaliskuuta tehty laskuvarjohyppy, joka oli ensimmäinen Lapin hangille tehty taisteluhyppy, jossa varusmiehet käyttivät uutta T-11 -joukkojenpudotusvarjoa.

Laskuvarjojääkärien hyppy Nangujärven jäälle.

Erikoisjoukkojen talviolosuhdekoulutusta

Erikoisjoukkojen ammattisotilaiden harjoitus alkoi suomalaisten omalla olosuhdekoulutuksella ennen kansainvälisten osastojen saapumista Suomeen. Harjoituksen alkuvaihe sisälsi muun muassa koulutusta moottorikelkkojen taistelutekniseen käyttöön sekä vaativiin tiedustelutehtäviin.

Harjoituksen edetessä erikoisjääkärit toimivat ulkomaisten erikoisjoukkopartioiden kouluttajina ja mentoreina. Ulkomaisten erikoisjoukkojen tavoitteena oli harjaantuminen toimimaan kylmissä ja lumisissa talviolosuhteissa sekä liikkumisen ja talvitaistelutekniikan perusteiden harjoittelu.

Erikoisjoukkohenkilöstön talviolosuhdekoulutus sekä eri kansallisuuksien toimintamenetelmien vertailu sujuivat suomalaisten johdolla erinomaisesti, kehittäen operaattoreiden ammattitaitoa ja yhteensopivuutta sekä yksilö- että joukkotasolla.

Helikopteritoimintaa myös hengen ja terveyden pelastamiseksi

Vuoden 2017 Northern Griffin -harjoituksen lentokalusto oli aiempia vuosia monipuolisempaa. Suomalaiset lentomiehistöt harjaantuivat lento-operaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistoiminnassa ruotsalaisten ja yhdysvaltalaisten lento-osastojen kanssa.

Suomalaisten lentomiehistöjen koulutus- ja osaamistason voidaan todeta olevan erittäin hyvällä tasolla ja kestävän myös kansainvälisen vertailun.

Harjoituksen aikana Utin jääkärirykmentin helikopterit toteuttivat kolme virka-aputehtävää, joissa kaikissa oli kyse kiireellisestä, henkeä pelastavasta toiminnasta. NH90-kuljetushelikopterilla kuljetettiin hoitoa vaatineita potilaita sairaalatasoisen hoidon äärelle. Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon mukaan ainakin yhdessä tapauksista puolustusvoimien helikopterilla suoritettu evakuointi ja nopea toimitus sairaalaan olivat potilaan kuntoutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Harjoituksen tavoitteet saavutettiin

Monipuolinen ja vaativa harjoituskokonaisuus toteutettiin suunnitellulla tavalla ja harjoitukselle asetetut tärkeimmät tavoitteet saavutettiin hyvin. Suunniteltuja lentotehtäviä jouduttiin muuttamaan jonkin verran Lapin nopeasti vaihtuvien sääolosuhteiden vuoksi.

Myös harjoituksen monikansalliselle yhteistoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin.  Utin jääkärirykmentin erikoisjääkärit ja helikopterimiehistöt osoittivat olevansa talvitaistelukyvyn osalta vähintäänkin kilpailukykyisiä ulkomaisiin kumppaneihin verrattuna.

Utin jääkärirykmentti kiittää kaikkia harjoituksen valmisteluihin ja toteuttamiseen osallistuneita tahoja. Erityisesti Ilmavoimien joukko-osastojen ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tuki olivat harjoituksen onnistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa.

 

Kuvia harjoituksesta löydät Maavoimien facebook-sivulta.


twitter @maavoimat
#UTJR  #maavoimat  #NG17  #NorthernGriffin2017 #NorthernGriffin17

´