Osiot
Valikko
Maavoimat

Esimerkkisuoritteet koulutetaan virtuaalikoulutusympäristössä

Jääkäriprikaati 4.2.2020 10.36
Uutinen

Virtuaalikoulutusympäristö tukee taistelijoiden koulutusta. Sen käytöllä voidaan korvata oppitunteja ja se soveltuu opettavaan harjoitteluun ennen maastoharjoituksiin siirtymistä. Kouluttaja pystyy seuraamaan jokaista taistelijaa ruudultaan, tarvittaessa keskeyttämään tilanteen, antamaan palautetta ja uusimaan suorituksen aloituspaikoilta muutamassa sekunnissa.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 1.Ilmatorjuntapatterin alokkaiden koulutukseen sisältyy harjoittelua virtuaalikoulutusympäristössä. Virtuaalikoulutusympäristö, eli VKY on "First person shooter" -tyylinen tietokonepeli/-simulaattoriohjelma. Siinä käyttäjä kokee virtuaalimaailman omin silmin ja korvin laajassa sekä monipuolisessa toimintaympäristössä. Virtuaalikoulutusympäristössä on todellinen maailma mallinnettu mahdollisimman todenmukaisine maastoineen ja fyysisine rajoitteineen. Järjestelmää käytetään Rovaniemen varuskunnassa luokkatiloissa, johon mahtuu kerrallaan noin jaoksen verran koulutettavia. Jokainen koulutettava ohjaa omaa taistelijaa tietokoneen ruudulla.

Virtuaalikoulutusympäristö on nykyaikainen opetustyökalu, mutta sillä on myös rajoitteensa. 
– Siellä ei opita syöksymään, ampumaan tai juoksemaan. Fyysiset taidot on edelleen opetettava käytännössä. Virtuaalikoulutusympäristössä kuitenkin opitaan missä yhteydessä, minne, kenen käskystä ja miksi syöksytään, ammutaan tai juostaan. VKY on tehokas työkalu opettamaan esimerkiksi taistelutekniikkaa, liikeratoja ja yhteistoimintaa, kertoo luutnantti Jaakko Torppa.

Virtuaalikoulutusympäristön perusideana on mahdollisuuksien mukaan kouluttaa joukolle esimerkkisuoritteet ja kokonaisuus samassa ympäristössä, jossa tapahtuma harjoitellaan käytännössä. Tämä nopeuttaa toimintaa maastossa ja helpottaa kouluttajien työtä, sillä väärät toimintatavat saadaan karsittua jo luokassa. 
– Käytännön harjoitteet maastossa voidaan tehdä ”tutussa” ympäristössä, koska virtuaalikoulutusympäristöön on mallinnettu muun muassa varuskunta, lähiharjoitusalueet ja Rovajärven ampuma-alueen ympäristöjä, toteaa Torppa. 

Alokasjakson aikana 1.Ilmatorjuntapatterin VKY-koulutus keskittyy partion liikkeeseen, taisteluun ja partionjohtajan käskyihin. Myöhemmillä koulutusjaksoilla virtuaalikoulutuksessa siirrytään ryhmän ja jaoksen taistelutekniikkaan. Lisäksi koulutukseen tulee mukaan enemmän johtamista, erilaisia ajoneuvoja ja kalustoa, joita virtuaalikoulutusympäristöön on mallinnettu. 
– Virtuaalikoulutusympäristössä on helppo opettaa taistelutekniikkaa suurelle osastolle. Kouluttaja voi näyttää eri toiminnot kaikille koulutettaville yhtä aikaa. Tällöin jokainen koulutettava saa käsityksen esimerkiksi jaoksen asemaanajon kokonaissuoritteesta ja ymmärtää oman merkityksen jaoksen taistelussa, kertoo Torppa.

Joukko-osasto Rovaniemi Työ ja koulutus