Hyppää sisältöön

Etelä-Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus Hamina-Kotka alueella

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 25.8.2023 13.24
Tiedote
Valmiusyksikön varusmiehet harjoittelevat paikallispuolustusharjoituksessa.

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Kymi 23 järjestetään Hamina - Kotka alueella 3.-8.9.2023. Etelä-Kymi 23 harjoituttaa Puolustusvoimien paikallisjoukkoja ja eteläisen Kymenlaakson viranomaisten välistä yhteistoimintaa.

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien henkilöstöä noin 1700 ja viranomaisia noin 200  henkilöä. Harjoitukseen osallistuu 200 Puolustusvoimien ajoneuvoa ja lisäksi viranomaisyhteistyötahojen hälytys- ja muita ajoneuvoja. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Olli.

- Säännöllinen yhteisharjoittelu viranomaisten ja eri yhteistoimintaosapuolten välillä luo valmiutta vastata niin pienempiin kuin isompiin häiriötilanteisiin. Sotilaallisten maanpuolustustehtävien harjoittelun lisäksi harjoittelemme erityisesti pelastustoimintaan ja evakuointeihin liittyviä kokonaisuuksia, sanoo eversti Petri Olli tulevasta viranomaisten välisestä yhteistoimintaharjoituksesta.

Viranomaisyhteistyö

Harjoitukseen osallistuu puolustusvoimien lisäksi runsas määrä eri yhteistoimintaosapuolia. Joukot harjoittelevat erilaisiin häiriötilanteisiin vastaamista yhteisvoimin. Osallistuva tahoja ovat Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Virolahden, Miehikkälän ja Pyhtään kunnat, Tulli, Kaakkois-Suomen poliisi, Kymenlaakson hyvinvointialue, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kaupunkiyhtiöistä harjoitukseen osallistuu HaminaKotka Satama Oy, Fingrid Oyj, Haminan Energia Oy, Haminan Kaukolämpö Oy, Haminan Sähköverkko Oy, Haminan vesi, Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy. MPK Maanpuolustuskoulutuksen Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri tukee reservin koulutusta.

Joukot harjoittelevat maalla ja merellä

Harjoitusviikon aikana joukkoja näkyy ja kuuluu Haminan ja Kotkan alueella kaikkina vuorokauden aikoina. Satamien, Kymin lentokentän, Puolustusvoimien vakinaisten harjoitusalueiden, Kirkonmaan sekä Haminan keskustan läheisyydessä on harjoituskohteita. Harjoituskohteiden läheisyydessä on joukkoja, niiden kalustoa sekä viranomaisajoneuvoja. Kohteiden läheisyydessä liikkuvia pyydetään varovaisuuteen ja huomioimaan mahdolliset alueiden eristykset. Harjoitusampumatarvikkeista saattaa aiheutua melua kohteiden läheisyydessä.

Lentotoimintaa harjoitusviikolla

Puolustusvoimat toteuttaa henkilöstön kuljetuksia NH90-helikopterilla 5.9.2023 Kotkan alueelle ja 6.9.2023 Kirkonmaan alueelle.

Lisäksi Puolustusvoimat ja viranomaisyhteistyötahot toteuttavat lentotoimintaa 4.-7.9.2023 lennokein Kymen lentokentän, Kotkan sataman, Haminan sataman, Vallanjärven harjoitusalueen sekä Kirkonmaan läheisyydessä. Alueille on perustettu harjoitteiden ajaksi miehittämättömien alusten lennätyskieltoalueita Laki puolustusvoimista (11.5.2007/551) 15 a - f § nojalla. Tarkemmat tiedot alueista saa päätöksen yleistiedoksiannon Liitteestä 1 osoitteesta https://puolustusvoimat.fi/-/yleistiedoksianto-karjalan-prikaatin-paatos-9.6.2023

Seuraa harjoitusta

Karjalan prikaatin Facebookista Karjalan prikaati

Karjalan prikaatin X @KarjalanPR

Maavoimien Instagramista @Maavoimat

Lue Etelä-Kymenlaakson viranomaisten tiedotteita paikallisturvallisuus.fi -sivustolta!

Joukko-osasto Yhteistoiminta-alue
´