Hyppää sisältöön

Aselajikouluttajakurssille osallistunut luutnantti (res) Niko Maurinen:
Euroopassa käytävä sota konkretisoi reserviläisten ja maanpuolustuksen tärkeyttä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 31.10.2022 15.08
Uutinen

Maasotakoulu järjesti kertausharjoituksena aselajikouluttajakurssin MPK:n reserviläiskouluttajille aiemmin lokakuussa. Harjoituksen aikana he saivat paljon uutta tietoa koulutushaarastansa sekä uusia taitoja ja menetelmiä suunnitteluun, valmisteluun ja kouluttamiseen. Haminassa yksi harjoitukseen osallistuneista oli luutnantti (res) Niko Maurinen. Hän kertoo omista kokemuksistaan niin harjoituksen osalta kuin ylipäätään vapaaehtoisen maanpuolustuksen tärkeydestä.

Millainen kurssin sisältö oli ja mitä kaikkea opit?

– Aselajikouluttajakoulutuksessa niin sanottuna aselajinani oli simulaattorit eli kaksipuoleinen taistelusimulaattori (KASI) ja sisäampumasimulaattori (SAS). Toimin kurssilla koulutettavana, mutta myös apukouluttajan roolissa. Koulutukseen kuului kalustokoulutusta ja sen kouluttamista sekä käytännön harjoittelua kaluston hyödyntämisessä harjoituksissa. 

– Kurssi oli jaettu erilaisiin työryhmiin, joilla oli aiheenaan tietty koulutettavan kaluston aihe. Itse en kuulunut näihin varsinaisiin ryhmiin vaan toimin apukouluttajana. Koulutukset sisälsivät kalustokoulutusta toisille työryhmille sekä harjoitusten suunnittelua sekä toteutusta. 

Mitä hyötyä koulutuksesta on? Oliko koulutus haastava?

– Sain lisää ajatuksia ja näkemyksiä kaluston mahdollisesta käyttötavoista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja oikeaoppisesti harjoituksissa. Laitteiston ollessa jo ennestään suurimmaksi osaksi tuttua muiden asioiden opettelu helpottuu. 

– Jotta kalustosta saa kaiken mahdollisen hyödyn irti harjoituksissa, teimme siihen liittyviä hyviä harjoitteita. Helppoa on kyllä luoda yksinkertaisia skenaarioita harjoitettavalle joukolle, mutta kun aletaan miettimään tarkemmin koulutustavoitteisiin pääsemistä ja oikeanlaisten suoritusten saamista, niin kyllä siinä saa miettiä ja suunnitella asioita kunnolla. 

Mikä oli mielestäsi antoisinta harjoituksen aikana?

– Kurssilla oli parasta yhteishenki ja koulutettavan joukon motivaatio. Tällaiselle kurssille kun kerätään motivoituneita ihmisiä ympäri Suomen, niin mukavahan siellä oli olla. Koulutuksesta itsessään jäi positiivisesti mieleen uudet ja ennestään tuntemattomat laitteet ja kalusto.  

Mitä ajatuksia Ukrainan tilanne on herättänyt? 

– Ajatuksiahan se on nostanut. Vaikka välitön sodan uhka ei meitä nyt tällä hetkellä kosketakaan, kyllähän se omalle sukupolvelle on tuonut sodan lähemmäksi kuin koskaan. Itse jo pidempään aktiivireserviläisenä olleena sekä maailmantilannetta seuranneena eivät nämä asiat suurena yllätyksenä tai järkytyksenä tule.

– Kyllähän Euroopassa käytävä sota on konkretisoinut reserviläisyyttä sekä maanpuolustuksen tärkeyttä meille. Itselleni reserviläisyys elämäntapana on muuttunut yhä tärkeämmäksi.

– Moni on kysellyt vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja toimintaan mukaan tulemisesta. Mukaan pääsee kyllä helposti, kun itse aktivoituu asiassa. Riippuen, että minkälaiseen toimintaan haluaa lähteä mukaan, on MPK tähän hyvä. Myös paikallisilta reserviläiskerhoilta ja killoilta saa lisää tietoa erilaisesta toiminnasta.

Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Muut vaihtoehdot näen yksinkertaisesti huonompana. Viitteitä näistä huonoista vaihtoehdoista voimme nähdä Ukrainassa. Tätä maata on puolustettu ennenkin ja kyllä sitä edelleen jatkossa puolustetaan parhaan kykymme mukaan. 

Luutnantti (res) Niko Maurinen oli aselajikouluttajakurssilla Haminassa lokakuussa.

 

´