Hyppää sisältöön

Eversti Asko Kopra Kaartin jääkärirykmentin komentajaksi

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 31.8.2021 13.53
Tiedote

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko luovutti tiistaina 31. elokuuta Kaartin jääkärirykmentin joukko-osastolipun eversti Asko Kopralle, joka aloittaa rykmentin komentajana 1. syyskuuta 2021. Kaartin jääkärirykmentin komentajana yli kolme vuotta toiminut eversti Petteri Tervonen siirtyy henkilöstöpäälliköksi Maavoimien esikuntaan.

Kaartin jääkärirykmentin komentajan vaihtotilaisuutta juhlittiin paraatikatselmuksella Santahaminassa.

Eversti Kopra kertoi puheessaan ottavansa vastaan komentajan tehtävän Kaartin jääkärirykmentissä kiitollisena sekä nöyrin ja avoimin mielin. 

- Omalta osaltani joukko-osaston komentajuus täydentää aikaisempien palvelustehtävien ketjua, joissa olen päässyt palvelemaan joukkueen johtajana, yksikön päällikkönä sekä joukkoyksikön komentajana.

- Kiitos edeltäjieni, Kaartin jääkärirykmentti on hyvässä kunnossa. Tiedän että tukenani on sitoutunut, velvollisuudentuntoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Jokaisen rykmentissä palvelevan työ on tärkeää henkilön asemaan ja henkilöstöryhmään katsomatta, ja jokaisen panosta tarvitaan, jotta me kykenemme täyttämään tehtävämme. Yhdessä tekeminen antaa vahvaa luottamusta myös tulevaisuuteen.

Kopra korosti puheessaan jatkuvassa muutoksessa olemisen tilaa, johon on kyettävä sopeutumaan. 

- Meidän täytyy elää ajassa ja tunnustaa muutoksien tarpeellisuus. Toimintatapojamme on kehitettävä toimintaympäristön, teknologian, sodankäynnin ja yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarvitsemme uskottavaa valmiutta, osaavaa henkilöstöä sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä että asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä. 

- On elettävä ajassa, koska yhteiskuntamme muuttuu, sukupolvet eivät ole toistensa kaltaisia, turvallisuusympäristön muutokset ovat yhä nopeampia ja resursseihin liittyy aikaisempaa suurempia epävarmuuksia.

Eversti Kopran aikaisempaan palvelusuraan sisältyy uran alkuvaiheen joukko-osastopalveluksen ja virkaurakurssien lisäksi kolme palvelustehtävää Pääesikunnassa, kolme palvelustehtävää Maavoimien esikunnassa sekä neljä kansainvälistä tehtävää, viimeisimpänä puolustusasiamiehen tehtävä Pekingissä. Kopra suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000. Hänet ylennettiin everstiksi 2016.

Läksiäispuheessaan eversti Tervonen muistutti Kaartin jääkärirykmentin erityisestä asemasta.

- Kaartin jääkärirykmentin rooli ja tehtävä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustajana on kiistaton. Meille täällä palveleville tämän hallinnon, elinkeinoelämän ja väestökeskittymän merkitys ei ole epäselvä. Siksi teemmekin päivittäin töitä yhdessä muiden alueella toimivien Puolustusvoimien joukkojen ja muiden viranomaisten kanssa saman päämäärän eteen. Pääkaupunki tarvitsee puolustajansa.

Eversti Petteri Tervonen jättää rykmentin komentajan tehtävän luottavaisin mielin seuraajalleen. Hän toivottaa uudelle komentajalle mitä parhainta menestystä ja voimia vaativaan tehtävään.

- Kiitän teitä kaikkia saamastani tuesta tehtävässäni. Toivotan Kaartin jääkärirykmentille valoisaa tulevaisuutta!

´