Hyppää sisältöön

Eversti Kari Nisula Panssariprikaatin komentajaksi

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 13.6.2017 11.29
Tiedote

Eversti Kari Nisula on nimitetty Panssariprikaatin komentajaksi 1.7.2017 alkaen, jolloin nykyinen komentaja, eversti Pekka Järvi siirtyy reserviin.

Eversti Nisula palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa Sotataidon laitoksen johtajana. Aikaisemmin hän on palvellut Maanpuolustuskorkeakoulussa muun muassa operaatiotaidon ja taktiikan opettajana sekä opetusryhmän johtajana. Muita palvelustehtäviä ovat olleet osastoesiupseerin tehtävät Maavoimien esikunnassa sekä Pääesikunnassa. Panssariprikaatissa Nisula on palvellut Panssarivaunupataljoonassa sekä Panssarikoulun johtajana. Kansainvälisissä tehtävissä eversti Nisula on toiminut osaston johtajana ISAF-operaatiossa sekä kriisinhallintajoukon komentajana UNIFIL-operaatiossa. Nisula suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000, ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Kari Nisula

Joukko-osasto Parolannummi, Hattula
´