Hyppää sisältöön

Eversti Petri Ollin tervehdys - Etelä-Karjala 22 -paikallispuolustusharjoitus Lappeenrannan alueella

Karjalan prikaatiMaasotakouluMaavoimat
Julkaisuajankohta 7.3.2022 11.11
Tiedote
Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Olli
Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Olli

Etelä-Karjala 22 -harjoituksen päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten ja yhteistoimintatahojen välistä kykyä toimia poikkeusoloissa. Paikallispuolustusharjoitukset ovat asevelvollisten, niin varusmiesten kuin reserviläisten koulutuksen ja suorituskyvyn kannalta keskeisiä harjoituksia. Etelä-Karjala 22 paikallispuolustusharjoitus kokoaa yhteistoimintaan tällä kertaa Etelä-Karjalan alueen toimijat.

Harjoitus näkyy erityisesti Lappeenrannan kantakaupungin, Joutsenon, Vainikkalan ja Taipalsaaren alueella. Harjoituskohteina ovat viranomaisyhteistoiminnan lisäksi muun muassa kohteiden suojaaminen, valvonta sekä erikoisjoukkojen vastainen toiminta. Kaikkeen toimintaan liittyy joukkojen tilanteenmukainen johtaminen. Harjoitukseen osallistuu puolustusvoimien joukkoja ja henkilöstöä Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Kaakkois-Suomen rajavartiostosta, 1. Logistiikkarykmentistä, Kaartin jääkärirykmentistä sekä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Maanpuolustuskoulutus yhdistys on tukemassa erityisesti reserviläisten koulutusta.

Etelä-Karjalan alueen viranomaisten ja eri yhteistoimintatahojen osallistuminen harjoituksiin on mittava. Viranomaiset ja yhteistoimintatahot harjoittelevat muun muassa toimintaa eri hybridivaikuttamisen tilanteissa, yhteisen tilannekuvan muodostamista poikkeusoloissa ja toimenpiteiden johtamista. Harjoittelulla opitaan tuntemaan toisten toimintatavat, suorituskyvyt ja saadaan käytännön havaintoja ja kuinka yhteistoiminta onnistuu. Harjoittelun perusteella voimme kehittää omaa toimintaa sekä yhteistoimintaa jatkoa varten. 

Harjoituksen suunnittelu- ja valmistelutyö on jo itsessään kehittänyt yhteistyövalmiuksia. Henkilöstöä on mukana Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, Tullista, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä Lappeenrannan kaupungilta. Etelä-Karjalan Turvan tilannekuvakokoukset kokoavat laajan osallistujajoukon koko Etelä-Karjalan alueelta. Käytössä oleva kokonaisturvallisuuden malli luo erinomaiset lähtökohdat moninaisiin uhkiin varautumiseen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Koronatilanteen vuoksi harjoituksissa tehdään edelleen lukuisia varotoimenpiteitä. Harjoituksen koronavarotoimenpiteisiin kuuluvat myös muun muassa hygieniaohjeet ja -toimet, suojaetäisyydet ja kasvomaskit. Korostan myös osallistujien omaa vastuuta, sairaana harjoitukseen ei saa osallistua.

Toivotan kaikille harjoitukseen osallistuville varusmiehille, reserviläisille, henkilöstölle ja kaikille viranomais- ja yhteistyötahoille oikein hyvää ja turvallista harjoitusta. Harjoitellaan yhdessä, opitaan ja kehitetään sen perusteella meidän kaikkien omaa ja yhteistä toimintaa.

Harjoituksen johtaja, eversti Petri Olli


 

Joukko-osasto Lappeenranta Vekaranjärvi, Kouvola