Osiot
Valikko
Maavoimat

Everstiluutnantti Janne Jortama Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajaksi

Kaartin jääkärirykmentti 31.1.2020 15.35
Uutinen
Eversti luovuttaa pataljoonan lipun uudelle komentajalle

Uudenmaan jääkäripataljoona saa uuden komentajan 1. helmikuuta. Everstiluutnantti Janne Jortama vastaanotti komentajan tehtävät everstiluutnantti Petri Toivoselta tänään Santahaminassa järjestetyssä vaihtotilaisuudessa.

Uudenmaan jääkäripataljoona on uudelle komentajalle tuttu jo varusmiespalveluksesta. Pataljoonan komentajan tehtävä juuri Uudenmaan jääkäripataljoonassa on erityisen mieluinen everstiluutnantti Jortamalle, jolle uusi tehtävä merkitsee siis tavallaan myös "ympyrän sulkeutumista" sotilasuralla.

– Viime vuosien muutokset turvallisuusympäristössämme ovat johtaneet toimintavalmiuden merkityksen korostamiseen. Emme ole pelkkä rauhanajan koulutusorganisaatio, vaan valmius ja sen jatkuva kehittäminen ovat kiinteä osa Uudenmaan jääkäripataljoonan toimintaa. Uudenmaan jääkäripataljoonan merkitys pääkaupunkiseudun puolustamiselle on kiistaton, everstiluutnantti Jortama korosti vaihtotilaisuudessa pitämässä puheessaan.

Uusi pataljoonan komentaja aloittaa tehtävässään tilanteessa, jossa varusmiesten koulutusjärjestelmää on uudistettu vastaamaan paremmin nykyajan varusmiesten ominaisuuksia ja Koulutus 2020 -ohjelman kokeilu on aloitettu myös Kaartin jääkärirykmentissä.

– Varusmiehet, teihin kohdistuu paljon odotuksia. Teistä koulutetaan taistelijoita sijoitettavaksi Puolustusvoimien sodan ajan reserviin. Yrittäkää parhaanne ja osoittakaa, mistä teidät on tehty. Takaan, että laadukkaan sotilaskoulutuksen lisäksi tulette saamaan unohtumattomia kokemuksia sekä elinikäisiä ystäviä, everstiluutnantti Jortama vakuutti puheessaan.

Uudenmaan jääkäripataljoonassa koulutetaan suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä pääkaupunkiseutua ja Uudenmaan aluetta puolustaviin joukkoihin. Kaikki taistelijat saavat koulutuksen taisteluun rakennetulla alueella, jossa korostuvat yksittäisen taistelijan ja johtajan taidot. Koulutus asettaa suuria vaatimuksia taistelijoiden fyysiselle ja henkiselle toimintakyvylle. Koulutuksessa on käytössä nykyaikaiset, rakennetun alueen taisteluun sopivat aseet ja kalusto.