Hyppää sisältöön

Harjoittelu suorituskyvyn perustana Libanonissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 1.4.2016 16.10
Tiedote

Systemaattinen harjoittelu luo pohjan rauhanturvaajien osaamisen ja suorituskyyn kehittämiselle Libanonissa.

Suomalaiset rauhanturvaajat aloittavat kouluttautumisen kriisinhallintatehtäviin operaatiokohtaisessa rotaatiokoulutuksessa Porin prikaatissa. Toimialueella harjoittelua jatketaan ensimmäisinä kuukausina täyden suorituskyvyn saavuttamiseksi toimivassa kokoonpanossa. Pataljoonatasoisten harjoitusten jatkeena toimivat operaation yhteisharjoitukset eri kansallisuuksien ja aselajien kesken. Toimialueella lisämausteensa toimintaan tuo monikansallisuus ja toimintaympäristön omat ominaispiirteet.

UNIFIL:n läntisen sektorin koulutus- ja harjoitussuunnittelusta vastaa suomalaisjohtoinen koulutussektori. UNIFIL:in koulutuksesta vastaa operaatioesikunnan J7 koulutussektori, joka käskee harjoitukset sektorien esikunnille. Osa UNIFIL:in koulutuksesta on käsketty operaation esikunnasta ja ne ovat pakollisia pataljoonille, osa suunnitellaan ja toteutetaan pataljoonien oman tarpeen mukaan.

Everstiluutnantti Kari Karmala on läntisen sektorin G5 koulutuspäällikkö, joka vastaa sektorin harjoitusten toimeenpanosta. Läntisen sektorin harjoitusten suunnitteluun osallistuu suomalaisten ohella irlantilaisia, ranskalaisia ja italialaisia. UNIFIL-operaatiossa osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu koulutukseen ja harjoitteluun. Opittuja taitoja testataan eri harjoituksissa. Harjoituksista kerätään hyväksi havaittuja käytäntöjä, jotka pyritään viemään joukkojen toimintaan.

Suomalais-irlantilaisessa pataljoonassa marraskuun rotaation ensikuukaudet olivat intensiiviä. Operatiivisia tehtäviä täydensivät pataljoonan omat harjoitukset, joissa harjoiteltiin pataljoonan eri osien ja aselajien käyttöä ja yhteistoimintaa. Pataljoonan harjoitustoiminta tähtää operatiivisen suorituskyvyn kehittämiseen ja yhteistoimintavalmiuteen. Ennen läntisen sektorin käskemiä yhteistoimintaharjoituksia pataljoona harjoitteli yhdessä muun muassa italialaisen SMR (Sector Mobile Reserve) ja ranskalaisen FCR (Force Commander Reserve) joukkojen kanssa.

Läntisen sektorin käskemä STEEL STORM -harjoitus antoi rauhanturvaajille mahdollisuuden harjoitella oman kokoonpanonsa kiväärikaliiperisen asekaluston käyttöä ja tutustutti suomalaiset rauhanturvaajat muiden kansallisuuksien aseistukseen. Alkuvuodesta 2016 suomalais-irlantilainen pataljoona osallistui yhteisharjoitukseen, jossa toteutettiin operaatioesikunnan käskemä ANGEL RESCUE -harjoitus sekä läntisen sektorin oma COMBINEX-harjoitus. Suomalais-irlantilainen pataljoona on osallistunut useisiin yhteistoimintaharjoituksiin, joissa on ollut mahdollisuus päästä testaamaan ja soveltamaan eri yksiköiden toimintaa samanaikaisesti.

Toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä keskellä kulttuurien kirjoa on rikkaus, josta voidaan ammentaa oppeja myös kotimaahan. Joukkojen ja kansallisuuksien kielitaidoissa, toimintamalleissa ja toimintakulttuureissa on eroja. Harjoittelulla eri kansallisuuksien kesken pyritään yhteensopivuuden muodostamiseen.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon vahvuus on operatiivisesti erittäin suorituskykyinen kokoonpano, jolla on vankka hyväksyntä ja tuki paikallisilta. Alueella on tehty töitä pitkäjänteisesti operaation mandaattia ja paikallista kulttuuria kunnioittaen. Pataljoona on kunnostautunut myös CIMIC (civil-military cooperation)- ja MIMIC-(military-military cooperation) toiminnassa. Koulutustoimintaa on ollut niin paikallisväestön kuin Libanonin asevoimien sotilaiden kanssa.

´