Hyppää sisältöön

Hedgehog 22 -harjoitus on päättynyt

MaavoimatPorin prikaati
Julkaisuajankohta 29.5.2022 19.50
Tiedote
Kuvituskuva, missä Suomen harjoitusjoukon reserviläinen juttelee virolaisen sotilaan kanssa Hedgehog 22 -harjoituksessa Virossa toukokuussa 2022.

Maavoimat osallistui Virossa järjestettävään monikansalliseen Hedgehog 22 -harjoitukseen 18.–28.5.2022. Pääosin Porin prikaatin reserviläisistä, henkilökunnasta ja varusmiehistä sekä Kainuun prikaatin ja Karjalan prikaatin henkilökunnan edustajista muodostettu harjoitusjoukko palasi Suomeen lauantaina 28. toukokuuta. Harjoitusjoukon kansallisen vanhimman, everstiluutnantti Risto Kohosen mukaan harjoitukseen osallistuneen jääkärikomppanian ja taistelupioneerijoukkueen suorituskyky on todistetusti kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Hedgehog 22 on Viron puolustusvoimien vuosittainen pääsotaharjoitus ja siihen osallistuminen tukee erityisesti Puolustusvoimien kansainvälisen avun antoon liittyvän tehtävän toteuttamista. Everstiluutnantti Kohonen toteaa harjoituksen annin vastanneen hyvin asetettuja päämääriä ja koulutustavoitteita. 
- Saimme kehitettyä henkilöstön ja joukon suorituskykyä sekä joukkojen siirtoon liittyvän logistisen tuen osaamista. Harjoitusjoukon suorittamat tehtävät sekä koulutusvaiheen aikana suoritetut harjoitteet yhdessä virolaisen joukkoyksikön kanssa kehittivät kansallisissa tehtävissä tarvittavaa suorituskykyä samalla kun kehitimme kykyä kansainvälisen sotilaallisen avunannon tehtäviin.

Kansainvälisen yhteensopivuuden lisääminen vaatii yhteisharjoittelua. Hedgehog 22:ssa Porin prikaatin perustamat sekä Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) koulutetuista reserviläisistä koostuneet jääkärikomppania ja taistelupioneerijoukkue liitettiin onnistuneesti osaksi Viron puolustusvoimien 1. prikaatin Scouts-pataljoonaa.
- Pääsimme tekemään monipuolista yhteistyötä erityisesti virolaisten kanssa. Suurissa harjoituksissa, joissa taktisen tason toimijoita on paljon ja suurempi tilannekehys ohjaa toimintaa, on tyypillistä, että yhteistoiminta painottuu aselajitoimintoihin ja komppanian johdon tasolle. Tällä kertaa kuitenkin erittäin hyvin valmisteltu yhteistoiminnan harjoittelu (CET/FIT) sekä monipuoliset tehtävät taisteluvaiheessa mahdollistivat oppimista eri tasoilla. Monet harjoituksesta saaduista opeista ovat pieniä käytännön havaintoja asioiden tekemisestä eri tavalla. Käydyt keskustelut ja ajatusten vaihdot näistä asioista auttavat meitä sekä kumppaneitamme kehittämään toimintaamme. Hyöty osallistumisessa on molemmin puolinen, kuvailee Kohonen.

Etelä-Virossa muun muassa Võrun lähistöllä toteutettuun harjoitukseen Porin prikaatin johdolla osallistui yhteensä noin 205 henkilön suomalaisosasto.
- Suomalaisen reserviläisjoukon kanssa on aina ilo ja kunnia osallistua Hedgehog 22 -tyyppisiin monikansallisiin harjoituksiin. Joukkomme korkea motivaatio sekä osaamistaso tulivat hyvin esille ja toimiva joukko sai virolaiselta harjoitusjoukon komentajalta ansaitut kehut. Olen varma, että tämän harjoituksen jälkeen joukkojemme on entistä valmiimpi ja suorituskykyisempi, Kohonen kiittelee.

Palaa tunnelmiin harjoitussivustolla tai oheisen videon kautta.

´