Hyppää sisältöön

Helikopteripataljoonalla pimeälentokoulutusta tammi-huhtikuussa 2022

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 10.1.2022 16.28
Tiedote

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan kevätkauden pimeälentoharjoitukset alkavat maanantaina 17. tammikuuta. Viikoille 3, 5, 7, 13, 14 ja 15 ajoittuvat koulutuslennot keskittyvät pääosin Kymenlaaksoon.

Helikopterimiehistöjen pimeälentokoulutus toteutetaan NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla. Koulutuslennoissa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään maastolaskuja. Lentotoiminnassa saatetaan käyttää myös valonheittimiä sekä omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Lentotoiminta keskittyy noin 150 kilometrin säteelle Utin lentokentästä. Osa lennoista suuntautuu eteläiselle meri- ja rannikkoalueelle.

Koulutuslennot alkavat pääsääntöisesti maanantai-iltaisin ja päättyvät torstain ja perjantain välisenä yönä. Lentotoiminta aloitetaan päivittäin pimeän tultua ja päätetään, kun suunnitellut lentokierrokset on saatu tehtyä, kuitenkin viimeistään kello 04 mennessä. Koulutusviikoille sattuvina arkipyhinä ei ole pimeälentokoulutukseen liittyvää lentotoimintaa.

Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toimintaa harvaan asutuille alueille sekä noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Pimeälentoharjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun.

Helikopterit osallistuvat alkuvuoden aikana myös puolustusvoimien sotaharjoituksiin, joihin liittyvä lentotoiminta voi olla ympärivuorokautista ja poiketa pimeälentokoulutuksen toiminta-alueesta.


Helikopterien lentotoimintaan liittyvät yhteydenotot voi tarvittaessa tehdä Utin jääkärirykmentin internetsivuilla olevan sähköisen palautelomakkeen kautta tai puhelimitse: maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti/yhteystiedot.

´