Hyppää sisältöön

Huollon aliupseerikurssin matka alkeista alokkaiden johtajiksi

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 6.7.2022 10.33
Uutinen
Lumipukuisia varusmiehiä taisteluharjoituksessa lumisessa metsässä.

Aliupseerikurssit alkoivat maaliskuussa perusteista ja heinäkuussa ohjattavaksi saapuivat uudet alokkaat, joiden kanssa matka jatkuu harjaantumalla kohti sodan ajan kokoonpanoa. Tässä esimerkki huollon aliupseerikurssin matkasta tuoreiden alokkaiden johtajiksi.

Kun kevät alkoi taas kääntyä kesäksi, se tarkoitti että 1. erillisen autokomppanian ovista käveli tuoreita, huollon aselajiosaamisella varustettuja aliupseereita. 

Huollon aliupseerikurssi koostuu kolmesta linjasta. Kuljetus- ja kunnossapitolinjalla koulutetaan kuljetusaliupseerit sekä aseseppäaliupseerit. Linjalle valittavat saavat laajan koulutuksen kuljetusten, täydennysten ja kunnossapidon aloilta. 

Huoltopalvelulinja taas pitää huolta siitä, että yksikön taistelijoiden vatsat pysyvät täynnä ja johtamisyhteydet pysyvät kunnossa. 

Lääkintälinja harjaantuu siinä, miten ihmishenkiä pelastetaan taistelukentällä. 

Kurssin aikana linjat harjaantuvat oman alansa aselajitehtävissä ja osaamisen karttuessa oppilaat pääsevät myös jakamaan muille alansa erikoisosaamista. Esimerkiksi taisteluensiapu kuuluu jokaisen sotilaan perustaitoihin ja sen kertaaminen ei mene kenelläkään koskaan hukkaan.

Maaliskuussa alkanut kurssi lähti liikkeelle ryhmän johtamisen perusteista ja käskynantoharjoittelusta. Heti huollon miehistökurssien jälkeen alkanut aliupseerikurssi keskittyi aluksi siihen, miten ryhmää johdetaan tehokkaasti.  

Kurssin loppua kohti siirryttiin enemmän takaisin aselajiosaamiseen ja loppuvaiheessa päästiin kokonaissuorituksiin, jossa sekä tukemis- että taistelutehtävät täytyy ottaa huomioon tehtävän suorittamiseksi onnistuneesti. Kurssin aikana saatava monipuolinen koulutus huipentui Kirves 22 -harjoitukseen, jossa oppilaat pääsivät harjaantumaan vaativien tukitehtävien suorittamisessa ja pääsivät huoltamaan etulinjassa taistelua harjoitelleita joukkoja.

Oppiminen jatkuu nyt kesällä kurssin jälkeen, kun tuoreet johtajat pääsevät hyödyntämään kurssilta saatuja valmiuksia. Aluksi tavoitteena on sotilaan perustaitojen opettaminen tuoreille alokkaille, minkä jälkeen he jatkavat oman sodan ajan joukkonsa kanssa ja pääsevät jakamaan tietojaan ja taitojaan myös muiden aselajien varusmiehille.

                                                                                  

Kirjoittaja on 1. erillisen autokomppanian varapäällikkö luutnantti Panu Hakulinen.