Hyppää sisältöön

Hyvää perinnepäivää, Jalkaväkikoulu!

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 8.10.2021 9.25
Tiedote
Jalkaväkikoulun lippu.

Jalkaväkikoulun perinnepäivä on 10. lokakuuta, mutta tänä vuonna sitä vietetään perjantaina 8.10.2021. Vaikka Jalkaväkikoulu nykymuotoisena perustettiin vuonna 2015, on sillä juuret pitkälle historiaan, sadan vuoden takaiseen Jalkaväen Aliupseerikoulun ensimmäiseen kurssiin. Se alkoi Viipurin Markovillassa lokakuussa vuonna 1921.

Jalkaväkikoulun johtajan, everstiluutnantti Tapio Huhtamellan kirjoitus Jalkaväkikoulun perinnepäivän ja satavuotisen jalkaväen aselajikoulutuksen kunniaksi:

Jalkaväkikoulu 100 vuotta - seitsemäs perinnepäivä

"Vaikka Jalkaväkikoulu on nuorin aselajikouluista, perustettu vuonna 2015, niin suinkaan perinteemme eivät ole yhtä nuoria. Koulu vaalii itsenäisyytemme ajan jalkaväen aselajikoulutuksen perinteitä jotka ulottuvat Viipurin Markovillan sotakouluun 10.10.1927. Tällöin aloitettiin upseerien ensimmäinen täydennyskurssi, joka on samalla virallinen perinnepäivämme.
Kuitenkin jo muutama vuosi aiemmin, Jalkaväen Aliupseerikoulun ensimmäinen kurssi alkoi Markovillassa 17. lokakuuta vuonna 1921.

Jalkaväen Aliupseerikoulun nimi muutettiin vuonna 1925 silloisen käytännön mukaiseksi Jalkaväen Kapitulanttikouluksi. Taistelukoulu, joka antoi jatkokoulutusta upseereille, aloitti toimintansa Markovillassa Jalkaväen Kapitulanttikoulun yhteydessä edellä mainitun mukaisesti vuonna 1927. Koulujen toiminnot yhdistettiin 1928, ja Jalkaväen Kapitulanttikoulusta tuli Taistelukoulun kapitulanttiosasto, myöhemmin kanta-aliupseeriosasto.

Näin siis juhlistamme tänä vuonna itsenäisen Suomen jalkaväen henkilökunnan koulutuksen 100-vuotista taivalta.

Kuvassa Jalkaväkikoulun johtaja, evl Tapio Huhtamella maastoharjoituksessa huhtikuussa 2021 Taipalsaarella.

Nykyinen Jalkaväkikoulu täyttää kuluvana vuonna seitsemän vuotta. Jalkaväkikoulun tehtävät ovat sen perustamisen, vuoden 2015, jälkeen jatkuvasti lisääntyneet ja niiden luonne on muuttunut koko ajan monimuotoisemmaksi ja vaativammaksi.

Jalkaväkikoulu on aselajikoulutuksen lisäksi yhä enemmän suoraan mukana puolustusvoimallisessa ja maavoimallisessa koulutuksessa ja sen kehittämisessä, sekä Maasotakoulun muissa tehtävissä. Jalkaväkikoulusta on seitsemän toimintavuotensa aikana kehittynyt konseptuaalisesti Puolustusvoimien palkatun henkilöstön aliupseerikoulu, Maavoimien upseerien Kadettikoulu, Jalkaväen aselajikoulu ja täydennyskoulutuksen valtakunnallinen osaamiskeskus. Koulun toiminnalla on suuri vaikuttavuus Puolustusvoimien tärkeimmän suorituskyvyn osatekijän, henkilöstön osaamisen, rakentamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä. 

Kuvassa Huhtamella puhumassa luokan edessä opiskelijoille syksyllä 2021.

Viimeisen kahden vuoden aikana Jalkaväkikoulu on ollut vahvasti mukana uudistuvan aliupseerien koulutusjärjestelmän rakentamisessa. Siinä Jalkaväkikoululla on ollut keskeinen rooli erilaisten osaamisvaatimusten määrittelyssä, opetussuunnitelmien laadinnassa ja ennen kaikkea käytännön toteutuksessa.

Kadettien maavoima- ja jalkaväkiopinnot, sekä sotatieteiden maisteriksi opiskelevien jalkaväkiopinnot Maanpuolustuskorkeakoulun eli MPKK:n ohjauksessa ovat saavuttaneet hyvän vakioidun tason. Eri sektoreiden ja opettajaryhmien toteuttamat täydennyskoulutustilaisuudet saavat opiskelijoilta erinomaista palautetta. Ydintehtävämme, koulutuksen lisäksi, olemme olleet mukana myös monissa muissa hankkeissa. Maavoimien ampumaohjelmiston sekä ampumakoulutuksen uudistamisessa, useissa varomääräys- ja ohjesääntöryhmissä, unohtamatta operatiivisia ja valmiudellisia, sekä reserviläisten kouluttamiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Kuvassa aliupseereita harjoittelemassa maastossa Jalkaväkikoulun kouluttajan valvonnassa, harjoitus Taipalsaarella huhtikuussa 2021.

Tulevaisuus näyttää samaan aikaan sekä valoisalta että haastavalta. Valoisalta siinä mielessä, että Jalkaväkikoulu on saavuttanut hyvän aseman tunnustettuna henkilökunnan korkealaatuisen opetuksen ja kasvatuksen osaamiskeskuksena. Haastavuuskerrointa hieman lisää tieto tulevaisuuden entisestään kasvavista opiskelijamääristä, sekä oppimisympäristöihin liittyvistä seikoista. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että myös tulevaisuudessa opettajamme tekevät parhaansa laadukkaan ja ennen kaikkea käytännönläheisen toimintaympäristöä vastaavan opetuksen järjestämiseksi.

Jatkamme Maavoimien tulevaisuuden rakentamista #yhdessä."


Jalkaväkikoulun perinnepäivää vietetään henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken muun muassa palkitsemalla ansioituneita työntekijöitä. Jalkaväkikoulu sijaitsee Lappeenrannassa ja kuuluu Maasotakouluun muiden aselajikoulujen tapaan.

Maasotakoulu ylpeänä onnittelee tärkeää, monipuolista ja isoa sekä osaavaa aselajikoulua, Jalkaväkikoulua perinnepäivänä!

Jalkaväki Joukko-osasto Lappeenranta
´