Hyppää sisältöön

Esimerkillä johtamiseen uskova Reserviupseerikoulun johtaja eversti Mikael Salo:
Ihmiset ovat tämän tehtävän ydin

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 28.9.2022 13.14
Uutinen
sotilas maastossa
Eversti Mikael Salo aloitti Reserviupseerikoulun johtajana 1. syyskuuta 2022.

Eversti Mikael Salo aloitti Reserviupseerikoulun johtajana syyskuun alussa. Hamina oli siintänyt toiveissa jo pitkään, ja nyt hän vihdoin pääsee toden teolla osaksi maanpuolustushenkisen ympyräkaupungin tekemisen meininkiä.

Tuore Reserviupseerikoulun johtaja eversti Mikael Salo istuu hymyillen nojatuolilla huoneessa, jossa hänellä on ollut työpiste nyt parin viikon ajan. Hän muistelee tilannetta 30 vuoden takaa. Oli syyskuu vuonna 1992, ja kurssi 199 oli saapunut Haminaan. Koulunjohtajana tuolloin toiminut eversti Hollo piti upseerioppilaille oppituntia johtamistaidosta. Oppitunnin esimerkillisyys on jäänyt selvästi mieleen, vaikka aikaa on kulunut.

– Otin esille tuon oppitunnin myös koulunjohtajan vaihtotilaisuudessa syyskuun alussa 2022. Tuolloin kolmekymmentä vuotta sitten en tosin vielä tiennyt jääväni sotilasuralle.

Niin kuitenkin kävi, että elämä vei Panssariprikaatissa varusmiespalveluksensa suorittaneen panssarimiehen ensin väliaikaiseksi vänrikiksi (nyk. sopimussotilaaksi) ja siitä edelleen Kadettikouluun ja upseerinuralle. 

– Tuo aika va-vänrikkinä vahvisti sen, että sotilasura sopii itselle oikein hyvin. Tehtävät olivat siihenkin aikaan vastuullisia ja niissä sai toteuttaa itseään. Tämä vei mukanaan. 

Salo onkin ehtinyt mennä ja tehdä paljon tämän jälkeen. Palveluspaikkoja kotimaassa ja ulkomailla, tehtäviä komentajan erityisavustajasta tutkimukseen ja kriisinhallintaan. Kun käsky Haminaan ja RUK:n johtoon vuosikymmeniä myöhemmin kävi, oli se Salolle mieleinen asia. 

– Olin kyllä todella tyytyväinen. Kun aikoinaan palveluspaikkatoiveita esitettiin, minulla oli listalla Reserviupseerikoulun johtajan tehtävä. Toki mikä tahansa muukin käsketty palveluspaikka olisi varmasti ollut mielenkiintoinen, Puolustusvoimissa kun jokainen tehtävä on tärkeä.

Salon mukaan Reserviupseerikoulu instituutiona ja erityisesti sen antaman johtajakoulutuksen merkittävä perinne ja tulevaisuus ovat asioita, jotka saivat hänet hakeutumaan Haminaan.

– RUK vaikuttaa niin laaja-alaisesti koko yhteiskuntaan. Siksi tämä on minulle tärkeä tehtävä. Lisäksi Hamina alueena oli mielenkiintoinen, sillä valmistuin aikanaan Itä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan Kouvolaan yleisesikuntaupseerikurssilta, ja sitä kautta tämä Kymenlaakson toiminta ja varautuminen ovat tulleet tutuiksi ja läheisiksi.

Kun Reserviupseerikoulun johtajuutta on takana muutama viikko, voidaan puhua hyvinkin jo ensikokemuksista. Tekemisen meininki vaikuttaa hyvältä niin omalla työpaikalla kuin sidosryhmien kesken. Hän kiittelee erityisesti sitä, kuinka aktiivisesti hänet otettiin vastaan heti vaihtotilaisuudesta lähtien niin oman väen kuin tärkeiden yhteistyökumppanien, kuten Haminan kaupungin sekä eri yhdistysten ja järjestöjen, toimesta. 

– Vaihtotilaisuudessa koin todellisen maanpuolustushengen vyöryn, joka tilaan kumpusi paikallisvaikuttajien ja yhdistysten edustajista. Arvostan ja ihailen todella suuresti sitä tapaa, miten Reserviupseerikouluun suhtaudutaan täällä Haminassa. Omalta osaltani aion pitää huolen siitä, että aktiivista yhteistyötä tehdään jatkossakin.

RUK jättää vahvan ja kantavan jäljen

Omien tehtävien osalta Salo odottaa kovasti sitä, että hän pääsee tutustumaan lisää ihmisiin ja perusyksiköiden toimintaan. 

– Olenkin tänään lähdössä iltapäivällä mukaan koulutushaarajakson ampuma- ja taisteluharjoitukseen, ja samalla pääsen heittämään myös käsikranaattia – tällainen konkretia on nimenomaan se, miksi halusin esikuntatehtävien jälkeen joukkoon, joka kouluttaa varusmiehiä. Ihmiset ovat kaiken kaikkiaan tämän tehtävän ydin, ja heidän kanssaan tulokset tehdään.

neljä sotilasta maastossa
Eversti Mikael Salo kävi tutustumassa koulutushaarajakson ampuma- ja taisteluharjoitukseen. Samalla hän pääsi juttelemaan varusmiesten kanssa.

Kokonaisvaltaiseksi tavoitteekseen johtajakaudelle hän mainitsee Suomen suurimman johtajakoulun aseman säilyttämisen. 

– Jälki, jonka reserviupseereiksi koulutettavat yhteiskuntaan jättävät, on todella laaja-alainen.

Reserviupseerikoulutuksen eli joukkueenjohtajakoulutuksen merkityksen lisäksi hän näkee, että Reserviupseerikoululla on keskeinen ja hyvin itsenäinen asema Maasotakoulussa myös siksi, että siellä koulutetaan pääosin Maasotakoulun saapumiserien varusmiehet, eli miehistöä ja aliupseerikurssilaisia. 

– Reserviupseerien ohella tuotamme Maasotakoululle sen tarvitseman poikkeusolojen joukon.

Johtajana Salo aikoo olla asioihin paneutuva ja ihmiset huomioonottava sekä keskittyä kokonaisvaltaisesti konkreettisiin tavoitteisiin ja asioihin. Lisäksi johtajuudessa hänen kulmakivenään on ajatus esimerkillä johtamisesta.

– Mielestäni on tärkeää, että asiat tehdään mahdollisimman helpoiksi ja niin selkeiksi kuin vain mahdollista, niin silloin jokainen jaksaa ne urakoida.

Henkilökohtaisiksi kiinnostuksen kohteikseen Salo mainitsee erityisesti johtajakoulutuksen osalta ryhmäkiinteyden ja sen merkityksen, ja kuinka johtajat muodostavat toimivia ryhmiä. Toisena painopisteenään omaan työhönsä liittyen hän mainitsee poikkeusolojen tehtävät ja ”valmiina olemisen”.

– Ei riitä, että meillä on valmius. Meidän on oltava jokaisen koko ajan valmiina niin henkisesti kuin fyysisesti siten, että pystymme toimimaan saman tien, olipa tilanne mikä tahansa.

 

Mikael Salon mielestä RUK-henki on:

  • Tekemisen meininki
  • Korkea vireystaso ja aktiivisuus
  • Toisten auttaminen ja tukeminen pyytämättä, ilman odotusta vastapalveluksesta
  • Kaikki onnistuu ja kaikki asiat pystytään tekemään -asenne
  • Kyky ja halu toimia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
  • Yhteiset kokemukset ja vahva ryhmäkiinteys (vrt. edellisen RU-kurssin ryhmäkiinteys 4.9/5.)
kaksi sotilasta, toinen pitää lippua kädessään
Eversti Mikael Salo vastaanotti Reserviupseerikoulun lipun vaihtotilaisuudessa 9.9.2022. Vierellä Maasotakoulun johtaja eversti Sami-Antti Takamaa.


"Sotilaan tai siviilin ei tarvitse jatkuvasti venyä ihmetekoihin. Jokaisella on selkeä tehtävänkuvaus, joten riittää kun hoitaa oman tonttinsa ja siinä samalla pitää huolen muista lähellä olevista. Puolustusvoimien brändi on olla sotilaallinen, joten se velvoittaa meitä – pidetään asiat järjestyksessä ja kunnossa ja toimitaan sotilaallisesti. Esimerkillisyys ja vastuullisuus on se, mitä peräänkuulutan. Lisäksi on muistettava, että olemme ihmisinä samalla tasolla, ja kaikki yhtä arvokkaita. Epäasiallisuus ei kuulu puheisiimme tai tekemisiimme. " – RUK:n johtaja eversti Mikael Salo