Hyppää sisältöön

Ilmaoperaatioiden torjuntavaihe käynnistyi Ilmapuolustusharjoituksessa 2/21

IlmasotakouluIlmavoimatMaavoimat
Julkaisuajankohta 22.11.2021 11.34
Uutinen
Ilmaoperaatioiden torjuntavaiheessa panotetaan joukkojen taistelutoimintaa nykyaikaisen taistelukentän olosuhteissa. 

Vaiheen tavoitteena on suorituskykyisten ilmatorjuntajoukkojen harjoituttaminen toimivaksi osaksi ilmapuolustuksen kokonaisuutta.

Ilmapuolustusharjoituksen 2/21 siirryttyä ampumavaiheesta ilmaoperaatioiden torjuntavaiheeseen, muuttui harjoituksen painopiste ilmatorjuntajärjestelmillä toteutettavista kovapanosammunnoista joukkojen taistelutoimintaan nykyaikaisen taistelukentän olosuhteissa. 

Ilmaoperaatioiden torjuntavaihe tarjoaa loistavat puitteet suorituskyvyn kehittämiseen yksittäisestä operaattorista aina ilma- ja hävittäjätorjunnan yhteistoimintaan saakka. Vaiheen aikana asevelvolliset ja henkilökunta pääsevät harjaantumaan omissa tehtävissään torjuttaessa erittäin vaativia maalitilanteita haastavassa elektronisen sodankäynnin ympäristössä. Joukkoja harjoitetaan toimimaan näille ominaisissa toimintaympäristöissä, joiden edellyttämiä puitteita täydennetään muun muassa monipuolisella pelitoiminnalla.

Yhteistä ilmapuolustusta kehittämässä

Ilmaoperaatioiden torjuntavaihe mahdollistaa ilmatorjuntajoukkojen harjaantumisen osaksi ilmapuolustuksen kokonaisuutta. Harjoitteluun osallistuu tarvittavat toimijat niin Ilma- kuin Maavoimista. Hävittäjä- ja tukilentolaivueet sekä helikopteripataljoona luovat yhdessä miehittämättömien maalilennokkien kanssa torjuttavan harjoitusvastustajan ja toisaalta osallistuvat osana kokonaisilmapuolustusta hyökkäysten torjuntaan. Torjunta ei olisi mahdollista ilman tarvittavaa ennakkovaroitusta ja tilannekuvaa, jota tuotetaan muun muassa ilmavoimien sensoriyksiköillä.

Torjuntapäätökset tehdään Ilmavoimien johtokeskuksissa ja annetaan tehtäväksi ilmatorjuntajoukoille. Ilmatorjunnan taistelunjohtokeskuksissa ja -paikoilla tilannekuvaa täydennetään ilmatorjunnan maalinosoitustutkilla, mikä mahdollistaa taistelunjohtamisen hyökkäyksen torjunnan aloittamiseksi. Ilman toimivaa tulen- ja taistelunjohtoketjua ohjus- ja ammusyksiköiden tehtävien mukainen toiminta ei mahdollistuisi.  

Suorituskyvyn kehittäminen ei olisi myöskään mahdollista ilman toimivaa palautejärjestelmää. Kehittämisen tavoitteena voidaan pitää jatkuvaa halua toimia paremmin kuin aiemmin. Tähän joukot pyrkivät päivittäin analysoimalla taistelunsa toteutusta kaikilla tasoilla vakioiduin menetelmin. Kehittämistä tuetaan kaksipuoleisilla analyysitilaisuuksilla, joissa lento- ja ilmatorjuntayksiköiden toiminta tuodaan yhteen ja tehtyjä päätöksiä voidaan arvioida tietokoneavusteisesti.

Tilaisuudet antavat välittömän palautteen joukoille niiden tehtävän onnistumisesta. Tunnistettuja kehityskohteita voidaan kehittää seuraavassa operaatiossa kaikilla tasoilla.

Ilmapuolustusharjoitus jatkuu näissä merkeissä tehtävä kirkkaana mielessä!

Ilmaoperaatioiden torjuntavaiheen pääkouluttaja
Majuri Matias Suni 
Ilmavoimien esikunta
 

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat Ilmatorjunta
´