Hyppää sisältöön

Ilmaoperaatioiden torjuntavaihe käynnistyy – harjoituksen evoluutio jatkuu!

Maavoimat
Julkaisuajankohta 19.11.2022 15.38
Tiedote
ITO12 ampuu ohjuksen.
Verkottumiskyky, linkkijärjestelmät ja sensorit tekevät ITO12:ta monipuolisen ja tärkeän ilmapuolustukselle.

Ilmatorjunta-aselajin tärkeimmän harjoituksen 70-vuotiaaseen historiaan on mahtunut paljon muutoksia. Alkuaikojen ilmatorjuntaleireistä on matkan varrella muovaantunut ilmatorjuntaharjoituksia, joiden ilmapuolustusvaiheista on edetty koko ilmapuolustuksen kykyä kehittäviin ilmapuolustusharjoituksiin.

Harjoituksiin, jotka mahdollistavat ilmaoperaatioiden torjunnan harjoittelun kaikille puolustushaaroille – ja mikä parasta, yhdessä!

Nykymuotoisen harjoituksen jälkimmäinen vaihe ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan se on saanut muotonsa viime vuosikymmenten aikaisen jatkuvan kehittämisen tuloksena. Kuten puolustuskykyä, myös harjoitusta on kehitetty uhkalähtöisesti ja resurssitietoisesti. Käytettävillä resursseilla pyritään saamaan harjoitettaville aikaan mahdollisimman realistisesti torjuntakykyä haastavat olosuhteet.

Tehtävän onnistumista ja kohdattuja haasteita kehitetään harjoituksessa joukkojen johtajien johdolla taisteluanalyysiprosessin avulla, jota tuetaan teknisin taltio- ja esitysvälinein. Joukkojen näkökulmasta nämä kaksipuoleiset analyysitilaisuudet, joissa joukon havaintoja verrataan todellisiin tapahtumiin, antavat joukoille mitä rehellisimmän kuvan onnistumisesta ja johtajille kuvan siitä, missä ja miten joukko voi olla vielä entistä parempi.

Tällä hetkellä käynnissä olevassa harjoituksessa evoluutioprosessi jatkuu. Esimerkiksi harjoituksen lentotoiminnan suunnittelussa on huomioitu ilmauhan kehittyminen viimeaikaisten havaintojen mukaisesti.

Jokaisella taivaalle piirtyvällä tiivistysjanalla sekä esitysjärjestelmien näytöille ilmestyvällä symboleilla on osansa ilmahyökkääjän ilmaoperaatioissa, mikä haastaa myös joukkojen johtajat sekä komentajat johto-osineen ja esikuntineen arvioimaan havaitun toiminnan vaikutuksia oman tehtävän toteuttamiseen.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että harjoituksella on varmasti paikkansa osana vuotuista puolustusvoimien harjoituskalenteria. Harjoitus voi hyvin ja on näin valmis elämään osana tulevia muutoksia. 

Tulevissa harjoituksissa voimme varmasti harjoitella asioita yhdessä muiden maiden ilmapuolustusjoukkojen kanssa myös Lohtajalla. Tämäkään ei toki ole täysin uutta, onhan ensimmäinen "ADEX" - Air defence exercise järjestetty Lohtajalla jo seitsemäntoista vuotta sitten!

Ilmapuolustusterveisin,

Ilmaoperaatioiden torjuntavaiheen pääkouluttaja
Majuri Matias Suni
Ilmavoimien esikunta

 

´