Hyppää sisältöön

Ilmapuolustajien kevät-Lohtaja toteuttamista vaille valmis

IlmasotakouluIlmavoimatJääkäriprikaatiKarjalan lennostoKarjalan prikaatiMaavoimatMerivoimatPanssariprikaatiSatakunnan lennosto
Julkaisuajankohta 5.5.2021 16.32
Tähystäjät Lohtajan rannalla
Valmiina

Ilmapuolustusharjoituksen 1/2021 aloittaminen lähestyy. Vuoden ensimmäinen ilmapuolustusharjoitus toteutetaan 17.-27.5.2021. Vaikka harjoitus sisältyy Maavoimien harjoitustoimintaan, on sen suunnittelu- ja valmisteluvastuu Ilmasotakoululla.

Kevään harjoitusta on suunniteltu totutun toimivalla prosessilla, yhteistyössä kolmen puolustushaaran kanssa. Ilmasotakoulun lisäksi niin puolustushaaraesikunnat kuin osallistuvat joukotkin ovat antaneet oman merkittävän panoksensa harjoituksen ennakkovalmisteluihin. 

Turvallinen ja toimiva harjoitus

Turvallisen ja toimivan harjoituksen mahdollistamiseksi sekä Ilmavoimien Touko21 -harjoituksen siirryttyä, olemme käyttäneet ilmapuolustusharjoituksen valmisteluun tavallista suuremman työmäärän. Se on kannattanut, koska kyseessä on ilmatorjuntajoukkojen tärkein harjoitus ja ilmapuolustusjoukkojen yhteistoimintaa kehittävä harjoitus. Joukkojen turvallisen osallistumisen näkökulmasta tilanne näyttää juuri nyt hyvältä.


Tavoitteena on ollut varmistaa suunniteltujen harjoitusjoukkojen turvallisuus ja noudattaa kunkin joukko-osaston voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia myös harjoitusolosuhteissa. Vain yksittäisiä kertausharjoituksia on jouduttu perumaan tai siirtämään myöhäisempään ajankohtaan.

Koronatoimet

Koronaan liittyvien varotoimenpiteiden lista on pitkä ja kattava. Muutamia keskeisiä harjoituksessa huomioitavia asioita ovat seuraavat:  

•    Harjoitukseen saa osallistua vain täysin terveenä.
•    Eri joukko-osastojen henkilöstö pidetään erossa toisistaan välttämättömiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
•    Harjoituksen aikana harjoitusalueelta ei saa poistua ilman johdon lupaa.
•    Harjoituksen aikainen joukkojen liikkuminen ja alueiden käyttö on suunniteltu tarkasti siten, että eri joukkojen kohtaamisilta vältytään.
•    Lähes kaikki puhuttelut ja kokoukset toteutetaan verkossa.
•    Käskynantotilaisuuksissa on ainoastaan minimihenkilöstö.
•    Noudatetaan turvavälejä.
•    Maskin käyttö on pakollista kaikissa sisätiloissa, mikäli paikalla on useampia kuin yksi henkilö. 
•    Ulkona maskia tulee käyttää, mikäli 2 metrin turvaväliä ei voida noudattaa oman osaston ulkopuolisten henkilöiden seurassa.
 

Terveystilannetta harjoituksen aikana tullaan seuraamaan erityisellä tarkkuudella ja harjoitusorganisaatio on varautunut jo ennakoivasti myös epäsuotuisiin tilannekehityksiin. Puolustusvoimat ja sen ilmapuolustusjoukot harjoittelevat siis turvallisesti ja tehokkaasti koronatilanne huomioiden. Ilmapuolustusharjoitus on osa Puolustusvoimien vuoden pääsotaharjoituksen kokonaisuutta. Lohtajalla ja sen läheisyydessä harjoitellaan maalla, merellä ja ilmassa.

Harjoituksen esikuntapäällikkö, 
Ilmasotakoulun apulaisjohtaja
everstiluutnantti Kai Naumanen
 

Joukko-osasto Yhteistoiminta-alue
´