Hyppää sisältöön

Ilmapuolustuksen suorituskykyä kehitetään Lohtajalla marraskuussa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 29.10.2020 13.46
Tiedote
kuva, jossa maasta tähdään ilmatorjunta-aseella taivaalla lentävää helikopteria

Syksyn valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus järjestetään 10.–19.11.2020 Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella.

Harjoituksessa keskitytään ilmapuolustuksen tulenkäytön, johtamisen sekä Maa- ja Ilmavoimien yhteistoiminnan harjoitteluun ilmapuolustustehtävissä. Tavoitteena on parantaa asevelvollisten ja henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan ja ilmapuolustuksen tehtävissä. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen.

– Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät ilmapuolustusharjoitukset ovat ilmatorjuntajoukkojen tärkeimmät harjoitukset. Harjoitusta on määrätietoisesti kehitetty kaikkien puolustushaarojen yhteiseksi alustaksi- Se tarjoaa joukoille mahdollisuuden harjoitella omien operatiivisten toimintaympäristöjensä erityispiirteitä osana ilmapuolustuksen kokonaisuutta, Mäntynen toteaa.

Harjoituksessa on kaksi vaihetta: ampumavaihe ja taisteluvaihe. Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ilmatorjunta-aseiden kovapanosammunnat. Taisteluvaiheessa joukot harjaantuvat torjumaan vaativia maalitilanteita haastavassa elektronisen sodankäynnin ympäristössä.

– Perinteisesti syksyn ilmapuolustusharjoituksen erityispiirteinä ovat olleet vaihtelevat sääolosuhteet. Tällä kertaa erityisen haasteen tuo COVID-19-pandemia. Koronatilanteen rajoitukset ja vaatimukset huomioidaan harjoituksessa kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta Puolustusvoimat harjoittelee - turvallisesti, Mäntynen sanoo.

Harjoitukseen osallistuu noin 1 100 henkilöä Maa- ja Ilmavoimista sekä Rajavartiolaitoksesta. Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa sekä muuta lentotoimintaa eri konetyypeillä koko harjoituksen ajan. Lentotoiminnassa käytetään silppua ja soihtuja, mikä saattaa ilmetä ylimääräisinä kaikuina esimerkiksi säätutkassa ja valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.

Erityisjärjestelyitä COVID-19-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Puolustusvoimille on tärkeää harjoitella ja pitää yllä valmiutta kaikissa tilanteissa. Turvallisen harjoittelun takaamiseksi ilmapuolustusharjoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa huomioidaan voimassa olevat rajoitukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi:

  • Eri joukko-osastojen henkilöstö toimii toisistaan erillään. Harjoitusjoukko jaetaan pieniin osastoihin, jotka majoittuvat, ruokailevat ja harjoittelevat toisista erillään niin, etteivät osastot ole toistensa kanssa tekemisissä tai sekoitu.
  • Harjoitukseen ei osallistu henkilöitä, jotka ovat matkustaneet edeltävien 14 päivän aikana matkustusrajoitusalueille. 
  • Harjoitukseen ei osallistuta sairaana.
  • Harjoitukseen ilmoittautumisen yhteydessä oirehtivat voidaan poistaa harjoituksesta ilman muiden altistumista. 
  • Harjoituksen puhutteluissa on varattu aikaa turvavälien, käsihygienian ja maskien käytön opastamiseen. Puhuttelut toteutetaan pääsääntöisesti virtuaalisesti.
  • Sisätiloissa henkilöstö jaetaan pieniin erillisosastoihin, joissa pidetään turvavälit ja käytetään kasvomaskia. Kasvomaskeja on varattu riittävästi. 
  • Käsien pesu ja desinfiointi mahdollistetaan ruokailun ja majoituksen yhteydessä.
´