Hyppää sisältöön

Ilmapuolustusharjoitukset osana kadettien koulutusta

Julkaisuajankohta 24.5.2021 16.30
Tiedote

Lohtajan harjoitusalue on ilmatorjuntakoulutetulle Puolustusvoimien henkilöstölle kuin toinen koti. Vähintään kaksi kertaa vuodessa Ilmapuolustusharjoitus kokoaa taistelijat tutuille dyyneille. Ilmatorjuntakadetit tutustuvat tulevaan kakkoskotiinsa pian opintosuuntakohtaisten opintojen käynnistyttyä syksyllä ja palaavat vielä uudelleen kevään Ilmapuolustusharjoitukseen valmistumisensa kynnyksellä.

Sotatieteiden kandidaatin opinnot kestävät kolme vuotta. Viimeisen opiskeluvuotensa kadetit ahertavat opintosuuntakohtaisten opintojen kimpussa aselajikouluilla ja -sektoreilla. Ilmasotakoulun ilmatorjuntasektorille saapuvat kadetit ottavat ensin haltuun perusteet aselajista ja ilmauhkasta. Tämän jälkeen ilmatorjuntakadetit syventyvät ilmatorjuntaohjuspatterin taisteluun ja aselajiopintojen päätteeksi vielä johtokeskuksen ja ilmatorjuntapatteriston esikunnan maailmaan.
Ilmapuolustusharjoitukset keväisin ja syksyisin rytmittävät kadettien koulutusta ja toimivat loistavina välietappeina, joiden aikana testataan niitä edeltäneillä opintojaksoilla hankitun osaamisen taso.

Ennen syksyn Ilmapuolustusharjoitusta kadetit ehtivät oppia ohjusryhmän taistelijoiden tehtävät, johtaa useampaa ryhmää ohjusjaoksen johtajan asemassa ja pelata sotapelejä ilmatorjuntaohjuspatterin päälliköinä. Lohtajan rantahietikolla he pääsevät tähtäämään simulaattorin sijaan oikeita koneita ja ilmatorjuntaohjuspatterin johtopaikan henkilöstönä johtamaan varusmiesten muodostamia ohjusjaoksia. Kevään Ilmapuolustusharjoituksessa sama kuvio toistuu, mutta ilmatorjunnan johtokeskuksen ja esikunnan ympäristössä. Kadetit pääsevät tekemään yhteistyötä joukkotuotettujen joukkojen kanssa ja taktikoimaan esikunnan hämärässä harjoituksen peliryhmän syötteiden innostamana. Syksyn Ilmapuolustusharjoituksessa kadetit osallistuvat myös harjoituksen ampumavaiheeseen ja toimivat aseenvalvojina varusmiesten ilmatorjuntakonekivääriammunnoissa. 

Kadetit Ahonen ja Lindström.

Ilmapuolustusharjoitusten tärkeintä antia ilmatorjuntakadeteille on ehdottomasti toimiminen varusmiesten kanssa. Kuva eri koulutusvaiheissa olevien varusmiesten osaamistasosta selkeytyy ja käsitys joukkotuotannon kokonaisuudesta kehittyy. Lähes yhtä tärkeitä ovat kohtaamiset ilmatorjunnan palkatun henkilöstön kanssa. Jos jossain, niin Lohtajalla kohtaa kerralla monta tulevaa työkaveria ja yhteistyökumppania. Kadettien ammattitaitoa kehittää myös mahdollisuus tutustua monipuolisesti ilmatorjunnan kalustoon rautaisten ammattilaisten esittelemänä. 
Paitsi henkilöstöön ja kalustoon on kadettien luonnollisesti tärkeää Ilmapuolustusharjoitusten aikana tutustua myös itse harjoitusalueeseen. Pikkuhiljaa paikkojen ja rannan asemien nimet sekä sijainnit tulevat tutuksi ja kadetitkin ymmärtävät, että Vattajanniemellä tuulen ja hiekan määrä on vakio, vuodenajasta riippumatta.

Ilmatorjuntaopintosuunnan johtaja kapteeni Maija Tomperi
 

Ampuma- ja harjoitusalue Joukko-osasto Tikkakoski, Jyväskylä Vekaranjärvi, Kouvola
´