Hyppää sisältöön

Ilmapuolustusharjoitus - iso kokonaisuus

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 14.11.2018 7.55
Uutinen
Sotilas ampuu ilmatorjuntatykillä, vieressä oranssiliivinen sotilas pitää punaista lippua ilmassa.

Ilmapuolustajat ovat jälleen kokoontuneet Lohtajan Vattajanniemelle hiomaan taitojaan. Ulkopuolisille tämä näyttäytyy Keski-Pohjanmaalle suuntautuvina keskitysmarsseina sekä Perämeren ja Pohjanlahden päällä hävittäjien tiivistysvanoina. Ilmapuolustusharjoitus on kuin kesäinen rantafestivaali, esiintyjinä ovat vastustajaa kuvaavat ilma-alukset ja yleisönä näiden torjumista harjoittelevat joukot niin maalla kuin ilmassa. Mitä kaikkea esiintymislavan takana tapahtuukaan, siitä seuraavassa.

Rivissä ilmatorjuntatykkejä -ja konekivääreitä ampumassa sekä punaisia lippuja pystyssä

Harjoitus jakautuu toiminnallisesti kahteen vaiheeseen, ampuma- ja taisteluvaiheeseen. Ampumavaiheen toteuttamisesta vastaa ammuntojen johtaja, jolla on johdossaan noin 50-henkinen ampumakoulutusosasto jossa on henkilöstöä kaikista puolustushaaroista. Osasto vastaa kovapanosammuntojen johtamisesta ja turvallisuudelle tärkeän varotoiminnan toteuttamisesta. Varotoiminta pitää sisällään ilmatilan ja merialueen valvonnan, lento- ja meriliikenteen ohjaamisen vaara-alueen ulkopuolelle sekä myös harjoitusalueen sulkemisen ulkopuolisilta sotilaspoliisien toimesta. Ammuntojen johtajan oikeana kätenä toimiva varoupseeri johtaa varotoiminnan ja vastaa turvallisesta kulkemisesta alueella, oli se sitten maalla, merellä tai ilmassa.

Ilmatorjuntaohjus ammutaan matkaan

Ampumakoulutusosastoon kuuluu myös ammuntojen tarkkailu- ja analysointiryhmä. Ryhmä kuvaa ammunnat video-, lämpö- ja tarvittaessa suurnopeuskameroilla analyysiä varten. Ammuntojen maalitoiminnasta vastaa harjoituksen maalilennokkijaos jonka lennätysryhmät lennättävät suihku- ja mäntämoottorisia maalilennokkeja. Lennätystoiminnan tukiryhmä taas huolehtii että lennätysryhmillä on lentokelpoiset lentolaitteet käytössään, ryhmä vastaa myös lentoonlähdössä käytettävistä paineilmakatapulteista. Maalilennokkitoiminta on kehittynyt viime vuosina, suorituskykyisimmät lentolaitteet lentävät lähes 700 km/h nopeudella aina 8000 m korkeuteen. Pienimpiä lentolaitteita lennättävät varusmiehet käsiohjauksella, suurimmista vastaavat ammattisotilaat ja lennätys toteutetaan tietokoneella GPS-reittipisteisiin perustuen.

Tiedustelulennokin lähetysalusta ja ilmassa hävittäjä

Taisteluvaiheesta vastaa taisteluvaiheen pääkouluttaja, joka toimii samalla koulutusosaston johtajana. Koulutusosastossa on noin 30 ammattisotilasta sekä varusmiehistä muodostettava sotilaspoliisiosasto. Koulutusosastoon kuuluva lentotoiminnan johtaja huolehtii, että ilma-alukset ovat taivaalla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Elektronisen sodankäynnin osasto tuottaa harjoitusjoukoille todenmukaisen elektronisen sodankäynnin ympäristön häiritsemällä tutkia ja viestiyhteyksiä. ELSO-osasto myös kouluttaa joukkoja oikeisiin toimenpiteisiin läpi harjoituksen.

Sotilaat katsovat kun helikopteri lähtee nousuun

Harjoituksen peliryhmän tehtävänä on tuottaa harjoitusjoukkojen johtajille päänvaivaa. Peliryhmä luo pelikehyksen karttoina, käskyinä ja piirroksina sekä pelaa vastustajan maa- ja merijoukkojen toimintaa. Harjoitusalueen pienuudesta johtuen joukkojen siirtymiset ovat lyhyitä, joten peliryhmä tuottaa komentajille ja johtajille tilanteita jotka vaativat päätöksentekokykyä. Pintapelimestarin johdolla sotilaspoliisit muuntuvat ajoittain vartiomiehistä vastustajan maajoukoiksi ja he toteuttavat tiedustelua ja iskuja ryhmittyneitä joukkoja vastaan. Koulutustason arviointiryhmä taas kiertää joukkoja arvioiden niiden suorituksia ja antaen palautetta joukkojen pääkouluttajille.

Sotilaat etenevät metsässä

Harjoituksen johtamisjärjestelmäosasto on henkilövahvuudeltaan pieni, mutta sitäkin tärkeämpi. Osasto muodostetaan joukko-osastojen sekä Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen ammattilaisista. JOJÄ-osasto vastaa harjoituksessa tarvittavista viestiyhteyksistä ja liittää Vattajanniemellä harjoittelevat joukot Puolustusvoimien viestiverkkoihin. JOJÄ-osasto vastaa myös ammuntojen johtamisyhteyksien rakentamisesta, ylläpidosta ja purkamisesta.

Sotilaat valmistamassa ruokaa keittiössä

Joukkojen harjoittelu tai harjoituksen johto- ja järjestelyorganisaation toiminta ei olisi mahdollista ilman toimivaa huoltoa. Ilmapuolustusharjoituksessa huollosta vastaa harjoituksen logistiikkapataljoona. Logistiikkapataljoonaan kuuluu Puolustusvoimien henkilökunnan ja Millog Oy:n yhdessä perustama kunnossapitokomppania sekä Jääkäriprikaatin tuottama, varusmiehillä miehitetty huoltokomppania. Logistiikkapataljoona huolehtii sotavarusteiden kunnossapidosta, ampumatarvikkeista, joukkojen tarvitsemista täydennyksistä, muonituksesta, kuljetuksista sekä lääkinnästä.

Sotilaita sotilaskodissa syömässä

Yhteensä harjoituksen johto- ja järjestelyorganisaatioon kuuluu noin 160 henkeä kahdeksastatoista Puolustusvoimien hallintoyksiköstä, Millog OY:stä, Leijona Cateringista ja Sotilaskodista. Harjoitteleville noin 1500 taistelijalle heidän työpanoksensa näkyy turvallisesti toteutettuina ammuntoina, mielekkäänä ja haastavana taisteluharjoituksena sekä toimivina viestiyhteyksinä ja huoltona. Kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia osallisia, isosta kokonaisuudesta ei kukaan yksin selviäisi!

Ilmapuolustusharjoituksen projektiupseeri
Kapteeni Janne Tapio

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat
´