Hyppää sisältöön

Ilmapuolustusharjoitus osana ilmatorjunnan varusmieskoulutusta

JääkäriprikaatiMaavoimat
Julkaisuajankohta 12.11.2020 17.00
Tiedote
Ilmatorjuntatykin liekit tulevat piipusta

Vuonna 2020 Puolustusvoimien kaikissa varusmieskoulutusta antavissa joukoissa siirryttiin Koulutus 2020 mukaiseen koulutusrytmiin. Uudistus toi koulutukseen uuden jaksottelun, jossa koulutus jaetaan neljään kuuden viikon jaksoon.

Ilmatorjuntakoulutus aloitetaan koulutushaarajaksolla kuuden viikon alokasjakson jälkeen. Koulutushaarajaksolla koulutettujen ilmatorjunnan peruskurssien jälkeen koulutettavat pääsevät erikoiskoulutusjaksolla järjestettäviin aselajin taisteluharjoituksiin, jossa harjoitellaan toimintaa joukon osina. Ilmatorjuntakoulutuksen huipennuksena on joukkokoulutusjaksolla järjestettävä Ilmapuolustusharjoitus. Ilmapuolustusharjoituksessa kyetään samanaikaisesti harjoituttamaan kaikkien puolustushaarojen eri ase- ja johtamisjärjestelmiä ja näin koko ilmapuolustusjärjestelmää. Jääkäriprikaatissa koulutetaan ilmatorjuntajoukkoja kaikkien puolustushaarojen käyttöön, joten ilmapuolustusharjoitus on meille ainutlaatuinen mahdollisuus yhteistoimintaan muiden puolustushaarojen kanssa.

Ilmapuolustusharjoitus on kaksivaiheinen, harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan ilmatorjunnan asejärjestelmien kovapanosammunnat ja harjoitus huipentuu taisteluvaiheeseen. Ampumavaiheessa eri asejärjestelmille mahdollistetaan ammuntojen toteuttaminen monipuolisiin maalitilanteisiin, joissa koulutettavat joukot pääsevät harjoittelemaan nousujohteisesti. Ilmapuolustusharjoituksessa kyetään tarjoamaan joukoille koulutusympäristö, jota ei kyettäisi joukkojen omissa harjoituksissa toteuttamaan. Perusteet kyetään kouluttamaan joukkojen omissa harjoituksissa, mutta ilmapuolustusharjoitus on koulutuksen huipentuma, jossa on mahdollisuus mitata opitut taidot vaativassa ja monipuolisessa toimintaympäristössä.

Taisteluvaiheessa harjoitellaan ilmatorjuntayksiköiden ja niiden osien taistelua sekä tulenkäytön johtamista yhteistoiminnassa muiden ilmapuolustukseen osallistuvien joukkojen kanssa. Taisteluvaiheessa on mahdollista harjoitella oikeiden koneiden torjuntaa vaativissa ja häirityissä olosuhteissa. Taisteluvaiheessa taivaalla voi olla kymmeniä oikeita koneita, joista osa toimii toisiaan vastaan ja osa ilmatorjuntaa vastaan. Ilmavoimat voi harjoitella omia taktiikoitaan ja ilmatorjunta taas omia taktiikoitaan. Lisäksi Ilmapuolustusharjoitukseen kyetään luomaan todenmukainen elektronisen sodankäynnin ympäristö, jossa häiritään tutkia ja viestiyhteyksiä. Tämä antaa joukoille mahdollisuuden harjoitella tarvittavia vastatoimia, jotta toimintaa kyetään häirinnästä huolimatta jatkamaan.

Ilmatorjuntajoukkoja ei aina kyetä tuottamaan joukkokokonaisuuksina, vaan joukkoja tuotetaan osina. Ilmapuolustusharjoituksessa on mahdollista muodostaa kokonaisia joukkoja yhdistämällä eri joukko-osastoissa koulutettavia joukkoja. Tässä harjoituksessa Jääkäriprikaatin ja Karjalan prikaatin taistelunjohtopaikoista muodostetaan ilmatorjuntapatteriston johtoporras. Johtoporras johtaa taisteluvaiheessa sekä Jääkäriprikaati että Karjalan prikaatin ampuvia yksiköitä. Ilmapuolustusharjoituksessa kyetään yhdistämään ilmapuolustuksen toimijoiden resurssit yhdeksi kokonaisuudeksi ja näin tarjota joukoille harjoituskokonaisuus, joka suurempi kuin osiensa summa.

Kirjoittaja: Everstiluutnantti Janne Kempas
Kuvat: Puolustusvoimat