Hyppää sisältöön

Ilmatorjuntataktiikka -tähtäimessä tappioiden tuottaminen

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 23.3.2021 15.54
Tiedote
Kaksi maastopukuista sotilasta seisoo selin maastomaisemassa, toisella ilmatorjunta-ase olalla.

Maavoimien tutkimuskeskus järjestää suomalaisille upseereille ja muillekin Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluville keskustelutilaisuuksia taktiikasta. Noin kerran kuukaudessa järjestettävä webinaari kokoaa sotilaita ja asiantuntijoita keskustelemaan taktiikan eri näkökulmista, eri alustusten pohjalta -koronaturvallisesti etäyhteyksillä. Maaliskuussa aiheena webinaarissa oli "Ilmatorjuntataktiikka - tähtäimessä tappioiden tuottaminen". Alustuksen siitä piti dosentti, kapteeni Jussi Pajunen.

Hän on myös sotatieteiden tohtori Maanpuolustuskorkeakoulusta. Jussi Pajunen käsitteli alustuksessaan ilmatorjuntataktiikkaa seuraavista näkökulmista:

-    käsitykset ilmatorjuntataktiikan sisällöistä eri vuosikymmenillä ja nykypäivänä,
-    ilmatorjunnan käyttöperiaatteiden historiallisten synty- ja kehitysyhteyksien murroskohdat,
-    tappioiden tuottamisen osuus ilmatorjuntataktiikassa ja ilmatorjuntataktiikan viime vuosien muut tärkeimmät painotukset ilmatorjunnan yleisten taktisten periaatteiden ja taistelun toteutusperiaatteiden näkökulmasta ja
-    ilmatorjuntataktiikan tulevaisuuden näkymät ja mahdolliset haasteet.

Keskeisimpiä ja ajankohtaisia kysymyksiä Pajusen mukaan ovat tappioiden tuottamisen painottumisen vaikutus ilmatorjunnan käyttöperiaatteisiin ja miehittämättömien ilma-alusten merkityksen kasvu taistelutilassa ilmatorjunnan näkökulmasta.

- Webinaariin kokoontui kymmeniä maasodankäynnin ja ilmatorjuntataktiikan asiantuntijoita, mikä loi erinomaiset edellytykset keskustelulle. Alustuksen pohjalta herännyt vilkas keskustelu painottui yleisen taktiikan ja ilmatorjuntataktiikan väliseen suhteeseen sekä miehittämättömien ilma-alusten uhkan vaikutukseen ilmatorjuntataktiikan kehittämiselle, Jussi Pajunen kertoo.

"Yleisoperaatikkokin pysyi kärryillä"

- Tämäkin palveluspäivä olisi saattanut mennä ilman tätä webinaaria keskustelematta taktiikasta. Keskusteluun osallistui enimmillään 33 laitetta, joiden päässä oli eri määrä ihmisiä koolla. Osallistujamäärä oli arviolta 60 henkilöä, sanoo Maavoimien tutkimuskeskuksen johtaja, everstiluutnantti Jukka Saarela.

- Etukäteen arvelutti, miten aselajispesifiksi keskustelu äityy, mutta hyvin yleisoperaatikkokin pysyi kärryillä. Ainakin itse opin paljon uutta iltatorjunnasta ja uskon muiden tunteneen samoin. Keskustelu oli hyvää ja erilaisille mielipiteille oltiin avoimia. Tahtotilana onkin, että webinaareissamme jokaisen keskustelijan sana on saman arvoinen. Tästä on hyvä jatkaa keskusteluja huhtikuussa, Saarela toteaa.

Huhtikuussa webinaarin aiheena on tykistötaktiikka. Kevään ja kesän seuraavia aiheita webinaareissa ovat myös pioneeritaktiikka, viestitaktiikka ja huoltotaktiikka.

Teos Keskusteluja taktiikasta julkaistaan myöhemmin

Myöhemmin vuonna 2021 tai alkuvuonna 2022 julkaistaan kirja, johon kootaan poimintoja webinaarin alustuksista ja keskustelusta. Se ilmestyy julkisena teoksena, mutta webinaarit ovat avoimia vain Puolustusvoimien henkilökunnalle.

Maavoimien tutkimuskeskus (MAAVTUTKK) kuuluu Maasotakouluun yhtenä joukkoyksikkönä. Se toimii pääosin Haminassa.


 

Ilmatorjunta Joukko-osasto
´