Hyppää sisältöön

Ilmatulenjohto osana taistelevan joukon suorituskykyä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 1.12.2019 9.55
Uutinen

Ilmatulenjohtaja toimii osana maassa operoivia joukkoja. Hänen tehtävänään on koota tilannetieto sekä maassa että ilmatilassa olevista omista joukoista ja pitää yhteyttä niiden välillä.

Ilmatulenjohtaja (Joint Terminal Attack Controller, JTAC) vastaa ilmatilan dynaamisesta hallinnasta sovittamalla yhteen ilma- ja maaelementin toiminnot. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi epäsuoran tulen yksiköt, tulitukea antavat ilma-alukset, tiedustelutietoa tuottavat lennokit sekä kuljetus- ja evakuointitehtävissä olevat helikopterit.

Ilmatulenjohtaja tuottaa maalitietoa paikantamalla ja osoittamalla maaleja ilma-aluksille ja maajoukoille.
Suorituskykyä voidaan käyttää myös esikuntatason ilmayhteysupseerin tehtävässä, jolloin ilmatulenjohtaja suunnittelee ja koordinoi ilmatuen käytön osana tehtävän kokonaissuunnittelua.

Ilmatulenjohtajan välineistöön kuuluvat radiokalusto sekä maalinpaikannus ja -osoitusvälineistö, kuten laseretäisyysmittarit, GPS ja laservalaisin. Ilmatulenjohtaja kykenee ottamaan vastaan sensoritietoa ilma-aluksista sekä kommunikoimaan niiden kanssa puheella ja datalla.

Taustalla standardoitu koulutus

Ilmatulenjohtajan koulutus on yksi kansainvälisesti tarkimmin yhtenäistetyistä koulutuksista. Koulutusta määrittävät Naton ja Yhdysvaltojen koulutusstandardit. Ilmatulenjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on kyky yhteistoimintaan myös muiden kansallisuuksien ilma-alusten kanssa. Tällaista kykyä voidaan tarvita esimerkiksi lääkinnällisen evakuoinnin järjestämisessä sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa.

Koulutus ilmatulenjohtotehtäviin kestää yhdestä kahteen vuotta. Peruskoulutus annetaan ulkomailla, mutta harjaantuminen ja kelpoisuuden ylläpito edellyttävät jatkuvaa harjoittelua kansainvälisissä ja kansallisissa harjoituksissa, kuten käynnissä olevassa Kaakko 19 -harjoituksessa.