Hyppää sisältöön

Jääkärikoulutus Porin prikaatissa tänään

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 17.2.2023 15.35
Tiedote

Porin prikaati tunnettiin vuosikymmenet perinteisenä jalkaväkiprikaatina, kunnes se tämän vuosituhannen alusta kasvoi lähes kaikki maavoimien aselajit kattavaksi valmiusyhtymäksi.

Suomen suurin jääkäritehdas

Vähemmän tunnettu seikka on, että vuoden 2015 puolustusvoimauudistuksessa Porin prikaatista kasvoi kahden jääkäripataljoonansa myötä maavoimien suurin jääkärien kouluttaja, jääkäritehdas. Porilaisia jääkäreitä koulutetaan Säkylässä Satakunnan jääkäripataljoonassa ja Niinisalossa Pohjanmaan jääkäripataljoonassa.


Satakunnan jääkäripataljoona

Säkylän Huovinrinteellä toimivalla Satakunnan jääkäripataljoonalla on pitkä historia jalkaväen iskuportaan joukkojen kouluttajana. Jääkäri-etuliitteen pataljoona sai 1970 lopussa, ja nykyisen nimensä kotimaakuntaan kytkettynä vuoden 1990 uudistuksessa. 

Satakunnan jääkäripataljoona on toiminut Suomen kansainvälisen valmiusjoukon (SKVJ) kotina sen perustamisesta alkaen vuodesta 1996. Sen kasvatteja on palvellut kaikissa SKVJ:n perustamisen jälkeisissä kriisinhallintaoperaatioissa.  Niissä osoitettua ammattitaitoa arvostetaan kansainvälisesti, kuten alkuperäisiä jääkäreitäkin aikoinaan.   

Vuosikymmenten aikana pataljoonaan kuuluvien yksiköiden määrä ja tyyppi on vaihdellut, mutta painopiste on ollut aina jääkärikoulutuksessa. Nykyisin pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä: 1. Jääkärikomppania, 2. Jääkärikomppania, Panssarintorjuntakomppania ja Sotilaspoliisikomppania.

1. Jääkärikomppania vastaa Suomen kansainvälisen valmiusjoukon koulutuksesta. Valintakokeilla valittava joukko toimii palvelusaikansa toisen vuosipuolikkaan myös Porin prikaatin valmiusyksikkönä.  Yksiköt koulutetaan uusimmalle XA-360 AMV tai XA-203 miehistönkuljetusajoneuvokalustolle toimimaan iskuportaan kärkenä hyökkäyksellisisä tehtävissä.

2. Jääkärikomppania jatkaa kansallisen jääkärituotannon pitkiä perinteitä Huovinrinteellä tuottamalla jääkäriyksiköitä Porin jääkäriprikaatin sekä muiden joukkojen tarpeisiin. Pääkalustonaan yksiköllä on XA-180M vaunut ja päätaistelulajina hyökkäys. Yksikkö kykenee tuottamaan myös joukkoja puolustuksellisiin tehtäviin eri kalustoilla.
Panssaritorjuntakomppania vastaa Porin jääkäriprikaatin iskuportaan tiedustelu- ja panssaritorjuntajoukkojen tuottamisesta. Joukkojen pääkalustona koulutetaan XA-sarjan ajoneuvoja, jonkalisäksi yksikkö tuottaa lennokkiryhmiä iskuportaan joukoille.

Sotilaspoliisikomppania perustettiin uudelleen 1.1.2022 vastaamaan itsenäisenä perusyksikkönä sotilaspoliisitoiminnan koulutuksesta. Yksikkö vastaa Säkylässä sotilaspoliisien sekä vartiotehtäviä suorittavan henkilöstön koulutuksesta niin varusmiesten kuin henkilökunnan osalta.

 

Pohjanmaan jääkäripataljoona

Niinisalossa sijaitseva Pohjanmaan jääkäripataljoona on Suomen nuorin jääkärijoukkoyksikkö. Se perustettiin osana puolustusvoimauudistusta 1.1.2015. Samassa yhteydessä tykistöaselajin kouluttamiseen keskittynyt Tykistöprikaati liitettiin osaksi Porin prikaatia.

Pohjanmaan jääkäripataljoona on ollut jo kahdesti olemassa itsenäisen Suomen historiassa ennen viimeisintä perustamistaan. Se toimi Oulussa vuosina 1919-1934 ja Vaasassa 1957-1964. Oulussa ja Vaasassa toimineiden Pohjanmaan Jääkäripataljoonien sekä niiden kantajoukkojen perinteitä vaalii nykyisin Jääkäriprikaati ja sen alainen Lapin jääkäripataljoona.

Nykyistä Pohjanmaan jääkäripataljoonaa voidaan pitää poikkeuksellisen tiedustelupainotteisena jääkäripataljoonana. Sen kolme perusyksikköä ovat 3. Jääkärikomppania, Tiedustelukomppania sekä Lentotiedustelukomppania.

3. Jääkärikomppania perustettiin Niinisaloon vuonna 2014. Yksikön henkilökunnan rungon muodosti tuolloin lakkautetusta Pohjois-Karjalan prikaatista siirtynyt henkilöstö. Yksikkö kouluttaa iskuportaan jääkäriyksiköitä päätaistelulajinaan hyökkäys. Yksikön pääkalustona on XA-180 panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot.

Tiedustelukomppania kouluttaa tiedusteluyksiköitä Maavoimien yhtymiin. Yksikkö vastaa myös Niinisalon varuskunnan turvallisuusjärjestelyistä kouluttaen sotilaspoliisijoukkueita. Tiedustelukomppanian erikoisuutena voidaan pitää yksikköön kuuluvaa sotakoiraosastoa. Sotakoiraosasto kouluttaa koirien lisäksi koiranohjaajia niin asevelvollisista kuin palkatusta henkilökunnasta. Porin prikaati toimii sotakoiratoiminnan valtakunnallisena osaamiskeskuksena.

Lentotiedustelukomppania on yhdessä Pohjanmaan jääkäripataljoonan esikuntaan kuuluvan miehittämättömän lentotiedustelun sektorin (MLS) kanssa miehittämättömän lentotiedustelun valtakunnallinen osaamiskeskus. Tällä hetkellä koulutettava lennokki on israelilaisvalmisteinen Orbiter2B. MLS vastaa henkilökunnan valtakunnallisesta Orbiter2B- koulutuksesta. Lentotiedustelukomppania järjestää valtakunnalliset Orbiter2B- järjestelmän varusmieskurssit sekä tuottaa maavoimien lentotiedusteluosastot.

 

Vaatimattomat Porilaistaistelijat

Porin prikaatin sotilaat eivät suinkaan aina ole vaatimattomia, eikä etenkään taitojensa osalta, mutta vaatimattomuus ilmenee toisin. Saatu tehtävä tehdään aina viimeistä piirtoa myöten hyvin, mutta siitä ”ei tehdä numeroa”. Nämä arvostettavat piirteet, yhdistettynä perinteiseen jääkäripataljoonien hyökkäyshenkeen, tekevät Porin prikaatin jääkärikoulutuksesta haasteellista, mutta erityisen hyvähenkistä. 

Jääkäreiden kotiinpaluun 105-vuotisjuhlaa vietetään 24.–25.2. Vaasassa. Lue lisää tiedotteestamme: 105 vuotta jääkäreiden kotiinpaluusta - Maavoimat

´