Hyppää sisältöön

Jääkäriprikaati jatkaa räjähteiden raivaamista Lapin maakunnassa

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 8.6.2017 11.13
Tiedote

Räjähteitä raivataan Tankavaaran alueella 7.–16. elokuuta, Rovaniemen Misin alueella 11.–20. syyskuuta ja Ivalossa Pikku-Petsamon alueella 25.–30. syyskuuta.

Jääkäriprikaatin johtamissa alueraivaamisharjoituksissa on henkilöstöä kaiken kaikkiaan viikoittain noin 15 - 25 ympäri Suomen. Resursseja vuonna 2017 räjähteiden alueraivaamiseen käytettään yhteensä noin 530 henkilötyöpäivää. Raivaamisharjoitukset ovat kestoltaan 6 - 10 vuorokautta.

Jääkäriprikaatin tälle vuodelle toteutettavaksi suunnitellut raivaamiskohteet ovat osa pidempään kestänyttä suunnitelmallista projektia.

Historia

Raivattavat alueet ovat olleet sodan aikana saksalaisten varastoalueita. Vetäytyessään saksalaiset eivät voineet ottaa mukaansa kaikkea materiaalia. Räjähtävä materiaali räjäytettiin, jolloin osa räjähteistä lensi ympäröivään maastoon ja jäi räjähtämättä. Suomalaisten raivaajat kaivoivat maahan osan maastoon lentäneistä räjähteistä ja niitä Jääkäriprikaatin johdolla nykyään raivataan.

Löydettyjen räjähteiden määrä on vaihdellut vuosittain raivaamistapahtuman aikana muutamista kymmenistä jopa 5000 räjähteeseen. Raivattaessa löydetty räjähtävä materiaali on vaihdellut kiväärin patruunasta aina 210 mm tykin ammuksiin ja jopa lentopommeihin.

Virka-apuperusteinen raivaaminen

Jääkäriprikaati toteuttaa vuosittain viranomaisen pyytämiä virka-apuperusteisia raivaamistehtäviä noin 65 - 75 kpl. Vastuualueena Jääkäriprikaatilla on koko Lapin maakunta. Lisäksi Jääkäriprikaatin raivaajat antavat tarvittaessa tukea muiden joukko-osastojen ja maakuntien alueella. Virka-apuperusteista raivaamista Lapin alueella toteutetaan yhteistoiminnassa Lapin lennoston, 3. Logistiikkarykmentin ja Lapin rajavartioston raivaajien kanssa.

Jääkäriprikaatin virka-aputehtävissä löytyvä räjähde on pääasiassa tykistön tai heittimistön ammus tai niiden osia. Raivaajien siirtokelpoisiksi toteamat räjähteet kuljetetaan lähimpään turvalliseen tuhoamispaikkaan. Löydetyt räjähteet tuhotaan räjäyttämällä. Mikäli löydettyä räjähdettä ei voida turvallisesti siirtää alueelta pois, joudutaan räjähde tekemään vaarattomaksi löytöpaikalla. Tällöin aluetta voidaan joutua eristämään laajaltakin alueelta ja mahdollisesti alueen väestöä joudutaan evakuoimaan tehtävän toteuttamisen ajaksi.

Raivaajat työssä

Räjähteiden raivaamistehtävä sisältää aina riskejä, joten raivaajat ovat erikoiskoulutettuja ja heillä on tehtävän vaatimat erikoisvarusteet.

Jääkäriprikaatin raivaajat pyytävät, että mikäli näette raivaajia töissä suojavarusteissa, välttäkää alueelle menemistä ja antakaa henkilöstölle työrauha, ettei raivaamistapahtuma keskeydy ja eristetyn alueen käyttöön saaminen viivästy.

´