Hyppää sisältöön

Jääkäriprikaati on valmiudessa tukemaan tulvantorjunnassa

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 29.4.2020 11.09
Tiedote

Jääkäriprikaati on valmiudessa tukemaan Lapin ympäristö- ja pelastusviranomaisia tulvantorjunnassa tulvantorjuntaosastolla, joka koostuu virka-apuosastosta, veneryhmästä, työkoneryhmästä sekä jää- ja hyydepatojen räjäytyspartiosta.

Kuva: Jääkäriprikaatin tulvantorjuntaosasto virka-aputehtävässä Torniossa toukokuussa 2018. Tulvantorjuntaosaston varusmiehet rakensivat muun muassa pelastusviranomaisten apuna tulvapuomia sekä täyttivät ja kantoivat hiekkasäkkejä tulvapuomin tueksi. Pelastusviranomaisilta varusmiehet saivat paljon kiitosta ahkerasta työskentelystä.

Puolustusvoimat antaa virka-apua tulvantorjuntaan liittyvissä tehtävissä lainsäädännön sekä viranomaisten yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Virka-apu on lähinnä jääpatojen räjäytystöitä, liikenteenohjausta sekä kalusto- ja materiaalitukea.

Virka-apupyynnön tulvantorjuntatyöhön tekee pelastusviranomainen. ELY-keskukset vastaavat tulvantorjuntaan varautumisesta, tiedottavat viranomaisia tulvariskistä ja antavat tulvantorjuntaan varautumisessa tarvittavat alueelliset ohjeet.

´