Hyppää sisältöön

Jääkäriprikaatin kasarmirakennus käyttökieltoon – Korjaavat toimenpiteet aloitettu välittömästi

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 12.6.2024 9.34
Tiedote

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto on 7. kesäkuuta majoitustilojen terveydellisten olosuhteiden kokonaisarvion perusteella päättänyt, että Sodankylän varuskunta-alueella sijaitseva Kasarmi 5 ei täytä terveydensuojelulain 26 §:n mukaisia vaatimuksia. Jaosto määräsi terveydensuojelulain 27 §:n mukaisesti toimijaa ja kiinteistön omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin rakennuksen kuntoon saattamiseksi. Lisäksi jaosto päätti, että kasarmi 5:n kiinteistö asetetaan käyttökieltoon majoitustilojen ja koulutustilojen osalta alkaen 8.7.2024.

Puolustuskiinteistöt on toteuttanut omistajalähtöisiä kuntotutkimuksia Sodankylän varuskunnassa, Jääkäriprikaatin kasarmeissa 6, 7 ja 5 korjaus- ja peruskorjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntotutkimusten kenttätutkimukset suoritettiin touko-kesäkuussa 2023 ja kuntotutkimusraportit kasarmien 6 ja 7 osalta valmistuivat heinäkuussa 2023. Tämän jälkeen käynnistettiin korjaussuunnittelu, jonka tarkoituksena oli kartoittaa ja toteuttaa tarvittavat rakenteelliset toimet, jotta terveyshaittaa aiheuttaneet olosuhteet saadaan poistettua. Joulukuussa aloitettiin välittömät rakenteelliset korjaustoimet kasarmeissa 6 ja 7 ja niitä jatkettiin keväällä 2024. 

Kasarmi 5:n kuntotutkimusten kenttätutkimukset toteutettiin syksyn 2023 aikana ja kuntotutkimusraportit valmistuivat alkukeväästä 2024. Kuntotutkimusraportin analysoinnin perusteella todettiin kasarmin 5 majoitustilojen terveydellisten olosuhteiden olevan niin huonossa kunnossa, että rakennus on asetettava käyttökieltoon.

Jääkäriprikaati on toimijana osallistunut omistajan, Puolustuskiinteistöt, suorittamaan   kuntotutkimuskokonaisuuteen. Kuntotutkimusraportit, tarvittavat ja suunnitellut korjaus- ja peruskorjaustarpeet aikatauluineen on käsitelty Jääkäriprikaatin sisäilmatyöryhmässä, joka kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Kasarmien 6 ja 7 kuntotutkimusraporttien valmistuttua Jääkäriprikaati otti yhteyttä Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaostoon ja pyysi riippumatonta asiantuntijalausuntoa kasarmien 6 ja 7 kuntotutkimusraporteista. Sama toteutettiin myös kasarmi 5:n kuntotutkimusraportin osalta.

7. kesäkuuta tehdyn päätöksen mukaisesti Kasarmi 5:n kiinteistö asetetaan käyttökieltoon majoitustilojen ja koulutustilojen osalta 8. heinäkuuta alkaen. Kasarmissa majoittuvat varusmiehet ja työskentelevä henkilökunta siirretään toistaiseksi Jääkäriprikaatin väistötiloihin, minne myös heinäkuussa palvelukseen astuvan saapumiserän Huoltokomppanian alokkaat otetaan vastaan.

Otamme palvelusturvallisuuden erittäin vakavasti ja teemme tarvittavat toimet mahdollistaaksemme varusmiehillemme ja henkilökunnallemme turvallisen palveluksen.

´