Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Jääkäriprikaatin komentajan, eversti Sami-Antti Takamaan puhe kotiutuville varusmiehille 17.6.2020

Jääkäriprikaati
18.6.2020 8.00
Uutinen

Arvoisat Pohjoisen Puolustajat sotilaat, olen prikaatin komentajana erittäin tyytyväinen, että näen teidät kaikki vielä ennen kotiuttamista. Koronan vuoksi järjestämme kaikille kuudelle prikaatin eri osastolle oman tilaisuuden sekä Sodankylässä että Rovaniemellä. On myös hyvä, että te pääsette vaihtamaan viimeiset kuulumiset kavereidenne kanssa ennen kotiutumista.

Jääkäriprikaatin ydintehtävät ovat asevelvollisten koulutus ja sotilaallinen valmius. Yleinen asevelvollisuus on sotilaallisen maanpuolustuksemme perusta ja samalla soveltuvin ratkaisu laajan maamme puolustamiseen. Te huomenna kotiutuvat varusmiehet ja -naiset olette osoitus siitä, että suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä toimii edelleen.

Suomen asevoimat ovat korkeassa arvostuksessa tänä päivänä ja olemme niiden harvojen eurooppalaisten maiden joukossa, joilla yleisesti tunnustetaan olevan uskottavassa kunnossa oleva puolustusjärjestelmä. Olemme sitoutuneet puolustamaan koko maata. Puolustusvoimien uskottava suorituskyky ja riittävän korkea valmius toimivat ennaltaehkäisevinä pidäkkeinä mahdollisille kriisitilanteille. Nyt te olette osa tätä uskottavaa pidäkettä. Teidän palvelusaikanne oli poikkeuksellinen - olitte noin puolet palveluksestanne palveluksessa, kun Suomeen oli julistettu poikkeusolot, ensimmäisen kerran rauhan aikana. Järjestelmämme toimi hyvin - te toimitte hyvin. Jääkäriprikaatissa ei ole todennettu yhtään koranavirustartuntaa

Jääkäriprikaati ylläpitää Lapin maa-alueella ennaltaehkäisevää puolustuskykyä ja jatkuvaa valmiutta. Puolustuskykymme ydin ovat tällä Lapissa vaativiin olosuhteisiin koulutetut sotakelpoiset joukot. Lisäksi asevelvollisuuskoulutus rakentaa maanpuolustushenkeä ja valmius turvallisuutta maallemme ja sen kansalaisille. Jokainen teistä on ollut luomassa maavoimille jatkuvaa ja uskottavaa puolustuskykyä. Mutta nyt on aika siirtää viestikapula seuraavalle saapumiserälle, joka ottaa vastuun valmiudesta.

Kotiutuvat varusmiehet, olette täyttäneet lakisääteisen asevelvollisuuden palvelusvaiheen ja sen myötä siirtymässä reserviin. Teidät sijoitetaan koulutuksenne mukaisesti Lapin alueellisiin joukkoihin sekä ilma ja merivoimien joukkoihin. Näiden joukkojen poikkeusolojen tehtävät edellyttävät henkilöstöltä suorituskykyä ja yhteenkuuluvuutta. Hyvät varusmiehet, voin aidosti sanoa, että tulostenne perusteella täytätte vaatimukset joukon koulutuksellisen suorituskyvyn ja henkilökohtaisten taitojen osalta. Olette tehtävänne täyttäneet.

Suorittamanne varusmiespalvelus on osa suomalaista asennetta ja osaamista. Yksilön kannalta tarkasteltuna varusmiespalvelus on kehittänyt elämänhallinnan taitojanne sekä kykyä toimia osana joukkoa. Henkinen kestävyytenne on parantunut ja fyysinen kuntonne on noussut. Lisäksi monipuolisen koulutuksenne myötä olette saavuttaneet hyödyllisiä kansalais- ja erityistaitoja.
Hyvät kuulijat! Joukon hyviin tuloksiin varusmiesaikana vaikuttavat hyvän varusmiesaineksen lisäksi monet taustatekijät. Tärkein niistä on motivoitunut ja asiansa osaava henkilökunta. Esitän lämpimät kiitoksen omalle henkilöstölle tekemästänne työstä. Erityiskiitos kuuluu perusyksiköiden päällikkö- ja kouluttajahenkilöstölle. Ammattilaisina olette saattaneet vaativan koulutustehtävänne vastuullisesti, nousujohteisesti ja täysipainoisesti loppuun asti. Suuri Kiitos teille!

Kiitän myös Sodankylän ja Rovaniemen varuskunnan eri toimijoita sekä muita yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat tukeneet Jääkäriprikaatia ja erityisesti täällä palvelevia varusmiehiä. Teidän tukenne on välttämätöntä työmme onnistumiseksi.

Kotiutuvat sotilaat, kannustan Teitä vastakin palvelemaan maatamme rehellisesti sekä parhaan kykynne mukaan etsimään ja edistämään isänmaamme hyötyä ja parasta.  Lopuksi onnittelen Teitä Jääkäriprikaatissa ja Lapin vaativissa olosuhteissa suorittamastanne varusmiespalveluksesta.
 
Olen ylpeä teistä jokaisesta velvollisuutenne suorittamisesta. Veteraanien kunniakkaat perinteet ovat vahvoissa käsissänne. Samalla toivomme, ettei niitä taitoja, joita puolustusvoimissa päivittäin harjoittelemme ja sitä valmiutta, jota joka hetki ylläpidämme, koskaan jouduttaisi käyttämään. 

Muistakaa myös siviilissä hyvä käsihygienia sekä riittävä sosiaalinen etäisyys - koronataistelua ei ole vielä nujerrettu. Me kaikki voimme tehdä osamme sen voittamiseksi - ei ole kyse vain meistä vaan ikäihmisistä ja riskiryhmästä.

Huomenna kotiutuessanne siirrytte samalla armeijan reserviin - kiitos ja menestystä kaikille. Juhlikaa reserviin pääsyä maltillisesti varsinkin näin suomalisen keskikesän juhlan kynnyksellä. Muistakaa myös pitää yhteyttä inttikavereihinne, nykyään se on todella helppoa eri appien avulla.

Jääkäriprikaatin komentajana toivotan teille kaikille valoisaa ja turvallista tulevaisuutta!

Joukko-osasto Paraatit ja juhlat