Hyppää sisältöön

Jalkaväkikoulun kranaatinheitinkadetit saivat oppia harjoituksessa Syndalenissa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 21.4.2021 11.21
Tiedote

Jalkaväkikoulun 105. kadettikurssin kranaatinheitinopintosuunnan kadetit osallistuivat Uudenmaan prikaatin SYD 1/21 -harjoitukseen Syndalenissa 12.-18.4.2021. (Koko harjoitus on 10. - 24.4.2021.) Kranaatinheitinopintosuunnan kadetit olivat harjaantumassa kranaatinheitinammuntojen eri johto- ja varotehtävissä.

Harjoitus on yksi tärkeimpiä kranaatinheitinopintosuunnan kadettien koulutuksessa saavutettavien oikeuksien ja lisenssien saavuttamisen sekä ammuntojen toimihenkilötehtävissä harjaantumisen näkökulmasta. Kadetit toimivat harjoituksessa Kaartin jääkärirykmentin sekä Uudenmaan prikaatin joukkojen kanssa.

Kadettien kommentteja harjoituksesta: 

- Oli hienoa päästä kouluttamaan aliupseerioppilaita, jotka eivät olleet niin harjaantuneita kuin joukkotuotanto- eli jotu-joukkueet. 
- Oli erilaista päästä antamaan palautetta myös ruotsiksi.
- Eri joukkojen kanssa toimiminen haastoi kadetteja, sillä eri joukko-osastojen joukot tekivät samat asiat hieman eri tavalla.
- Ammunnat tarjosivat kadeteille hyvän mahdollisuuden harjaantua myös kouluttajan tehtävissä. 
- Toiminta varusmiesten kanssa oli erinomaista työharjoittelua.
- Hienoa päästä mittamaan koko kadettiajan tuottamaa osaamista toimimalla varotehtävissä sekä kouluttajana. Tämän harjoituksen perusteella valmiudet toimia kranaatinheittimistön kouluttajan tehtävissä ovat hyvät. 
-  Opettavaista päästä muiden joukkojen harjoitukseen ja nähdä joukko-osastojen kouluttajia työssään sekä tutustua muihin kranaatinheitinkouluttajiin eri joukkojen harjoituksissa.
- Harjoituksen ilmapiiri on ollut erinomainen. Uudenmaan prikaatin ja Kaartin jääkärirykmentin henkilöstö oli ennen täysin vierasta ennen harjoitusta, mutta kaikkiin on ollut helppo tukeutua ja myös he ovat tukeneet oppimisessa.

Kouluttajien kommentteja: 


-Harjoitus palveli kadettien oppimista erinomaisesti.
-Yhteistyö oli mutkatonta.
-Joukko-osastojen ja puolustushaarojen sekä Jalkaväkikoulun yhteistyö oli saumatonta.
-Motivoituneiden kadettien ja motivoituneiden joukkojen kanssa oli mukava toimia.

Jalkaväkikoulu ja koko Maasotakoulu kiittää Uudenmaan prikaatia, Kaartin jääkärirykmenttiä ja muitakin harjoituksen yhteistyökumppaneita sekä osallistujia!

Kadetit opiskelevat sotatieteiden kandidaateiksi Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK), mutta suuri osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa ja Maasotakoulun aselajikouluissa, muun muassa Jalkaväkikoulussa. 105. kadettikurssin kadetit valmistuvat sotatieteiden kandidaateiksi syksyllä 2021.
 

´