Hyppää sisältöön

Jätteen dumppaaminen harjoitusalueiden harmina

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 5.5.2020 16.36
Tiedote
Kasa sekalaista talousjätettä, kuten muovia, piuhoja ja lamppuja, heitettynä maastoon.

Porin prikaatin harjoitusalueilla - erityisesti Niinisalon Hämeenkankaalla - on raportoitu kuluvan vuoden aikana useita havaintoja, jossa ulkopuoliset tahot ovat jättäneet tahallaan maa-ainesta, puutarhajätettä ja jopa sekalaista kotitalousjätettä harjoitusalueiden maastoon. Prikaati peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja ympäristöstä huolehtimista.

Vastaavaa toimintaa on ollut myös aiempina vuosina, ja ympäristönsuojelullisista syistä havaitut tapaukset ilmoitetaan matalalla kynnyksellä poliisille. Porin prikaatin ympäristösuunnittelija Sanna Matintalo on huomannut toimintaan liittyvän myös tietämättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä.
- Joitakin ylijäämämaan ja puutarhajätteen tuojia on tavattu myös paikan päältä ja osalle ihmisistä tuntuu tulevan yllätyksenä, että niin sanotun luonnonjätteen toimittaminen metsään on lainkin mukaan kiellettyä.

Kuitenkin myös harmittomalta vaikuttavalla luonnonjätteellä, kuten ylijäämämaalla, risuilla ja puutarhajätteellä, saattaa olla ympäristövaikutuksia, joita jätteen tuoja ei osaa edes ajatella. Esimerkiksi kodin parkkipaikalta tai tieltä poistettu maa-aines voi sisältää ajoneuvoista valunutta polttoainetta tai moottoriöljyä. Hämeenkangas on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta, josta moni saa myös juomavetensä. Osassa aluetta pohjavesi voi olla hyvin lähellä maanpintaa, ja jos tällaiselle alueelle tuodaan vaikka öljyllä pilaantunutta maata, on vaarana jopa pohjaveden saastuminen. 

Puutarhajätteen joukossa leviävät muun muassa kasvitaudit sekä erilaiset kasvien juurakot ja siemenet. Ympäristösuunnittelija Matintalon mukaan myös suojellun Yskänlähteen lähistölle on tuotu puutarhajätettä, jonka joukossa on vieraslajiksi luokiteltavaa jättipalsamia. Jättipalsami leviää tehokkaasti ja sen siemenet säilyvät maassa useampia vuosia, joten sen hävittäminen on haastavaa ja se leviää erityisen tehokkaasti veden kautta. Pahimmassa tapauksessa herkkään lähdeluontoon levitessään jättipalsami voisi pilata koko ainutlaatuisen suojelukohteen. Haitallisten vieraslajien käsittely niin, että ne voivat levitä luontoon, on lailla kielletty, muistuttaa Matintalo.
- Sekajätteen vieminen maastoon on aina rikos. Kiellettyä on myös ilman lupaa toisten omistamalle alueelle ylijäämämaan tai puutarhajätteen toimittaminen, vaikka näistä ei ympäristöhaittaa aiheutuisikaan.

Porin prikaati haluaa edistää ympäristöstä huolehtimista yhteistyössä harjoitusalueiden maanomistajan, Metsähallituksen, kanssa. On syytä muistaa, että roskaaja on jätelain mukaisesti aina vastuussa siivoamisen kustannuksista. Roskaamisesta ja muun jätteen dumppaamisesta on edellä mainittu huomioiden myös tarkoituksenmukaista ilmoittaa poliisille, sillä muuten siivoamisen kustannuksista vastaa alueen haltija.

Mikäli erilaisista jätejakeista eroon pääseminen askarruttaa, kunnallinen jätelaitos tai paikallinen jätekeskus osaa neuvoa, mihin kotitalouksien jätteet saa toimittaa. Myös paikalliset jätehuoltoyritykset tarjoavat palveluita erilaisissa jätehuoltoon liittyvissä ongelmissa.

Porin prikaatin harjoitusalueeen maastoon Hämeenkankaalle hylätty sohva, matto ja kaksi tyynyä.
Ulkoilija teki Hämeenkankaalla havaitsemastaan roskaamisesta rikosilmoituksen 14.4.2020. Porin prikaati siivosi jätteet maastosta.

´