Hyppää sisältöön

Johtajakoulutus kasvattaa ja kehittää varusmiehistä johtajia

Maavoimat
Julkaisuajankohta 28.7.2020 9.48
Tiedote

Johtajakoulutuksen aikana varusmiehet koulutetaan johtamaan sodan ajan joukkoja. Varusmiesten johtajakoulutus aloittaa koko asevelvollisuusajan (varusmiespalvelus ja reservin aika) kattavan kehittymisen ja kasvamisen ihmisten johtajaksi.

Johtajakoulutus jakaantuu reservin aliupseerien ja upseerien koulutukseen. Kaikki johtajakoulutukseen valittavat käyvät aliupseerikurssin ensimmäisen jakson. Reserviupseereiksi koulutettavat jatkavat sen jälkeen reserviupseerikurssilla ja aliupseereiksi koulutettavat jatkavat aliupseerikurssin toiselle jaksolle.

Johtaja- ja kouluttajakoulutuksessa perehdytään syväjohtamiseen ja koulutustaitoon. Koulutus antaa hyvät perusteet johtaja- ja kouluttajatehtäviin sekä mahdollisuuden harjaantua johtajana. Varusmiesjohtaja on vastuussa alaisistaan ja käyttöön annetusta materiaalista. Varusmiesjohtajana toimitaan todellisessa käytännön johtajatehtävässä, joka ei olisi mahdollista pelkästään teoriaopinnoissa.

Reserviupseeriksi-koulutus

Reserviupseerikurssin tavoitteena on tuottaa koulutettavista toimintakykyisiä ja toimeenpanokykyisiä joukkueenjohtaja. Maavoimien reserviupseerikoulutusta annetaan Maasotakouluun kuuluvassa Reserviupseerikoulussa Haminassa ja panssarireserviupseerikurssilla Panssarikoulussa Parolassa.

Kurssin aikana koulutettavat saavat perusteet joukkueen tai jaoksen (noin 30 hengen kokoisen joukon) johtamiseen taistelukentällä. Reserviupseerikurssi kestää Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti 16 viikkoa. Reserviupseerikoulutus sisältää reserviupseerikurssin ja reserviupseerin johtajakauden täydennyskursseineen. Reserviupseerien johtajakausi alkaa reserviupseerikurssin päätyttyä ja kestää loppupalvelusajan, yleensä 16–18 viikkoa.

Reserviupseereiksi koulutetaan vajaat 10 prosenttia varusmiehistä. Heidät valitaan aliupseerikurssin 1. jakson aikana osoitetun kyvykkyyden ja sopivuuden perusteella. Maavoimien reserviupseerikurssi on vaativa ja haastava, mutta ikimuistoinen kokemus.

Aliupseerikoulutus

Aliupseerikoulutuksen päämääränä on, että varusmiespalveluksen suoritettuaan koulutettavat ovat osaavia ja toimintakykyisiä esimiehiä ja kouluttajia, jotka hallitsevat koulutushaaransa mukaisen ryhmän suuruisen osaston johtamisen taistelussa tai osaavat toimia erikoistehtävässään sekä osaavat kouluttaa johtamaansa joukkoa.

Aliupseerikoulutus sisältää aliupseerikurssin ja aliupseerin johtajakauden. Aliupseerikurssi kestää 12 viikkoa ja se koostuu kahdesta jaksosta. Aliupseerien johtajakausi alkaa aliupseerikurssin päätyttyä ja kestää loppupalvelusajan, yleensä 26 viikkoa.

Aliupseerikursseja järjestetään lähes jokaisessa joukko-osastossa. Esimerkiksi Maasotakoulussa aliupseerikoulutusta annetaan kuljetus- ja sotilaspoliisilinjoilla. Aliupseereiksi koulutetaan hieman yli 20 prosenttia varusmiehistä.
 

Johtajakoulutukseen hakeutuminen

Jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus päästä johtajakoulutukseen – omat kyvyt ratkaisevat. Johtajavalinnat tehdään erikoisjoukkoja lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa samaan aikaan ja samalla tavalla. Johtajakoulutukseen valitaan koulutushaarajakson lopulla valintakriteerien perusteella soveltuvimmiksi arvioidut varusmiehet. Valittavien määrä riippuu joukkotuotantotarpeesta.

Halukkuudesta johtajakoulutukseen kannattaa kertoa jo kutsunnoissa. Valinnassa vaikuttavat eniten varusmiespalveluksen alussa osoitetut kyvyt ja henkilökohtaiset johtajaominaisuudet.

Johtajakoulutuksesta on hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Johtajakoulutuksen arvostus näkyy opiskelussa ja työelämässä.

Lisätietoa johtajakoulutuksesta löytyy Sotilaan käsikirja 2020:sta.

´