Hyppää sisältöön

Johtamisjärjestelmä - tulta, liikettä ja tekniikkaa

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 3.12.2020 19.32
Tiedote
maastokuvioinen merikontti järven rannalla
Keihäs20 -harjoituksessa taistelevien joukkojen käytössä on johtamisjärjestelmä M18

Taistelukentän tärkeimmät elementit ovat tuli ja liike. Johtamisjärjestelmän avulla nämä taistelun elementit sovitetaan ja aikautetaan yhteen. Keihäs20 -taisteluharjoituksessa liikkuvien sotatoimienjohtamiseen käytettävä johtamisjärjestelmä koostuu laajasta valikoimasta tiedonsiirto- ja johtamispaikkaratkaisuja sekä erilaisia palveluita.

Joukkojen omien orgaanisten viestijoukkojen paikallisesti toteuttamat ja ylläpitämät palvelut liitetään ja yhteen sovitetaan suunnitelmien mukaisesti ylemmän johtoportaan viestijoukkojen sekä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen tuella yhdeksi yhteen toimivaksi alueelliseksi johtamisjärjestelmäksi. Tähän järjestelmään luodaan tarvittavat liitynnät ja rajapinnat valtakunnallisiin palveluihin ja tietovarantoihin.  Näin muodostuu monikerroksinen ja varmennettu järjestelmä, joka tarjoaa useita eri palveluita käyttäjän tarpeen toteuttamiseen.

Liitynnät johtamisjärjestelmään kuuluvat myös yhtenä osana kaikkiin asejärjestelmiin tavalla tai toisella. Digitalisaatio sekä kyky tuottaa ja siirtää tietoa myös muuttaa käsitystämme taistelukentästä. Perinteisestä asejärjestelmän lavetista kehittyy muutoksen myötä sensori, joka asevaikutuksen lisäksi kykenee valvomaan ja tiedustelemaan ympäristöään. Tästä syystä johtamisjärjestelmä poikkileikkaa kaikki aselajit ja toimia-alat. Tämä kehitys tulee vain kiihtymään tulevaisuudessa. 

Keihäs20 -harjoituksessa taistelevien joukkojen käytössä oleva uusi johtamisjärjestelmä M18 mahdollistaa digitaalisten johtamisen palveluiden tuottamisen taisteluiden painopisteeseen sekä niiden siirtämisen taisteluiden mukana. Harjoituksessa järjestelmän käyttöön harjaannuttiin varusmiehestä reserviläiseen. Harjoituksen kokemusten perusteella voidaan edelleen todeta johtamisjärjestelmän tukevan ja mahdollistavan, olipa kyseessä tilannetiedon tai käskyn välittäminen, tulikomento tai huollon tilaus. Tästä syystä voidaankin hyvällä syyllä sanoa johtamisjärjestelmän "ampuvan tarkasti" ja aina kovilla!

´