Hyppää sisältöön

Joukkueenjohtajakurssilta valmiudet Maanpuolustuskorkeakouluun

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 13.7.2017 13.40
Tiedote

Maasotakoulu toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin 17 Reserviupseerikoulussa Haminassa 17.7. – 18.8.2017 välisenä aikana.

Kurssille ovat oikeutettuja osallistumaan ehdollisen opinto-oikeuden tai varasijan 104. kadettikurssille tai 87. merikadettikurssille saavuttaneet opiskelijat, jotka eivät ole reserviupseereita.

Kurssin teoreettinen maksimioppilasvahvuus on 70 opiskelijaa.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kurssin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opintojen aloittamiselle kadettikurssilla.

Joukkueenjohtajakurssin opetustarkoituksena on antaa kaikille upseerin koulutusohjelmaan hyväksytyille yhtäläiset perusteet joukkueenjohtajan tehtävistä sekä joukkueen johtamisesta ja kouluttamisesta.

Kurssin tulotilaisuus pidetään Maneesissa 25.7.2017 klo. 13.00 alkaen.

Hyväksytysti suoritettu kurssi ei tuo opiskelijalle reservin vänrikin/aliluutnantin ylennystä. Ylennykseen tarvitaan lisäksi noin kolmen kuukauden opiskelu kadettikurssilla. Opiskelijoiden ylentämisestä perusteiden täytyttyä vastaa MPKK.

´