Hyppää sisältöön

KAAKKO16-harjoitus on päättynyt

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 2.6.2016 19.42
Tiedote
Sotilas ampuu rynnäkkökiväärillä metsässä sinko selässä

Maavoimien järjestämä KAAKKO16-harjoitus päättyi 2.6.2016. Harjoitukseen osallistui 28.5.–2.6.2016 yli 8500 varusmiestä, reserviläistä ja henkilökuntaan kuuluvaa lähes kaikista maavoimien joukko-osastoista, meri- ja ilmavoimista sekä Rajavartiolaitoksesta. Harjoituksen tavoitteena oli kehittää maavoimien joukkojen eri suorituskykyjä ja parantaa yhteistoimintaa kaikkien harjoitukseen osallistuneiden kesken.

KAAKKO16-harjoitus koostui ampuma- ja taisteluvaiheista, joihin osallistui varusmiesten ja henkilökunnan lisäksi noin 3000 reserviläistä. Harjoituksen johtaja, eversti Asko Muhosen mukaan sekä varusmiehet että reserviläiset suoriutuivat harjoituksesta erinomaisesti.

- Suomalainen reservi on uskottava. Heti harjoituksen alussa toteutettiin kovapanosammunnat, jonka jälkeen joukot olivat valmiita ja suorituskykyisiä aloittamaan haastavan taisteluvaiheen. Harjoitus vahvisti käsitystämme siitä, että maavoimilla on kaikilla tasoilla toimiva järjestelmä. Niin varusmiehet, reserviläiset kuin palkattu henkilökuntakin suoriutuivat vaativista tilanteista mallikkaasti. Myös yhteistyö eri viranomaisten välillä on sujunut hyvin ja kehittämishakuisesti, totesi eversti Muhonen harjoituksen päätyttyä.

Panssarivaunu jonka katolla tähystävä sotilas

Presidentti vakuuttui näkemästään

Puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö tarkasti harjoituksen 30.5.2016. Presidentille esiteltiin maavoimien joukkojen taisteluvaiheen toimintaa aina johtoportaasta hyökkäyskärjen taisteluihin asti. Tiedotteessaan presidentti totesi harjoituksen olleen vaikuttava suoritus ja jättäneen vakuuttavan kuvan siitä, miten suomalaiset asioita hoitavat.

- Uskon, että presidentille jäi uskottava ja siten oikea kuva maavoimien hyvästä suorituskyvystä, kommentoi eversti Muhonen presidentti Niinistön tarkastusta.

Sotilas juttelee Presidentti Sauli Niinistön kanssa metsässä

Harjoituksen päättyessä reserviläiset suuntasivat kotimatkalle ja varusmiehet takaisin kotivaruskuntiinsa. Monille varusmiehille KAAKKO16 oli viimeinen harjoitus palvelusaikana ja niin kutsuttu loppusota. Viikon aikana saatujen havaintojen perusteella reserviläisten suorituskyky on korkealla tasolla ja varusmiehistä reserviin on siirtymässä erittäin suorituskykyinen ja motivoitunut joukko.  

´