Hyppää sisältöön

Kaakon ilmapuolustajien osaamisen näytön paikka

Karjalan prikaatiMaavoimat
Julkaisuajankohta 20.5.2019 10.16
Tiedote
Kaksi sotilasta aurionkoisella rannalla, toinen tähtää ilmatorjuntaohjuksella ja toinen tähystää kiikareilla

Ilmatorjuntaohjuspatteri 05M aloitti ohjusammunnoilla, joissa parhaat ampujat pääsivät ampumaan kovia ohjuksia. Lukemattomat simulaattorilla suoritetut laukaukset kantoivat hedelmää ja ampujat suoriutuivat ammunnoissa erinomaisesti.

Ilmapuolustusharjoitus 119 Lohtajalla on taas kerran Salpausselän ilmatorjuntapatteriston varusmiesten saapumiserän tärkein harjoitus. Joukkotuotannossa olevat johtokeskuksen (JOKE06), ilmatorjuntaohjuspatteri 05M:n ja aliupseerikurssin varusmiehet pääsevät testaamaan osaamisensa sekä oppimaan lisää yksilön ja joukon taitoja. Ilmapuolustusharjoituksessa on erinomaiset puitteet niin ammunnoille kuin taisteluharjoitukseen.

Katso video ITO05M -ohjusammunnasta: https://www.facebook.com/maavoimat/videos/351631559040836/

Lisää kuvia: https://www.facebook.com/pg/maavoimat/photos/?tab=album&album_id=2316283645061678

Sotilas ampuu ilmatorjuntaohjuksella ja ohjuksen perästä tulee liekkejä

Ilmatorjuntaohjus ammutaan ilmaan

Ilmatorjuntaohjuspatteri 05M aloitti ohjusammunnoilla joissa parhaat ampujat pääsivät ampumaan kovia ohjuksia. Lukemattomat simulaattorilla suoritetut laukaukset kantoivat hedelmää ja ampujat suoriutuivat ammunnoissa erinomaisesti. Osa ohjuspatterin varusmiehistä ja johtokeskusyksikön varusmiehet ampuivat ilmatorjuntakonekiväärillä ilma-ammunnat. Aiemmin pinta-ammunnoissa saatu kokemus näkyi ja ilma-ammunnat sujuivat ilman turhaa jännitystä.

Sotilas ampuu ilmatorjuntakonekiväärillä

Lohtajalla patteriston joukot saivat myös kertausta elektronisen sodankäynnin ilmiöihin ja kuinka oma tehtävä saadaan suoritettua kaikissa tilanteissa. Siitä oli hyvä aloittaa taisteluvaihe. Itseluottamus on kunnossa.

Taisteluvaiheen parasta antia ovat oikeat lentokoneet niiden lukemattomien simulaattorikoneiden jälkeen. Koko johtamisen ketju saadaan harjoitettua ja testattua. Viestiyhteyksien rakentaminen, maalin löytäminen tutkilla, ennakkovaroituksen saaminen ampuville joukoille, maalin havaitseminen ja siihen vaikuttaminen kehittävät joukkojen suorituskykyä entisestään. Kaikille löytyy tärkeä tehtävä.

Kaksi sotilasta aurionkoisella rannalla, toinen tähtää ilmatorjuntaohjuksella ja toinen tähystää kiikareilla

Odotamme innolla tulevia päiviä, eilinen taisteluvaiheen aloitus onnistui hyvin ja monta onnistunutta suoritusta nähtiin. Seuraavat päivät tulevat pitämään sisällään haastavia tilanteita ja kaikki pääsevät näyttämään osaamisensa. Joka tapauksessa joukkomme ovat entistä parempia tämän harjoituksen jälkeen.

´