Hyppää sisältöön

Kainuun maakuntakomppania – paikallispuolustusketjun vahva lenkki

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 30.9.2021 8.43
Uutinen
Reserviläinen maastopuvussa ja kypärässä suojautuu maahan taustallaan sinistä savua.

”Ryhmittyy puolustukseen… torjuu vihollisen hyökkäykset ja pitää… valmistautuu suojaamaan... Alue tulee olla omien joukkojen hallussa...”

Komentajan maakuntakomppanialle antama tehtävä ja haluttu loppuasetelma on selvä. Aikaa yksikön pääosan saapumiseen ja tehtävään siirtymiseen on enää alle vuorokausi – johtoporras ja kuljettajat astuivat palvelukseen aamulla.

Seuraavana päivänä sotavalmiustarkastuksen jälkeen komppania saa taistelukoulutusyksiköltä tukea kohdistusammuntojen muodossa ja nopeuttaa siten valmisteluja toiminta-alueelle siirtymiseksi.

Ryhmittymisen jälkeen puolustusvalmistelut, taistelutilan muokkaus ja joukon omatoiminen koulutus jatkuvat kosketukseen asti. 

”Tilannetietoja: Alueella havaittu vihollisen tiedusteluosia... kärkiosasto etenee...tulitukiosia ryhmittyy...”

Radio räsähtää ja joukkueenjohtaja ilmoittaa ensimmäisestä taistelukosketuksesta. Tilanne on päällä – on syyskuu 2021 ja paikallispuolustusharjoitus on täydessä käynnissä. 


Nousujohteinen ja pitkäjänteinen harjoittelu tuo tulosta

Kainuun maakuntakomppanian eli KAIMAAKK:n tämän vuoden päätapahtumaa osana syksyn paikallispuolustusharjoitusta valmisteltiin melko tarkkaan vuoden verran. Komppanian koulutuksen sykli on yleensä kolmen vuoden periodeissa, johon tämän kertaiset aiheet sopivat hyvin täydentämään aiempia osaamisalueita.

Koulutussuunnitelma 2020 - 2021 oli rakennettu joukon vapaaehtoisten harjoitusten sekä johdon tehtäväkohtaisten kertausharjoitusten osalta nousujohteisesti palvelemaan koko komppanian harjoitusta. Viime syksystä lähtien valmistauduttiin sekä yksittäisen taistelijan perustaitojen että aseistuksen ja ryhmä- ja joukkuetason taktiikan osalta tiedossa oleviin vaativiin tehtäviin. Puolustustaistelun eri osa-alueita hiottiin paitsi paperilla, myös simulaattoreilla sekä kovilla ampumatarvikkeilla taisteluammunnoissa. Jälkikäteen on hyvä todeta, että harjoittelu tuotti haluttua tulosta.

Paikallispuolustusharjoitus on paitsi koulutettavalle joukolle vaativa tapahtuma, myös osalle ammattisotilaista yksi harjoitus omissa poikkeusolojen tehtävissään. Tämän vuoden Kainuu 2021 -paikallispuolustusharjoituksessa oli lisäksi merkittävässä roolissa useita reserviläiskouluttajia. Yhteistyö reservi- ja ammattisotilaiden kesken on nykypäivänä sujuvaa ja luontevaa sekä ehdottoman mielekästä kaikille osapuolille.

Kainuu 2021 -harjoitus tarjosi KAIMAAKK:lle erinomaisen tason mittauksen. Joukon perustamiseen ja tehtäviin liittyvät suorituskykyvaatimukset pystyttiin täyttämään ja osin jopa ylittämään. Paikallispuolustuksen ketjussa jokainen lenkki on tärkeä ja maakuntakomppania on valmiina käskettyihin tehtäviin!

KAIMAAKK kohta jo kutsuntaiässä

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta maakuntakomppanian ensimmäisistä harjoituksista, joissa etsittiin alueen vapaaehtoisista reserviläisistä runkoa perustettavalle yksikölle. Edelleen joukossa on useita alkuhetkistä mukana olleita aktiivisia sotilaita.

Maakuntakomppaniassa osa henkilöstöstä on tehnyt sitoumuksen Puolustusvoimien kanssa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sitoutuminen on molemminpuolinen osoitus halusta toimia maanpuolustuksen kannalta tärkeässä tehtävässä: Puolustusvoimat osoittaa joukolle poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia harjoitella esimerkiksi poikkeusolojen tehtäviä. 

Reserviläinen puolestaan osoittaa sitoumuksella valmiutensa ja antaa aikaansa yhteiseksi hyväksi. Sitoutunut henkilöstö varustetaan ns. kotivarustuksella eli jokainen kuittaa mm. maastopuvun ja muun kenttävarustuksen kotona säilytettäväksi. Näin joukon lähtövalmius on hyvä, mikäli tarve tulisi esimerkiksi virka-aputehtävään liittyen. 

Maakuntakomppaniaa voidaan siis käyttää sodanajan tai muun poikkeusolon lisäksi myös virka-aputehtäviin, joihin osa koulutuksesta liittyy. Sitoumus ei kuitenkaan ole luonteeltaan millään muotoa ehdotonta tai siten velvoittavaa, että se estäisi normaalia arkielämää. Ennemminkin kyse on resurssista ja osallisuudesta, jota voi hyödyntää eri tavoin.

Reserviläisarmeijan parhaat puolet näkyvät osaavassa joukossa

Maakuntakomppaniat ovat tärkeä osa paikallispuolustusta. Olennainen - ja kokoaan suurempi - etu on oman alueensa seudut ja ihmiset hyvin tunteva joukko. Kuten sanonta kuuluu: ”maakuntakomppania tuntee jokaisen polun ja ojanpenkan toiminta-alueellaan.” Joissain tilanteissa nämä voivat olla arvokasta pääomaa.

Toiminta maakuntakomppaniassa on myös erinomainen esimerkki siitä mikä merkitys sekä vapaaehtoisuudella että suomalaisella koulutustasolla on. Pienellä maalla ei ole voimavaroja hukattavaksi, joten jokaisen pienikin panos on merkittävä. Tämä konkretisoituu siinä, että siviiliammattilaisista löytyy usein osaajat moneen tilanteeseen; esimerkiksi elektroniikka-asentajaa, sairaanhoitajaa, raskaan ajoneuvon ammattikuljettajaa ja ict-spesialistia tarvitaan sotatoimiin aivan yhtä lailla kuin perinteistä rynnäkkökivääritaistelijaakin.

Komppanian on tarvittaessa myös kyettävä itsenäisesti kouluttamaan ja toimimaan omatoimisesti ilman välitöntä tukea. Kun osaaminen kootaan, se yhdistyy voimaksi!

Mikäli olet valmis antamaan muutaman päivän vuodessa maanpuolustukselle ja samalla itse saamaan laadukasta koulutusta uusiin haasteisiin, hakeudu maakuntakomppaniaan.

Hyvähenkiseen joukkoon on hienoa kuulua - tervetuloa! Lisätietoja saat Kainuun prikaatista tai aluetoimistostasi sekä intti.fi:stä

Kirjoittajat: kapteeni (res) Terho Pekkala & majuri Jukka Hoppania
Pekkala on toiminut reservin upseerina Kainuun maakuntakomppaniassa vuodesta 2007 alkaen ja on nykyisin komppanian päällikkö.
Hoppania palvelee Kainuun prikaatin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vastaavana upseerina (vmp-upseeri). Hän on myös Kainuun maakuntakomppanian pääkouluttaja ja toimii yksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kainuun maakuntakomppanian suunnitellut koulutukset 2022

Kainuun maakuntakomppanian vapaaehtoinen harjoitus 1/22 12.-13.2.2022

  • Rekrytointitilaisuus
  • Kuntotestit
  • Ase- ja ampumakoulutus

Kainuun maakuntakomppanian vapaaehtoinen harjoitus 2/22 9.-10.4.2022

  • Taistelukoulutus
  • Ase- ja ampumakoulutus
  • Kalustokoulutus

MPK:n Havu 22 -harjoitus 5.-7.8.2022

  • Taistelukoulutus
  • Kalustokoulutus

Vuosanka 22 -harjoitus 2.-4.9.2022

  • Taisteluammunnat
  • Muonitusryhmän koulutus

Lisäksi MPK:n koulutuskalenterin 2022 mukaiset kurssit, joille voi vapaasti hakeutua oman kiinnostuksen mukaisesti.