Hyppää sisältöön

Kainuun prikaati harjoittelee tiiviisti Vuosangassa

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 8.10.2021 9.55
Tiedote

Kainuun prikaatin harjoittelee Vuosangassa 11.10.-6.11. osastoittain.

Kyseessä on valmistavat aselajiharjoitukset ennen kotiutuvan varusmieserän viimeistä taisteluharjoitusta Vuosangassa marras-joulukuussa. Harjoitukset toteutetaan osastoittain, joihin varusmiehet on palveluksen alkuvaiheessa jaettu. 

Ensimmäisessä vaiheessa 11.-22.10. harjoittelevat Pohjan pioneeripataljoonan, Pohjois-Suomen viestipataljoonan sekä osa Kuopion huoltopataljoonan varusmiehistä. Harjoituksen päämääränä on kouluttaa taisteluvaiheessa aselajien yhteistoimintaa vaativissa olosuhteissa ja taktisissa tilanteissa. Joukon vahvuus on 630 sotilasta.

Toisessa vaiheessa 25.10.-5.11. harjoittelee Kainuun jääkäripataljoona toteuttaen Valmiusyksikön osalta tärkeimmät ryhmän ja joukkueen taisteluammunnat ja harjoittaen jääkärijoukkoja koulutussuunnitelman mukaisissa kokoonpanoissa. Joukon vahvuus on 780 sotilasta.

Kolmannessa vaiheessa 30.10.-6.11. harjoittelee Kainuun tykistörykmentti sekä osa Kuopion huoltopataljoonan varusmiehistä toteuttaen tykistön ja kranaatinheittimistön ammunnat sekä koulutuskauden mukaiset taisteluammunnat. Painopiste on aselajiosaamisen kehittämisessä. Harjoitusjoukon vahvuus on 680 sotilasta.

Joukot siirtyvät harjoitusalueelle varuskunnasta Kajaanista valtatie 5 ja Vartiustien sekä valtatie 6 ja Kaitaansalmen kautta 11.10, 25.10. ja 30.10. Paluumarssit toteutetaan 22.10., 5.11. ja 6.11. vastaavia reittejä varuskuntaan.

Ampumatiedotteet löytyvät viimeistään kaksi viikkoa ennen ammuntojen alkamista Puolustusvoimien internetsivuilta osoitteesta puolustusvoimat.fi/ajankohtaista/ampuma-ja-melutiedotteet sekä Ylen teksti-tv:stä sivulta 591.

Ampuma- ja harjoitusalue Huolto Jalkaväki Joukko-osasto Kajaani Kenttätykistö Pioneeri Viesti
´