Hyppää sisältöön

Kainuun prikaatille ISO 9001 -sertifikaatti

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 3.4.2020 10.56
Tiedote

Kainuun prikaatille luovutettiin tänään vuosipäivänsä kunniaksi ISO 9001 -laatusertifikaatti.

A-Quality Oy:n 25.-26.11.2019 toteuttamassa auditoinnissa todettiin Kainuun prikaatin järjestelmän täyttävän ISO 9001:2015-vaatimukset.

- Selvitysten mukaan kenelläkään NATO- tai NATO-kumppanuusmaiden varusmiehiä kouluttavalla joukko-osastolla ei ole ISO 9001 -sertifikaattia. Kainuun prikaati tekee historiaa, kun se saa sertifikaatin ensimmäisenä Euroopassa, kenties ensimmäisenä maailmassa, kun vertailussa ovat varusmiehiä kouluttuvat joukko-osastot, toteaa pääauditoija Markku Ahlberg A-Quality Oy:stä.

- Kainuussa tehdään laatutyötä oikealla tavalla, oikealla asenteella. Puolustusvoimien laatupalkinto (2003), Suomen laatupalkinto (2005) ja osallistuminen EU:n julkisen sektorin laatukonferenssiin (2006) olivat jo konkreettinen osoitus siitä, että Kainuun prikaati on oikealla tiellä.

- Henkilökohtaisesti arvostan suuresti, että tämä silloin alkanut laatutyö on saanut jatkua ja on tuonut jatkuvasti esille esimerkillistä toimintaa. On ollut suuri ilo ja kunnia saada suorittaa Kainuun prikaatin toimintajärjestelmän arviointi, jonka tuloksena siis tänään saan luovuttaa ISO 9001 -sertifikaatin.

Kainuun prikaatin yksi menestystekijä ja voimanlähde on jo vuosia jatkunut laadunhallintatyö ja jatkuvan parantamisen mentaliteetti.

- Yhdessä tehdystä korkeatasoisesta toiminnastamme löytyy edelleen asioita, joita voimme tehdä yhä viisaammin ja paremmin. Koko henkilöstön voimin tehdyllä jatkuvalla arviointi- ja parantamistyöllä pyrimme jatkossakin ennakoiden vastaamaan niin pieniin kuin suurempiinkin toimintaympäristön muutoksen asettamiin haasteisiin. Tästä ponteva toimintamme käsillä olevassa koronakriisissä on hyvä esimerkki, huomautti Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Tuomo Repo vuosipäivätilaisuuden puheessaan.

Kainuun prikaatissa laatutyön ja jatkuvan parantamisen moottorina sekä prikaatiin tulleen uuden henkilöstön rinnalla kulkijana on toiminut jo parikymmentä vuotta laatupäällikkö majuri Jari Pääsinniemi.

- Jari Pääsinniemen tuki ja tutorointi niin komentajistolle, päällikköportaalle kuin koko henkilöstöllekin on ollut jatkuvan parantamisen ja prikaatin tuloksen teon kivijalka.

Kainuun prikaati lukuina

Kainuun prikaati on Maavoimien kouluttava joukko-osasto, jossa henkilöstöä on noin 500 ja varusmiesvahvuus on 2700. Vuosittain koulutetaan 3 800 varusmiestä ja noin 3000 reserviläistä sekä osallistutaan 700 maanpuolustustapahtumaan.

Virka-apua muille viranomaisille annetaan noin sata kertaa vuodessa.

Kainuun prikaatin budjetti on 50 milj. euroa ja sen toiminta-alue käsittää 103 000 km2 väli-Suomen alueelta.

Kainuun prikaatin vastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Kainuun prikaati sijaitsee Kajaanissa ja sen kolme aluetoimistoa Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa.

ISO 9001 -standardista

ISO 9001 -standardi on nykyään maailman käytetyin standardi. Lukuisat organisaatiot ympäri maailmaa vaativat toimittajiltaan ISO 9001 -standardin vaatimusten täyttämistä.

Kansainvälinen standardisointijärjestö ISO aloitti vuonna 1980 työnsä päämääränään synnyttää erilaisten organisaatioiden toimintajärjestelmille yhteiset tavoitteet ja vaatimukset. ISO:n tekninen komitea TC 176 sai työnsä valmiiksi vuonna 1987, jolloin ISO 9000 -standardisarjasta valmistui neljä standardia. Näistä neljästä standardista ISO 9001 määritti vaatimukset laadunhallintajärjestelmille, joita voidaan kutsua myös toimintajärjestelmiksi, koska arvioinnin kohteena on organisaation toiminta.

´