Hyppää sisältöön

Kansainvälinen toiminta osaksi Maavoimien valmiusyksiköiden koulutusta

Maavoimat
Julkaisuajankohta 1.8.2019 13.33
Tiedote

Kansainvälisen toiminnan koulutuskokeilu toteutetaan syksyn 2019 aikana Kaartin jääkärirykmentissä ja Jääkäriprikaatissa. Maavoimien valmiusyksikkökoulutusta kehitetään osana Koulutus2020 -ohjelmaa.

Kurssien päämääränä on parantaa valmiusyksiköiden sotilaiden valmiuksia kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja kriisinhallinnassa. Maavoimien kansainvälinen koulutus- ja harjoitustoiminta on joukko-osastoissa säännöllistä ja sen määrä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Uudella koulutusmoduulilla parannetaan entisestään asevelvollisten edellytyksiä toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Valmiusyksikkökoulutus tuottaa osaamisen toimia vaativissa taistelutehtävissä sekä perustietoja ja -taitoja useasta eri aselajista. Monipuolinen osaaminen on eduksi sekä kansainvälisessä harjoitustoiminnassa että etenkin kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa, joissa vaaditaan usein perustehtävää laajempaa osaamista. Valmiusyksikkökoulutus antaa erinomaiset valmiudet kriisinhallintatehtäviin ja se katsotaan eduksi hakeuduttaessa Maavoimien johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Koulutuksen aikana varusmiehille koulutetaan muun muassa kansainvälisen toiminnan, sotilasenglannin, tilannejohtamisen sekä räjähdetietoisuuden perusteet. Koulutuksen aikana harjoitellaan toimintaa tarkastuspisteillä, yhteistoimintaa helikopterien kanssa, etsintää, saattoa, suojausta ja aluevalvontaa. Koulutuskieli harjoituksissa on englanti. Koulutuskokeilu alkaa koulutukseen sovitettuna Kaartin jääkärirykmentissä viikolla 32 ja Jääkäriprikaatissa viikolla 35. Kokeilu laajennetaan kaikkiin Maavoimien joukko-osastoihin vuoden 2020 alusta.

- Kaartin jääkärirykmentti ja Jääkäriprikaati valikoituivat piloteiksi useammastakin eri syystä. Pohjoisessa kansainvälinen harjoitustoiminta on lisääntynyt merkittävästi, ja vaatimukset ovat sitä kautta kasvaneet. Lähes jokainen asevelvollinen osallistuu palveluksensa aikana johonkin kansainväliseen harjoitukseen, joko kotimaassa tai FISE-yhteistyön kautta Ruotsissa. Kaartin jääkärirykmentissä aktiivisen kansainvälisen harjoitustoiminnan lisäksi on toteutettu jo pitkään koulutusta, jolla on suora yhteys kriisinhallintakoulutukseen, Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Rami Saari toteaa.

Suoritettu palvelus avaa ovet kriisinhallintatehtäviin

Koulutus kriisinhallintaoperaatioihin annetaan Porin prikaatissa ja siellä koulutetaan myös Suomen kansainvälinen valmiusjoukko (SKVJ), joka erityisesti mielletään väyläksi kriisinhallintatehtäviin. Maavoimien kriisinhallintatehtäviin voivat kuitenkin hakeutua kaikki asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet henkilöt.

- Tätä halusimme erityisesti korostaa kokeilujoukkoja valittaessa ja tuoda mahdollisuutta paremmin myös muualla kuin Porin prikaatissa asevelvollisuuttaan suorittavien tietoon. Kriisinhallintaoperaatioissa on merkittävä vahvuus, että kansalliseen organisaatioon kuuluu monipuolisen taustan omaavia henkilöitä kattavasti eri puolilta Suomea. Yhteistä kaikille tulee olla joustavuus, suvaitsevaisuus sekä hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Se tekee joukosta operaatioalueella helpommin lähestyttävän ja parantaa turvallisuutta. Suuremmassa kehyksessä se antaa esimerkin suomalaisesta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, Saari päättää.

´