Hyppää sisältöön

Kansainvälisestä harjoituksesta oppeja varusmieskoulutukseen 

MaavoimatPanssariprikaati
Julkaisuajankohta 16.3.2022 12.35
Uutinen
Suomen ja Viron harjoitusjoukon välistä yhteistoimintaa Saber Strike 22-harjoituksessa Viron Tapassa.

Panssariprikaatin varusmiehiestä ja henkilökunnasta koostuva ilmatorjuntaosasto on kuluvalla viikolla osallistunut kansainväliseen Saber Strike 2022 -harjoitukseen Viron Tapassa. Harjoitus on ollut erittäin onnistunut ja suomalainen joukko sekä erityisesti varusmiehet ovat osoittaneet jälleen vankkaa ammattitaitoa ja asennetta.

Saber Strike -harjoitus Virossa on kääntymässä kohti loppua. Harjoitus on ollut erittäin onnistunut ja suomalainen joukko sekä erityisesti varusmiehet ovat osoittaneet jälleen vankkaa ammattitaitoa ja asennetta. Harjoitukseen osallistuva varusmiesosasto kohtasi uuden toimintaympäristön haasteet ainoalla oikealla tavalla - ottamalla aloitteen itselleen ja olemalla vahvasti ja avoimesti yhteistyössä muiden joukkojen kanssa heti alusta saakka. Suomalaisella varusmiehellä ei mene sormi suuhun, vaikka itse isäntämaan presidentti tulisi yllättäen vierailulle, kuten harjoituksessa nähtiin.
Suomi osallistui harjoitukseen varusmiehistä ja henkilökunnasta koostuvalla ilmatorjuntajoukolla. Harjoituksen tärkein oppi on ollut, että ilmatorjunnan tekninen ja taktinen yhteensopivuus ovat hyvällä tasolla. ITO12-joukko kykenee liittymään monikansalliseen ilmatorjuntaosastoon kansainvälisten standardien mukaisesti ja täyttämään tehtävänsä osana ilmapuolustusta. Suomalainen varusmiesjoukko herätti kiinnostusta muissa osallistujissa ja sai ansaittuja kiitoksia. Suomalaisten varusmiesten osaaminen, kielitaito ja asenne eivät kalpene muiden rinnalla. 
 

Osallistuminen tukee kotimaan puolustusta


Suomen osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen tukee kansallista puolustusta. Saber Strike- harjoituksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin ITO12-joukon ja yleisemmin ilmatorjuntajoukkojen taktiikan, tekniikan ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen kansainvälistä harjoitusta hyödyntäen. Tavoitteena oli löytää vahvuuksia ja kehityskohtia kansallisista toimintatavoista suhteessa harjoituksen muiden joukkojen toimintatapoihin. Eri tasoisia havaintoja kirjattiin runsaasti, ja niitä jalostetaan vietäväksi käytäntöön kotimaassa.
Suomen puolustusratkaisun perustana on yleinen asevelvollisuus. Tämän vuoksi on luonnollista, että kansainvälisessä harjoituksessa, josta saatavilla opeilla on tarkoitus kehittää ensisijaisesti kansallista puolustusta, on mukana asevelvollisia. Toimintaperiaatteet vieraassa ympäristössä ovat lähtökohtaisesti samoja kuin kotimaassa, mutta samalla se pakottaa pois mukavuusalueelta ja ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Kansainvälisen harjoituksen vaatima valmistautuminen, harjoituskokonaisuuden läpivienti ja harjoituksesta saatavat ainutkertaiset kokemukset kasvattavat ja kouluttavat yksilöitä ja joukkoa tavalla, jota on vaikea sanoin kuvata. Varusmiehet sitoutettiin valmisteluihin jo hyvissä ajoin, koska se on osa harjoituksesta saatavia oppeja. Peruskoulutuksensa tuloksena varusmiesosasto kykeni soveltamaan perustaistelumenetelmiään ja sovittamaan toiminnan yhteen muiden kansallisuuksien kanssa.
 

Tavoitteet saavutetaan yhdessä


Viron 1. jalkaväkiprikaatin ilmatorjuntapataljoona loi harjoitukselle loistavat puitteet. Tapan varuskunnan tuki ja palvelut harjoitusjoukolle olivat erinomaisella tasolla. Varusmiesjoukolle jäi erittäin positiivinen kuva siitä, millaista harjoittelu kansainvälisessä toimintaympäristössä on. Sotilaiden välinen yhteistoiminta oli mutkatonta eri kansallisuuksien välillä, eikä siinä eroteltu kuka on varusmies ja kuka henkilökuntaa. 
Kansainväliset harjoitukset vaativat kovaa työtä alusta loppuun saakka. Tavoitteet on asetettu korkealle. Varusmiesjoukon tasolle kaikki tavoitteet eivät näy, mutta ilman toimivan joukon osaamista myös ylemmän tason tavoitteet jäävät saavuttamatta. Harjoituksessa saattoi ylpeydellä katsoa suomalaisen varusmiesosaston osaamista, jonka ansiosta harjoituksen tavoitteet myös muilla tasoilla täyttyivät. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
 


Kirjoittaja on harjoitusjoukon pääkouluttaja, kapteeni Anssi Heinämäki
Helsingin ilmatorjuntarykmentti, Panssariprikaati

Harjoitukset ja ammunnat Ilmatorjunta Joukko-osasto
´