Hyppää sisältöön

Karjalan Huoltopataljoona - hyökkää, tukee ja kuljettaa

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 5.1.2021 8.56
Tiedote
Panssarivaunun moottoria nostetaan nosturilla, sotilas istuu panssarivaunun päällä.

KERTA VIELÄ HUOLLON SOTURIT! Viidennen kerran sain johtaa Karjalan huoltopataljoonan ampuma- ja taisteluharjoituksen Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella, harjoituksen tulokset olivat erinomaisia.

Vuosi 2020 ei muodostunut suunnitelluksi, vaan huomattavasti haasteellisemmaksi joista pataljoonan varusmiehet ja henkilökunta ovat selvinneet hienosti. Toteutuneet tukitehtävät eivät olisi onnistuneet ilman kovaa yhteishenkeä ja viimeisenpäälle olevaa ammattilaisasennetta jolla tehtäviä on kohdattu. Karjalan huoltopataljoonan keskukset, yksiköt henkilöstöineen ovat saaneet pistää parastaan, jotta toiminnan hyvä taso on ylläpidetty. Olimme ensimmäisessä vuorossa eristämässä Uuttamaata, prikaatin huollon tukitehtävät suunniteltiin uusiksi, kuljettajakoulutus suunniteltiin uusiksi, yksiköiden tehtävät suunniteltiin vastaamaan nykyistä operoivan organisaation vaatimuksia ja paljon muuta. Kaikki tämä työ on vaatinut hyvää henkilöstön toimintakykyä, jotta tehtyjen päätösten toimeenpano on sujunut kitkatta ja tästä ISO kiitos teille kaikille!

NYT ON MITTA TÄYSI!! - Korona kevään aikaiset julkiset ja puolustusvoimien toiminnan rajoitukset ovat nostaneet meissä monissa tuskaisia tuntemuksia aina stressireaktioihin asti. Tuntemukset ovat ymmärrettäviä ja osoittavat, meissä inhimillisyyden piirteitä. ”Nyt on mitta täysi” - huudahdus liittyy kuljettajakoulutukseen, mikä on eräs Karjalan prikaatin keskeisistä koulutusryhmistä. Ajoneuvoyhdistelmän, kuorma-auton, moottoripyörän, panssarivaunun liikkumattomuus on kestämätön tilanne meidän kaltaiselle mekanisoiduille joukoille.

Karjalan huoltopataljoona (KARHP) kouluttaa varusmiehiä Maavoimien kenttähuollon täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintähuolto- ja huoltopalvelutehtäviin sekä järjestää prikaatin huollon palvelut.

Karjalan prikaatin noin 2200 varusmiehen saapumiserästä suorittaa noin 650 varusmiestä ajolupa- ja ajokorttikoulutuksen. Kuljettajakoulutusta tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että moni nuori on syntynyt kuljettajaksi, mutta iso osa huomaa omaavansa kuljettajan kaihon vasta koulutusvalintatilanteessa.

kaksi vihreää kuorma-autoa metsässä, aurinko nousee horisontissa

Kevään kuljettajakoulutuksen uudelleen muotoilussa, kuljettajaopetuksen toiminnot keskitettiin Kouvolan Tykkimäkeen. Tykkimäessä istuttiin oppitunneilla, ajettiin käsittelyajot, lähdettiin kaupunkiajoon, syötiin ja nukuttiin sekä naurettiin ja itkettiin. Tykkimäkeen keskitettiin lisää kouluttajia, oman väen ja CAP group kouluttajien tueksi. Prikaatin komentajan ohjauksella kehitettiin palvelus- ja majoitusolosuhteita minkä pystyimme. Kuljettajakoulutuksen jaksottelu suunniteltiin uudestaan, alun 1-1-1 järjestelmästä siirryimme ketterästi 2-2-2 järjestelmään. Kaikki entinen oli siis unohdettava ja koulutus muokattava palvelemaan olemassa olevia koronarajoituksia. Neljä viikkoa yhtenäistä koulutusta on ollut kova koetus niin kouluttajille, varusmiehille- ja naisille sekä nähtävästi myös Kouvolan asukkaille. Koulutusjaksolla ajokoulutusta on annettu aamusta iltaan ja maanantaista sunnuntaihin. Kokonaisvaltainen koulutusajan käyttö on sitten näkynyt Karjalan prikaatille osoitetuissa palauteviesteissä ja Karjalan huoltopataljoonan yli- ja lisätyökustannuksissa. Rahaa ja hermoja on siis palanut - mutta tulokset ovat olleet sen arvoisia! Ajokorttikoulutuksen jälkeen, uuden ajoluvan ollessa tuoreena taskussa, ovat oppilaat päässeet hiomaan taitojaan maastoajoharjoituksessa Pahkajärven haastavissa olosuhteissa. Kevään ensimmäisen C -kurssin maaliskuun lopun harjoituksessa saattoi harjoitusteema siirtyä kohden upotetun kuorma-auton pelastusharjoitusta, niin haastavat olivat olosuhteet uudella ajoharjoitusradalla.

Korona tilanteen jatkuessa kesän saapumiserän kuljettajakoulutusta kehitettiin vastaamaan muokattua koulutusrytmiä. Muokattu toimintatapa edellyttää niin oppilailtaan kuin opettajiltaan hyvää kykyä omaksua henkistä sekä fyysistä väsymystä, jota nykyinen 4+2 koulutusrytmi vaatii. Henkilöstömme toimintakyvyn vaatimukset ja sietorajat alkavat näkyä nyt pimeän ja kostean syksyn aikana, minkä johdosta on erittäin tärkeää huolehtia niin joukon kuin yksilön jaksamisesta. Asetettu tehtävä ei ole helppo.  On hyvä muistaa, että kuljettajakoulutuksen verrattain lyhyen koulutusjakson jälkeen yksin kuljettajalla on vastuu ajoneuvostaan ja kuormastaan jota kuljettaa. Kuljettajalla on poikkeuksellisen suuri vastuu palveluksensa loppupuolella. 

Haluan toivottaa Karjalan huoltopataljoonan, Karjalan prikaatin yhteistoimintakumppaneiden ja tukijoiden sekä kaikille kenttähuollosta kiinnostuneille työntäyteistä, turvallista loppuvuotta. Koronaepidemiassa on Karjalan huoltopataljoonan joukoissa palveluksensa aloittaneista alokkaista jälleen kasvanut uusi erä taistelijoita Suomen puolustusvoimien joukkoihin: Yhteistyötä ja iskuvoimaa.

Teksti: Karjalan huoltopataljoonan komentaja, everstiluutnantti Tamio Salminen
Kuvat: Puolustusvoimat

´